Van der Goesstraat en Van Schuijlenburchstraat

Delft

In de wijk Voordijkshoorn in Delft worden 86 maisonnettewoningen aan de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat gesloopt. Op deze locatie worden 68 twee-, drie-, vierkamerappartementen en 23 eengezinswoningen nieuw gebouwd.

Huidige status
Op 4 maart 2019 start de aannemer BAM Wonen bv met de sloopwerkzaamheden. BAM Wonen plaatst na 4 maart hekken om het woongebouw. Daarna wordt een aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd in de woningen van het complex. Dit is nodig om als eerste het asbest op een verantwoorde manier uit het complex te verwijderen. Pas daarna worden de bouwblokken volledig gesloopt. De nutsbedrijven verwijderen vanaf 4 maart alle voorzieningen in de complexen. De verwachting is dat na de zomer van 2019 de sloop is afgerond.

Hoe ziet de nieuwbouw eruit?
Er komt een gevarieerd woningaanbod van sociale huurwoningen terug, met eengezinswoningen en twee-, drie-,en vierkamer appartementen. De woningen worden energiezuinig gebouwd. Ze zijn voorzien van goede isolatie, installaties en zonnepanelen.  Er ligt op dit moment een voorlopig nieuwbouwplan. De ruimtelijke procedures (wijziging bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning) zijn nog niet afgerond.
Zodra de ruimtelijke procedures zijn afgerond plannen we de uitvoering van de nieuwbouw.

Heeft u interesse in een van deze nieuwbouwwoningen?
De woningen worden aangeboden via de site van Woonnet-Haaglanden.nl. We verwachten dat dit een paar maanden voor oplevering van de woningen zal zijn. Op deze site houden wij u op de hoogte van de definitieve planning.

Heeft u vragen?
Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00.
Of de informatie persoonlijker maken: Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Brenda Muller, Medewerker Projectbegeleiding en Communicatie
(Omwonende worden op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven)

 

Aanbod
Huur
Plaats
Delft
Soort
Sloop/nieuwbouw
Status
In uitvoering

Er is een huurgewenningsregeling. Wat is dat eigenlijk?

Dit is een regeling die u helpt wennen als u in een nieuwe woning meer huur gaat betalen. Deze regeling is gebaseerd op de oorspronkelijke huur die u betaalt: de huur zonder huurverlaging. Deze regeling geldt als uw huur minimaal € 50,- per maand méér is dan u oorspronkelijk betaalde. Dit geldt ná verrekening van de huurtoeslag, en wordt in 4 jaar afgebouwd. U komt ook in aanmerking voor huurgewenning als u naar een vrije sector huurwoning verhuist.

Daarnaast vergoeden we de administratiekosten van het nieuwe huurcontract en de legeskosten van de huisvestingsvergunning. Om te voorkomen dat u dubbele huurlasten heeft, betaalt u de laatste maand geen huur meer voor uw woning.

Hoe gaat de nieuwbouw eruit zien?

We bouwen een gevarieerd programma, met verschillende typen sociale huurwoningen. Er komen eengezinswoningen en 2-, 3-, 4- en 5-kamerwoningen. We bouwen ongeveer hetzelfde aantal woningen dat er nu staat. In het najaar ziet u meer van het nieuwbouwplan!

Hoe moet ik bij beëindiging van het huurcontract mijn woning achterlaten?

Omdat de woningen gesloopt worden, gelden andere regels dan normaal. De opzichter maakt afspraken met u over hoe u de woning achterlaat. Ook bespreekt u met onze opzichter wat u moet doen met de voorzieningen die u zelf heeft aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan keukens of installaties. Bij het huisbezoek staat dit onderwerp ook op de agenda.

Is verlenging van de urgentie mogelijk?

Conform de huisvestingverordening van de gemeente Delft is verlenging van de urgentie niet mogelijk. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk op zoek gaat naar een andere woning.

Kan ik terug als de nieuwe woningen er eenmaal staan?

