Vertalen / Translate

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u een vraag over de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Maak in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2018 heeft. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • Als u chronisch ziek of gehandicapt bent. 
  • Als de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt.
  • Als uw inkomen over 2018 lager is dan op de inkomensverklaring staat.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als u denkt dat u op basis van uw inkomen onterecht een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt dan kunt u bezwaar maken. Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in. Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 naar ons toe.

Ik ben chronisch ziek of heb een handicap. Hoe kan ik bezwaar maken?

Kijk eerst op de website van de Rijksoverheid chronische zieke of beperking voor de voorwaarden.

Voldoet uw situatie aan de voorwaarden?
Dan kunt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in. Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 naar ons toe. Samen met de bewijsstukken (CIZ indicatie, WMO-aanpassingen). 

Heeft u vorig jaar ook al een aanvraag hiervoor voor gedaan?
Neemt u dan contact met ons op. Want dan hoeft u niet opnieuw de bewijsstukken in te sturen.

Ik heb een brief van de Belastingdienst ontvangen dat Vidomes een huishoudverklaring heeft opgevraagd. Waarom vraagt Vidomes hierom?

Vanuit de privacywetgeving is de Belastingdienst verplicht u te informeren als een organisatie, in dit geval Vidomes, zo’n verklaring opvraagt. Met zo’n verklaring beoordeelt Vidomes of u in aanmerking komt voor een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Met de brief van de Belastingdienst hoeft u verder niets te doen.

Ik heb een brief van de gemeente Delft ontvangen over 'huurverhoging: niet voor iedereen'. Hoe zit dat?

De gemeente Delft heeft een huurbevriezingsregeling afgesproken met DUWO, Woonbron en Vidomes. Huurders met een minimuminkomen en een maandelijks huurbedrag betalen van meer dan € 651,- ontvingen een brief van de gemeente Delft.

Wat doe ik met de brief van de gemeente Delft?
Onderteken de brief en stuur deze naar Vidomes. Dit kan per post of ingescand naar huuraanpassing@vidomes.nl. Hiermee vraagt u dan direct huurbevriezing aan. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor huurverlaging.

Mijn buurman heeft wel deze brief van de gemeente ontvangen maar ik niet. Volgens de website van Vidomes kom ik wel in aanmerking voor huurbevriezing. Hoe kan dat?
Vidomes hanteert een uitgebreidere regeling voor huurbevriezing en huurverlaging dan de regeling die gemeente, DUWO en Woonbron hanteren. Daarom ontvangt maar een deel van onze huurders die voor huurbevriezing in aanmerking komen de brief van de gemeente.

Waarom past Vidomes de huurbevriezing niet direct bij mij toe op basis van de gegevens van de gemeente?
Door de privacywetgeving mag de gemeente Delft niet doorgeven welke huurders van Vidomes een  minimuminkomen hebben. Daarom heeft de gemeente Delft deze brief naar de betreffende huurders gestuurd. Deze huurders beslissen vervolgens zelf of ze de brief doorsturen naar Vidomes om huurbevriezing (of eventueel huurverlaging) aan te vragen.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag