Vertalen / Translate

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u een vraag over de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Het lukt me niet om vóór 1 juli 2019 mijn gedaalde inkomen aan te tonen. Wat kan ik doen?

Maak dan vóór 1 juli 2019 bezwaar bij ons. Lever vervolgens voor 1 januari 2020 alle gevraagde gegevens bij ons aan:

 • uittreksel BRP
 • inkomensverklaring(en) van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen

Als wij alle gegevens van u binnen hebben controleren wij uw jaarinkomen. Als blijkt dat uw jaarinkomen in een lagere inkomenscategorie valt, dan passen we uw huurprijs alsnog aan. De vanaf juli 2019 te veel betaalde huur betalen we aan u terug.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Maak in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2018 heeft. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • Als u chronisch ziek of gehandicapt bent. 
 • Als de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt.
 • Als uw inkomen over 2018 lager is dan op de inkomensverklaring staat.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als u denkt dat u op basis van uw inkomen onterecht een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt dan kunt u bezwaar maken. Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in. Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 naar ons toe.

Ik ben chronisch ziek of heb een handicap. Hoe kan ik bezwaar maken?

Kijk eerst op de website van de Rijksoverheid chronische zieke of beperking voor de voorwaarden.

Voldoet uw situatie aan de voorwaarden?
Dan kunt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Vult u hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in. Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 naar ons toe. Samen met de bewijsstukken (CIZ indicatie, WMO-aanpassingen). 

Heeft u vorig jaar ook al een aanvraag hiervoor voor gedaan?
Neemt u dan contact met ons op. Want dan hoeft u niet opnieuw de bewijsstukken in te sturen.

Mijn jaarinkomen over 2018 is lager dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat uw inkomen gedaald is. Of het inkomen van uw medebewoner(s). U kunt bezwaar maken als het gezamenlijke inkomen over 2018 lager is dan de inkomenscategorie die in de verklaring van de Belastingdienst staat.

 • Maak vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huurverhoging. Vul hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.
 • Haal een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) bij de gemeente, waarin staat wie er op uw adres zijn ingeschreven.
 • Vraag een inkomensverklaring van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring(en) moet het inkomen van 2018 staan. U kunt dit formulier vanaf begin juni 2019 opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 05 43.

Aanvragen uittreksel BRP bij de gemeentebalie
De kosten variëren per gemeente van ongeveer € 7,50 tot € 15,- per uittreksel. Waarom hebben wij dit uittrekstel nodig? Om vast te stellen of uw gezamenlijke inkomen volledig is. Het is dus belangrijk dat we weten wie er op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat wel hoeveel mensen op uw adres een inkomen hebben, maar niet wie dat zijn.

Inkomensverklaring opvragen vanaf juni 2019
Een inkomensverklaring over 2018 kunt u vanaf begin juni 2019 opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 05 43 . Ongeveer een week later ontvangt u deze thuis. Stuur de inkomensverklaring(en) én het uittreksel BRP naar Vidomes. Wij verwerken uw gegevens zo snel mogelijk. Helaas kunnen we niet garanderen dat we uw huur al per
1 juli 2019 aangepast hebben.

U mag uw inkomensverklaring(en) insturen tot 1 januari 2020
Misschien heeft de Belastingdienst uw inkomensverklaring over 2018 nog niet of bent u om andere redenen te laat voor het verzamelen van de juiste informatie. U kunt tot 1 januari 2020 alle gegevens bij ons aanleveren. Wij betalen dan de vanaf juli 2019 te veel betaalde huur aan u terug. Maak in ieder geval wel vast bezwaar voor 1 juli 2019.

Blijkt uit de inkomensverklaring(en) dat uw jaarinkomen in 2018 lager is dan  € 42.436,- ?
Dan passen we de huurverhoging aan en betalen we teveel betaalde huur terug.

Blijkt uit de inkomensverklaring(en) dat uw jaarinkomen in 2018 hoger is dan  € 42.436,-?
Dan gaat de huurverhoging gewoon door. Als u denkt dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u uw bezwaar doorzetten. Wij sturen uw bezwaarschrift dan door naar de huurcommissie.

Let op! Er zijn kosten verbonden aan een bezwaarprocedure bij de Huurcommissie
De Huurcommissie onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Voor de vaststelling van uw jaarinkomen gebruikt de Huurcommissie dezelfde gegevens van de Belastingdienst die Vidomes ook gebruikt. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, betaalt u € 25,-. Een bezwaarprocedure heeft alleen zin als Vidomes een fout maakt bij de vaststelling van uw jaarinkomen. U kunt tot uiterlijk 1 juli 2019 bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Dat kan via het 'bezwaarformulier extra huurverhoging'.

Hoe kan het dat mijn gegevens bij de Belastingdienst niet kloppen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Er is een administratieve fout gemaakt bij de Belastingdienst.
 2. Uw inkomen of dat van een medebewoner is na maart 2019 gewijzigd en vastgesteld door de Belastingdienst. Deze kans is erg klein, omdat van bijna alle burgers het inkomen over 2017 al eerder definitief is vastgesteld.
 3. Het aantal personen met een inkomen dat op uw adres is ingeschreven klopt niet.

Hoe komt Vidomes aan mijn inkomensgegevens?

Van de Belastingdienst krijgen we een overzicht van al onze sociale huurwoningen waarbij de huuraanpassing afhangt van het inkomen van onze huurders. In dit overzicht staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Wij weten dus niet wat uw jaarinkomen is. In de huuraanpassingsbrief die u eind april 2019 van ons krijgt sturen we de verklaring van de Belastingdienst mee als bijlage.

Hoe bepaalt de Belastingdienst mijn huishoudinkomen?

In maart 2019 stelt de Belastingdienst vast wie er op dat moment op uw adres bij de gemeente staat ingeschreven. Van alle bewoners van 18 jaar en ouder worden de inkomens over 2017 opgeteld. Dit gezamenlijke huishoudinkomen bepaalt in welke inkomenscategorie u valt.

Waarom wordt er gekeken naar het inkomen van 2017?

Uw inkomen van 2017 is het meest recente vastgestelde inkomen. De Belastingdienst kan in april 2019 nog geen inkomensgegevens over 2018 verstrekken. Deze gegevens zijn nog niet door hen verwerkt. Naar verwachting kunt u vanaf nu wel een inkomensverklaring over 2018 opvragen.

Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst 2017 klopt niet. Wat moet ik doen?

Volgens de verklaring van de Belastingdienst is uw jaarinkomen hoger dan € 42.436,-. Is dit volgens u niet juist? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via het formulier dat vanaf 23 april beschikbaar is op onze website.

Let op! U moet zelf nagaan waarom uw jaarinkomen niet klopt en ons de wijziging doorgeven.

Wat gebeurt er wanneer de uitkomst van de Belastingdienst aangeeft dat mijn inkomen hoger of lager is dan eerder door de Belastingdienst is vastgesteld?

Als u volgens de nieuwe inkomensverklaring van de Belastingdienst in een lagere inkomenscategorie valt, passen we de huurverhoging aan. Als de inkomensverklaring aangeeft dat uw jaarinkomen nog steeds hoger is dan € 42.436,- dan gaat uw huurverhoging gewoon door.

Vindt u dat de gegevens op de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet kloppen?
Dan kunt u uw bezwaar doorzetten. Wij sturen uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Dit kost u dan € 25,- Een bezwaarprocedure heeft alleen zin als Vidomes een fout maakt bij de vaststelling van uw jaarinkomen.

U kunt tot uiterlijk 1 juli 2019 bezwaar maken tegen uw huurverhoging
Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.

Wat kan ik doen bij een administratieve fout of een gewijzigd vastgesteld inkomen?

U kunt dan het beste een inkomensverklaring over 2018 aanvragen van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen. Deze inkomensverklaring vraagt u op bij de Belastingdienst via telefoonnummer: 0800 - 05 43.

Blijkt uit deze gegevens dat u inderdaad in een andere categorie valt?
Neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag hen om een uitleg. Maak in ieder geval vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huuraanpassing. Wij vragen dan een nieuwe inkomensverklaring op en passen - indien van toepassing - uw huurprijs aan.

Wat kan ik doen als het aantal vastgestelde personen op mijn adres niet klopt?

U kunt het volgende doen:

 • Maak vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huurverhoging. Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.
 • Controleer bij uw gemeente wie er op uw adres staan ingeschreven.
 • Verzoek de personen die niet (meer) op uw adres wonen om zich over te schrijven naar hun nieuwe adres. Kent u deze personen niet? Vraag dan een adresonderzoek aan bij uw gemeente.

Laat ons vóór 1 juli 2019 weten dat de inschrijving van het aantal personen op uw adres in het Basis Registratie Personen (BRP) is veranderd. Wij vragen vervolgens een nieuwe verklaring op bij de Belastingdienst en passen uw huurprijs aan op de nieuwe situatie.

* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Ik heb een brief van de Belastingdienst ontvangen dat Vidomes een huishoudverklaring heeft opgevraagd. Waarom vraagt Vidomes hierom?

Vanuit de privacywetgeving is de Belastingdienst verplicht u te informeren als een organisatie, in dit geval Vidomes, zo’n verklaring opvraagt. Met zo’n verklaring beoordeelt Vidomes of u in aanmerking komt voor een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Met de brief van de Belastingdienst hoeft u verder niets te doen.

Ik heb een brief van de gemeente Delft ontvangen over 'huurverhoging: niet voor iedereen'. Hoe zit dat?

De gemeente Delft heeft een huurbevriezingsregeling afgesproken met DUWO, Woonbron en Vidomes. Huurders met een minimuminkomen en een maandelijks huurbedrag betalen van meer dan € 651,- ontvingen een brief van de gemeente Delft.

Wat doe ik met de brief van de gemeente Delft?
Onderteken de brief en stuur deze naar Vidomes. Dit kan per post of ingescand naar huuraanpassing@vidomes.nl. Hiermee vraagt u dan direct huurbevriezing aan. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor huurverlaging.

Mijn buurman heeft wel deze brief van de gemeente ontvangen maar ik niet. Volgens de website van Vidomes kom ik wel in aanmerking voor huurbevriezing. Hoe kan dat?
Vidomes hanteert een uitgebreidere regeling voor huurbevriezing en huurverlaging dan de regeling die gemeente, DUWO en Woonbron hanteren. Daarom ontvangt maar een deel van onze huurders die voor huurbevriezing in aanmerking komen de brief van de gemeente.

Waarom past Vidomes de huurbevriezing niet direct bij mij toe op basis van de gegevens van de gemeente?
Door de privacywetgeving mag de gemeente Delft niet doorgeven welke huurders van Vidomes een  minimuminkomen hebben. Daarom heeft de gemeente Delft deze brief naar de betreffende huurders gestuurd. Deze huurders beslissen vervolgens zelf of ze de brief doorsturen naar Vidomes om huurbevriezing (of eventueel huurverlaging) aan te vragen.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag