Corona

Met het openingsplan van het kabinet gaat onze samenleving stap voor stap weer open. Ook bij Vidomes gaan wij mee in deze beweging. Wél blijft het belangrijk dat we ons goed aan de basisregels houden, want corona is nog niet voorbij. Ons werk gaat dus soms nog op een andere manier dan u van ons gewend bent. Geef daarom uw reparaties en vragen zoveel mogelijk online aan ons door via Mijn Vidomes of vidomes.nl/contact. Ook voor het melden van overlast en voor andere zaken kunt u hier terecht. Of stel uw vraag via Facebook of WhatsApp. En heeft uw vraag echt spoed? Of is het voor u lastig om uw vraag digitaal aan ons te stellen? Belt u ons dan gerust op nummer 088 - 845 66 00.

We houden ons allemaal nog goed aan de basisregels
Want de coronacrisis is nog niet voorbij. Daarom gaat ons werk soms nog op een andere manier dan u van ons gewend bent. Zo houden wij 1,5 meter afstand, dragen een opvallend hesje, en checken altijd even vooraf of u fit bent. Ook doen we veel digitaal en werken veel collega’s nog zoveel mogelijk thuis. We vragen onze medewerkers om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen, en vinden het fijn als u hetzelfde doet. We verplichten het niet.

Volg de aanwijzingen van onze collega’s en aannemers goed op
Bijvoorbeeld als zij u vragen om even in een andere kamer te wachten als de monteur bezig is met een spoedreparatie. Als we ons hier allemaal aan houden, krijgen we corona hopelijk zo snel mogelijk onder controle!

Vidomes heeft in de afgelopen tijd grote stappen gezet op digitaal vlak
Dus heeft uw reparatie - of andere vraag - geen spoed? Dan vragen wij u deze digitaal in te dienen, liefst via Mijn Vidomes of vidomes.nl/contact. Zo helpt u ons én anderen met spoedvragen.

Heeft uw vraag wél spoed?
Belt u ons dan gerust; dit kan 24/7 op nummer 088 - 845 66 00.

Daalt uw inkomen sterk door de coronacrisis?
Op deze pagina vindt u meer informatie over huur betalen en wat u kunt doen bij problemen met huur betalen tijdens de coronacrisis.

Veel gevraagd over Corona

Corona: hoe gaat Vidomes daar mee om?

Voor Vidomes staat veiligheid voorop. Veiligheid voor onze medewerkers en voor onze huurders. Zo krijgen we corona hopelijk zo snel mogelijk onder controle!

Dit betekent onder meer het volgende:

  • Veel Vidomes-collega’s werken nog vanuit huis. Wij doen dit om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. 
  • Collega’s die buiten werken - op de complexen, bij onze huurders of in de wijk - zijn altijd voorzien van de juiste beschermingsmiddelen en houden 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor onze aannemers. Wij adviseren onze medewerkers om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen, en waarderen het als u hetzelfde doet. We verplichten het niet.
  • En heeft uw vraag of reparatie echt spoed? Of is het voor u lastig om uw vraag digitaal aan ons te stellen? Belt u ons dan gerust op 088 - 845 66 00.
  • Vragen of reparaties die geen spoed hebben, dient u liefst digitaal bij ons in via Mijn Vidomes of via vidomes.nl/contact. Ook omdat het aan de telefoon soms erg druk is.
  • U kunt uw vraag ook via Facebook of WhatsApp (06 - 132 759 72) aan ons stellen.

Zie ook

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag