De Star en Rijnlandlaan

Leidschendam - Voorburg

Samen met de gemeente ontwikkelen Vidomes en WoonInvest sociale huurwoningen aan de De Star in Leidschendam en Rijnlandlaan in Voorburg.

Bijzondere aandacht voor doorstromers uit goedkope huurwoningen
De woningen zijn bedoeld voor een gemixte groep bewoners. Er is bijzondere aandacht voor doorstromers uit goedkope huurwoningen. Hiermee bereiken we dat er straks meer mensen in een passende woning wonen. Bovendien komen zo verspreid over de gemeente goedkope huurwoningen vrij voor statushouders en andere dringend woningzoekenden.

Mix van woningen en appartementen
Het gaat in totaal om 160-170 woningen: een mix van eengezinswoningen en voor senioren geschikte appartementen. Op locatie De Star gaat het om ongeveer 110 nieuwe woningen en op locatie Rijnlandlaan om ongeveer 60 woningen.

Informatieavonden voor omwonenden
Eind februari 2017 organiseerde de gemeente voor beide locaties informatieavonden voor omwonenden.

Reacties van omwonenden
Na reacties van omwonenden onderzoeken we op dit moment mogelijke en/of noodzakelijke aanpassingen van de stedenbouwkundige planvoorstellen. Hierbij kijken we ook naar de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en het parkeren. Wanneer deze onderzoeken tot aangepaste planvoorstellen leiden, organiseren we nieuwe inloopavonden voor omwonenden.

Aanbod
Huur
Plaats
Leidschendam - Voorburg
Soort
Nieuwbouw
Status
Planvorming