Over naar DUWO

Studentenhuisvester DUWO en Vidomes bereiden in Delft een taakoverdracht voor. Dit betekent dat DUWO per 30 december van dit jaar 974 woningen aan Vidomes overdraagt. Dit zijn vooral ‘reguliere’ woningen. Op dezelfde datum gaan 107 jongeren- en studentenwoningen van Vidomes naar DUWO. Alle huurders van deze woningen zijn inmiddels op de hoogte. Ook partners zoals de gemeente Delft, de Ondernemingsraad en de Huurdersraad van Vidomes zijn op de hoogte.

Hieronder vindt u een aantal vragen & antwoorden. Deze vullen wij continu aan. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via  of vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook en WhatsApp op 06 13 27 59 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 845 66 00.

Veel gevraagd over Over naar DUWO

Wat betekent de overname door DUWO voor mij?

Algemeen

DUWO neemt uw huurovereenkomst per 30 december 2022 over. Praktisch gezien verandert er dan het een en ander. Bijvoorbeeld de manier waarop u een reparatieverzoek indient of contact opneemt over administratieve zaken. Hierover hoort u op een later moment meer van DUWO.

Waarom kiest Vidomes voor deze taakoverdracht? Waarom gaat mijn woning over naar DUWO?

Algemeen

DUWO is een corporatie die zich als studentenhuisvester richt op het huisvesten van studenten. Vidomes richt zich vooral op de verhuur van woningen aan ‘reguliere huurders’ - dus níet aan jongeren en studenten. Daarom dragen we onze jongeren-/studentenwoningen over aan DUWO. Zij bieden studenten al bijna 75 jaar een dak boven het hoofd. Wij hebben alle vertrouwen in een prima dienstverlening van DUWO aan u en uw medebewoners! DUWO is ook een woningcorporatie en heeft dus dezelfde plichten als Vidomes.

Hoe kan ik contact opnemen met DUWO?

Algemeen

Tot en met 30 december 2022 neemt u voor vragen contact op met Vidomes. Als er zaken zijn die voor DUWO relevant zijn, zullen wij dat met hen delen.

Hoeveel woningen neemt DUWO van Vidomes over?

Algemeen

DUWO neemt op 30 december 2022 107 woningen over van Vidomes. Hier wonen voornamelijk studenten in. Omdat DUWO studentenhuisvester is, passen deze 107 woningen beter bij DUWO dan bij Vidomes.

Hoeveel woningen neemt Vidomes over van DUWO?

Algemeen

Vidomes neemt op 30 december 2022 974 woningen over van DUWO. Dit zijn vooral woningen waar reguliere huurders in wonen. Dus juist géén jongeren of studenten. Daarom passen deze huurders beter bij Vidomes dan bij DUWO.

Mijn woning wordt overgenomen door DUWO. Heeft de overname gevolgen voor de servicekosten die ik betaal?

Algemeen

Op dit moment veranderen de servicekosten niet. De servicekosten worden elk jaar op 1 juli aangepast, volgens de richtlijnen van de overheid.  

Servicekosten zijn vergoedingen voor ‘bijkomende leveringen en diensten’, zoals warmtelevering (energie), groen, een glasverzekering of schoonmaakkosten. Het kan zijn dat de diensten die de andere corporatie levert net wat anders zijn. Ook de servicekosten worden elk jaar op 1 juli aangepast, volgens de richtlijnen van de overheid.  

Hoe zit het met de afrekening voor de servicekosten?

Algemeen

Naast de maandelijkse huur betaalt u elke maand een voorschot voor de servicekosten. De afrekening over het jaar 2022 krijgt u in mei van uw oude verhuurder. In 2022 huurde u immers nog bij die corporatie.

Worden de servicekosten ook verrekend omdat de overdracht op 30 december is?

Algemeen

Nee, voor de servicekosten is dit niet nodig.

Mijn woning wordt overgenomen door DUWO. Verandert mijn huur vanaf 30 december?

Algemeen

DUWO neemt op 30 december 2022 uw huurcontract van ons over, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Dit betekent dat de huurprijs gelijk blijft. De huren worden elk jaar op 1 juli aangepast, volgens de richtlijnen van de overheid. Zo was u dat gewend bij Vidomes, en zo gaat dat ook bij DUWO.

Mijn woning wordt overgenomen door DUWO. Heeft de overname gevolgen voor mijn energierekening?

Algemeen

De voorschotbedragen voor energie blijven op dit moment gelijk. Helaas stijgen de energielasten voor iedereen, maar dit staat los van de overdracht. In 2023 vindt de jaarlijkse verrekening plaats met de werkelijk gemaakte kosten. 

Mijn woning wordt overgenomen door DUWO. Hoe moet ik mijn huur betalen vanaf 30 december?

Algemeen

Omdat DUWO op 30 december eigenaar wordt van uw woning, betaalt u t/m 29 december huur aan Vidomes. De laatste 2 dagen van december betaalt u aan DUWO.

  • Betaalt u via automatische incasso?
    Dat is fijn, want dan hoeft u niets te regelen! De automatische incasso dragen we op 30 december over aan DUWO. U zult zien dat Vidomes over de maand december 29 dagen van de huur afschrijft, en DUWO 2 dagen. Het totaalbedrag voor de maand december blijft natuurlijk gelijk. Eind december zal DUWO zowel de twee dagen huur van december als de huur van de maand januari 2023 automatisch bij u incasseren.

  • Betaalt u zelf via internetbankieren?
    U moet de huur van de maand december eenmalig in twee delen betalen: 29 dagen aan Vidomes en 2 dagen aan DUWO. U ontvangt rond 21 november een factuur van Vidomes voor 29 dagen. Eind december ontvangt u bericht van DUWO op welke wijze u de overige twee dagen huur van december kan betalen. Het totaalbedrag voor de maand december blijft natuurlijk gelijk. 

Waarom is de overdracht niet op 1 januari gepland?

Algemeen

Om de eenvoudige reden dat zowel 31 december als 1 januari in het weekend vallen.

Als ik een reparatieverzoek heb lopen: wie pakt dit vanaf 30 december dan op?

Algemeen

Heeft u dit reparatieverzoek vóór 30 december ingediend? Dan regelt uw oude verhuurder dit nog met u.

Neemt de nieuwe verhuurder mijn serviceabonnement over?

Algemeen

Ja, uw nieuwe verhuurder neemt dit over. Hier hoeft u zelf niets voor te regelen.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag