Tamara Helder - flatcoach

Wie ben je?
Ik ben Tamara Helder. Sinds maart 2020 werk ik als flatcoach bij Vidomes.

Wat doe je binnen Vidomes?
Als flatcoach ben ik de ogen en oren van mijn twee complexen in Leidschendam-Voorburg. Ik doe mijn uiterste best om te zorgen voor een optimale leefbaarheid in de woongebouwen. De bewoners probeer ik elkaar te laten ontmoeten, ik probeer hen te stimuleren om activiteiten te organiseren en hen te activeren.

Als het nodig is voorzie ik in een zorgvraag. Zoals voor een bewoner die hulp nodig heeft voor thuiszorg. Die breng ik dan in contact met de casemanager thuiszorg. Soms attenderen alerte bewoners mij om bij een bewoner langs te gaan om te praten. Als het nodig is, neem ik contact op met de huisarts of praktijkondersteuner.

En er zijn wel eens issues rond de veiligheid van complexen. Dan overleg ik samen met de gebiedsconsulent van Vidomes, de gebiedsregisseur van de gemeente en de wijkagent.

Waar word je blij van in je werk?
Ik word er blij van als bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen in mijn complexen, omdat zij zich er happy en veilig voelen. Blij word ik ook als ik plaatselijke middenstanders weet te overtuigen om belangeloos een budget, kortingen of producten te geven voor bewonersactiviteiten. Het deed me echt wat toen ik met plantjes, kerststollen en bloemen langs de bewoners kon en zag hoe enorm gewaardeerd dit werd.

Ook vind ik het heel leuk om de student in huis Anne-Ruth te coachen. Anne-Ruth woont in een van de complexen. In ruil hiervoor doet ze 30 uur per maand vrijwilligerswerk in het woongebouw. Samen met bewoners zet ze activiteiten op die het welzijn verhogen en de bewoners met elkaar verbindt.