Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan

Zoetermeer

Om ruimte te maken voor nieuwbouw sloopt Vidomes de twee flats aan de Dirc van de Doortogelaan en de Goeswijn van der Poellaan in Zoetermeer.

De sloop maakt onderdeel uit van de vernieuwingsplannen – de wijkvisie Palenstein - van de gemeente Zoetermeer en de corporaties de Vidomes, Goede Woning en Vestia. Op deze plek komen 47 eengezinswoningen (koopwoningen) en 52 appartementen (sociale huurwoningen) terug.

We slopen de flats niet eerder dan 1 juni 2019
De bewoners hebben natuurlijk tijd nodig om een nieuwe woning te vinden, en zich voor te bereiden op hun verhuizing. Daarom heeft Vidomes de zogenaamde ‘peildatum’ voor de twee flats aan de Poellaan en Doortogelaan vastgesteld op 1 juni 2017. Vanaf deze datum hebben de bewoners twee jaar de tijd om te verhuizen. 

Sociaal statuut en voorrangsregeling
Vanaf de peildatum gaat ook het sociaal statuut in voor alle huurders van de flats aan de Doortogelaan en Poellaan. Hierin staan de rechten en plichten van bewoners van de flats die in Palenstein gesloopt worden. Zo krijgen ze een verhuiskostenvergoeding. Ook krijgen alle bewoners voorrang op andere woningzoekenden voor sociale huurwoningen binnen de regio Haaglanden.

Nieuwbouw
Vanaf 2019 starten we met de uitwerking van de nieuwbouwplannen.

Aanbod
Koop en huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Sloop/nieuwbouw
Status
In uitvoering
Realisatie
2020/2021

Ik ben bewoner van één van deze twee flats. Waar vind ik informatie over de regelingen, het verhuizen, vergoedingen en meer?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw verhuizing. Daarom hebben wij een bewonersmap gemaakt voor de bewoners. In deze map staan de belangrijkste zaken voor u op een rij. Denk aan de financiële regelingen, het sociaal statuut, de voorrangsregeling, de terugkeerregeling, tips voor het verhuizen en het zoeken naar een nieuwe woning. Alle bewoners hebben deze map gekregen. Een digitale versie vindt u rechts op deze pagina bij ‘Documenten’. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ik heb mijn woning verbouwd. Kom ik voor vergoeding daarvan in aanmerking?

Dat is mogelijk. Voorwaarde is dat u voor de verbouwing schriftelijk toestemming heeft gekregen van Vidomes. Ook mag de verbouwing niet langer dan tien jaar geleden verricht zijn. Verder gelden de overige voorwaarden uit het ZAV-beleid van Vidomes. Meer hierover leest u ook in de bewonersmap.

Verhoogt Vidomes de huur nog van deze twee flats?

Nee, het sociaal statuut regelt dat bewoners van de twee flats aan de Doortogelaan en Poellaan vanaf 1 juni 2017 recht hebben op bevriezing van de huur. De bewoners krijgen dus geen huurverhoging meer. De servicekosten komen op de gebruikelijke manier tot stand. Het kan dus zijn dat deze kosten wel stijgen.

Waarom worden deze flats gesloopt?

De sloop van de flats maakt onderdeel uit van de wijkvisie Palenstein. Ofwel: de vernieuwingsplannen die de gemeente en de corporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia hebben voor de wijk.

Wanneer sloopt Vidomes de flats?

De bewoners hebben natuurlijk tijd nodig om een nieuwe woning te vinden, en om zich voor te bereiden op de verhuizing. Daarom heeft Vidomes de peildatum vastgesteld op 1 juni 2017. Vanaf die datum hebben de bewoners twee jaar de tijd om te verhuizen. Dat betekent dat we de flats niet eerder slopen dan 1 juni 2019.

Wanneer zijn de bewoners geïnformeerd over de sloopplannen?

Op 20 februari 2017 vertelden we onze bewoners van de flats per brief dat we het definitieve sloopbesluit hebben genomen. Hoewel de sloopplannen al langer bekend zijn, begrijpen we heel goed dat dit voor onze bewoners een spannende tijd is.

Wat is het sociaal statuut? Wat staat erin?

In het sociaal statuut voor Palenstein staan de rechten en plichten van huurders die wonen in een flat die gesloopt wordt in Palenstein. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoeding, voorrang op een andere woning in de regio Haaglanden. Dit statuut staat rechts op deze pagina.

Worden de woningen tijdelijk verhuurd?

Ja. Leegstaande woningen zijn ongezellig om te zien en komen de veiligheid niet ten goede. Daarom laat Vidomes deze woningen tijdelijk verhuren door leegstandsbeheerder Interveste. Wilt u een woning tijdelijk huren? Kijk dan op www.interveste.nl.