Huur opzeggen

Opzeggen kan op elke werkdag van de maand. Doe dit minimaal één maand van tevoren. U regelt uw huuropzegging direct online via het formulier op deze pagina. U ontvangt een bevestiging met de einddatum van uw huurovereenkomst. U vindt hierin ook de data van de voor- en eindcontrole.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terugdraaien?

Ja, dit kan zolang woning nog niet doorverhuurd is. U kunt dit schriftelijk bij ons melden via het algemeen contactformulier.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft al minstens 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding? Dan heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Geef de wijziging aan ons door. Dit doet u door het formulier Deelopzegging medehuurder volledig in te vullen en beiden te ondertekenen. In het formulier staat welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Stuur het formulieren en bijgevoegde papieren naar Vidomes
Postbus 390
2600 AJ Delft.

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

Elke werkdag van de maand kunt u uw huur opzeggen. Daarbij geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wat moet ik allemaal regelen?

Als u verhuist is het belangrijk dat u de woning netjes en schoon achterlaat. In de brochure 'Zo laat u de woning netjes achter' leest u hoe u dat doet.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Dat doet u via het formulier huur opzeggen. Dit mag op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is minimaal één maand.

Wij zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Door het huwelijk of een geregistreerd partnerschap bent u beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit.

Daarna kunt u ons vragen de naam op de huurovereenkomst te wijzigen. Dit doet u door het formulier Deelopzegging medehuurder in te vullen, allebei te ondertekenen en naar ons op te sturen via Vidomes
Postbus 390
2600 AJ Delft. In het formulier leest u welke papieren u mee moet sturen.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder die op de huurovereenkomst staat kan opzeggen. Is er een medehuurder? Dan tekent u beiden voor de opzegging.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

U kunt uw spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder tot aan de eindcontrole. De nieuwe huurder is niet verplicht iets van u over te nemen. De overname legt u vast in de overnameverklaring. U levert één ondertekend exemplaar in bij de eindcontrole. De overname en eventuele betalingen daarvoor regelt u zelf met de nieuwe huurder. Wij hebben hier geen rol in.

Hoe zeg ik mijn huur op?

U zegt de huur op via het formulier huur opzeggen. Dit mag op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is minimaal één maand.

Mijn echtgenoot/ geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. U kunt het formulier Deelopzegging door overlijden opsturen naar Vidomes
Postbus 390
2600 AJ Delft. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op uw naam. In het formulier leest u welke papieren wij van u nodig hebben. U wordt de enige huurder en krijgt alle rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. U krijgt hiervan schriftelijk een bevestiging. Bewaar die bij uw huurovereenkomst.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Ja, in de meeste gevallen kan dat wel. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?

U ontvangt van de opzichter een rapport met uw meterstanden. U geeft uw meterstanden zelf online door aan uw water- en energieleveranciers.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de controle, kan ik iemand in mijn plaats sturen?

Ja, u kunt iemand machtigen om namens u aanwezig te zijn. Vult u daarvoor het machtigingsformulier in.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag