Vertalen / Translate

Jaarverslag en jaarrekening 2017

We hebben mooie resultaten geboekt in 2017. Maar het was ook een heftig jaar. In dit jaarverslag blikken wij terug op vorig jaar.

Per hoofdstuk geven we aan waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en moeten. In ons jaarverslag zijn we daar transparant over.

Heftige gebeurtenissen
Op 1 november vond een ontploffing plaats in een van onze woningen. Daarbij kwam een collega om het leven. En dan is er nog het vertrek van een van onze bestuurders. Uit onderzoek bleek dat hij niet transparant is geweest over aanbrengvergoedingen in een eerdere interim-periode bij Vidomes. Begin januari 2018 nam hij daarom ontslag.

Financieel een positief resultaat
Financieel was het een prima jaar. Maar de forse waardetoename van ons woningbezit leidt niet tot extra financiële ruimte om te investeren. Bakstenen zijn immers geen bankbiljetten.

Boost voor klanttevredenheid
We halen alles uit de kast om de klanttevredenheid van onze huurders te verbeteren. We gaan bovendien met onze nieuwe strategische visie aan de slag. En we willen nóg beter samenwerken met onze belangrijkste stakeholders. Deze uitdagingen gaan we graag aan!