Jacob Gilleshof

Het Jacob Gilleshof in Delft is eind jaren ’50 gebouwd en dus al zo’n 60 jaar oud. De eisen die we tegenwoordig aan woningen stellen, zijn anders dan toen. Vidomes voerde daarom onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit in het complex. De werkzaamheden zijn op 17 februari 2020 afgerond.

In overleg met de Klankbordgroep, een vertegenwoordiging van de bewoners, stelden we een onderhoudsplan op. Naast onderhoudswerkzaamheden brachten we ook energiebesparende maatregelen aan. Alle bewoners stemden in met dit plan en de bijbehorende huurverhoging. Ondanks de huurverhoging, dalen door deze maatregelen de gemiddelde woonlasten.

Maatregelen en werkzaamheden
We hebben de daken en spouwmuren geïsoleerd en plaatsten nieuw dubbel glas. Op het vernieuwde dak legden we per woning 6 zonnepanelen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de woning zelf. Ook hebben we mechanische ventilatie aangebracht dat ervoor zorgt dat het binnenklimaat van de woningen gezond en prettig blijft. De aangebrachte maatregelen zorgen ervoor dat bewoners minder gas en elektriciteit gebruiken. De werkzaamheden hebben we op 17 februari 32020 afgerond.  

Feestelijke start en afronding van de werkzaamheden
Op 16 oktober 2019 vierden we samen met bewoners van de 26 eengezinswoningen de start van de werkzaamheden. Bekijk de video hieronder. Op 17 februari 2020 sloten we de werkzaamheden af met een comfort- en bespaarbijeenkomst waarbij bewoners geïnformeerd werden over het ventileren en verwarmen van hun verbeterde woning. Ook kregen ze tips over energiebesparing.

Heeft u vragen?
Stel deze gerust via ons 
contactformulier. Of via Facebook, Twitter of WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00.

Aanbod
Huur
Plaats
Delft
Soort
Onderhoud en renovatie
Status
Gerealiseerd