De Star en Rijnlandlaan

Samen met de gemeente ontwikkelen Vidomes en WoonInvest sociale huurwoningen aan de De Star in Leidschendam en Rijnlandlaan in Voorburg.

Bijzondere aandacht voor doorstromers uit goedkope huurwoningen
De woningen zijn bedoeld voor een gemixte groep bewoners. Er is bijzondere aandacht voor doorstromers uit goedkope huurwoningen. Hiermee bereiken we dat er straks meer mensen in een passende woning wonen. Bovendien komen zo verspreid over de gemeente goedkope huurwoningen vrij voor dringend woningzoekenden.

Mix van woningen en appartementen
Het gaat in totaal om ongeveer 150 woningen: een mix van eengezinswoningen en voor senioren geschikte appartementen. Op locatie De Star gaat het om ongeveer 100 nieuwe woningen en op locatie Rijnlandlaan om 48 woningen.

Informatieavonden voor omwonenden
Tijdens de goed bezochte inloopavond op 4 oktober 2018 liet de gemeente het verder uitgewerkte stedenbouwkundig plan voor sociale woningbouw op de locatie Rijnlandlaan zien. De reacties op dit plan waren overwegend positief. Het woningbouwblok in dit plan, met 48 woningen, werkt Vidomes verder uit.

Voor de locatie De Star onderzoeken de gemeente en de corporaties de stedenbouwkundige mogelijkheden nog. Een belangrijk aandachtspunt hierbij, is het geluid vanaf de A4.

Omgevingsvergunning
Voor de bouw van de sociale huurwoningen is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag van de omgevingsvergunning eerste fase voor de Rijnlandlaan heeft Vidomes op 30 juli 2018 ingediend.
Deze eerste fase is nodig omdat de bouw van de woningen niet past binnen het huidige bestemmingsplan. Het Ontwerpbesluit hierover ligt van 8 november tot en met 20 december 2018 ter inzage bij de gemeente.

Wanneer het ontwerp van de woningen gereed is vragen we de omgevingsvergunning tweede fase aan. Deze tweede fase heeft betrekking op het daadwerkelijk bouwen van de woningen.Tekening: vogelvlucht van stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan (De Nijl Architecten).

Heeft u vragen?
Stel deze gerust via ons contactformulier. Of via Facebook, Twitter of WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00.

Aanbod
Huur
Plaats
Leidschendam - Voorburg
Soort
Nieuwbouw
Status
Planvorming