Ja, dat kan, als u voordat u verhuist aan ons door geeft dat u hierin geïnteresseerd bent. U wordt in dat geval al uitgenodigd voordat de woningen op Woonnet Haaglanden terechtkomen. U krijgt dus voorrang als u daar nu ook woont. Dit is wel onder voorwaarden:

  • passend inkomen (max € 45.225,-) en
  • een passende gezinssamenstelling

Onderhoudt Vidomes de woningen nog wel tot aan de sloop?

Jazeker! Voorop staat dat u er veilig kunt wonen. Is dit níet zo, dan doen we er wat aan. Daarnaast halen wij schimmel consequent uit de woningen weg. Ook al moeten we hier vaker voor terugkomen. We zorgen ervoor dat de woningen wind- en waterdicht zijn. Wel hopen we dat u begrijpt dat we per melding afwegen hoe we de klacht oplossen. Bijvoorbeeld: we zullen een kapot keukenblok eerder repareren dan vervangen.

Tot wanneer heb ik de tijd om te verhuizen?

Verhuizen kunt u in ieder geval tot 1 november 2018.

Verhuizen kost geld. Krijg ik ook een verhuiskostenvergoeding?

Ja, u krijgt eenmalig een vergoeding van  € 5993,- Wij betalen dit in 2 delen uit. U ontvangt deze vergoeding óók als u naar een vrije sector huurwoning of koopwoning verhuist.

Vervalt de urgentie als ik 3 woningen heb geweigerd?

Nee, u kunt dan met uw urgentie nog steeds op andere woningen reageren. Let op: als u een uitnodiging voor een woning krijgt en niets van u laat horen én niet naar de afspraak komt, wordt uw Woonpas automatisch 3 maanden geblokkeerd. Onze tip: laat dus in ieder geval iets van u horen!

Waarom is gekozen voor sloop en nieuwbouw?

Nieuwbouw biedt een betere kwaliteit, is energiezuiniger en heeft een langere levensduur. Daarnaast maakt nieuwbouw het mogelijk om een gevarieerder woningaanbod te bouwen met eengezinswoningen en appartementen met 2, 3, 4 en 5 kamers. En tot slot: ná onderhoud en verbetering is de kwaliteit van de woning onvoldoende in vergelijking met de hoge kosten.

Wanneer krijg ik een urgentie, en wanneer gaat de urgentie in?

U krijgt een voorrangsverklaring (urgentie) als uw gezamenlijke inkomen lager is dan € 45.225,-. Huurders met een hoger inkomen komen niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking. Zij krijgen daarom ook geen urgentie. De urgentie gaat voor alle bewoners in per 1 november 2017 en is een jaar geldig.

Wanneer start de sloop?

We verwachten maart 2019 te starten met slopen van het complex.

Wat gaat Vidomes doen om het in en om het complex leefbaar te houden?

Vidomes gaat een deel van de lege woningen tijdelijk verhuren via leegstandsbeheerder Interveste. Vidomes maakt in overleg met de bewoners van het Planteam afspraken over het profiel van deze tijdelijke bewoners. Sowieso hanteert Interveste een strenge selectie voor de tijdelijke huurders. Daarnaast krijgt een aantal van deze huurders een signalerende rol in het beheer van het complex.

Wat gebeurt er als ik na een hele tijd nog geen woning heb gevonden?

Het eerste half jaar zoekt u zelf naar een woning. Heeft u na een half jaar nog geen woning gevonden? Dan kijken we samen met u of en hoe wij u kunnen helpen.

Wat staat er in het sociaal plan?

Kortgezegd: al uw rechten en plichten. Behalve de regels voor de voorrangsverklaringen (ook wel urgenties genoemd) staat in het sociaal plan dat u recht heeft op een verhuiskostenvergoeding. Ook vindt u er bijvoorbeeld de voorwaarden terug waaronder u in aanmerking kunt komen voor huurgewenning.

Welke aandacht en begeleiding komt er voor oudere bewoners of bewoners met gezondheidsproblemen?

Tijdens het huisbezoek bekijken we ieders situatie: gezinssamenstelling, financiële omstandigheden, gezondheid, enz. Ook bespreken we of u extra begeleiding nodig heeft bij het zoeken naar een woning of bij de verhuizing.

Zoekt Vidomes mij ook nog op?

Ja, we zijn al bij alle bewoners op huisbezoek geweest.