Vertalen / Translate

Hieronder vindt u een voorbeeld om het voordeel van zonnepanelen te berekenen. In dit voorbeeld is met 6 panelen een totale opbrengst van 1.600 kWh behaald.

Om het financiële voordeel van zonnepanelen te berekenen, zijn de gele velden in onderstaande tabel ingevuld. De blauwe velden zijn de berekeningen. Eerst wordt de totale besparing op de energierekening berekend. Als we hier de bijdrage aan Vidomes van af trekken, dan wordt de hoogte van het financiële voordeel inzichtelijk.

In de tekst onder het voorbeeld vindt u de stappen om deze berekening in te vullen.

Om het u makkelijk te maken, hebben we hiervan ook een Excel-bestand gemaakt waarin de berekeningen automatisch worden ingevuld.

Voor bovenstaande berekening, zoals in het voorbeeld, volgt u de volgende stappen:

 • Stap 1: Vul in de bovenste rij in voor welk kalenderjaar de berekening geldt. Het gaat hierbij om een periode van een heel jaar, bijvoorbeeld 1 januari t/m 31 december. Maar het kan ook een andere periode zijn, als het maar een heel jaar is.

 • Stap 2: Vul in rij A onder kolom ‘Aantal kWh’ het (jaar)totaal in van de opgewekte zonnestroom. Het aantal kWh kunt u vaststellen aan de hand van de monitoring gegevens. Let op: deze jaaropbrengst kunt u alleen van de omvormer of de monitoringsapp aflezen. De slimme meter meet alleen de teruggeleverde stroom en niet de direct door u verbruikte zonnestroom!

 • Stap 3: Vul in rij B onder kolom ‘Aantal kWh’ het (jaar)totaal in van de aan het net teruggeleverde stroom. Deze gegevens vindt u op de elektriciteitsrekening van uw energieleverancier of u kunt het aflezen van de slimme meter.

 • Stap 4: Vul de in rij B onder kolom ‘€ per kWh’ de vergoeding per kWh in van de aan het net teruggeleverde stroom. Op uw energierekening vindt u de vergoeding per kWh die u voor de aan het net teruggeleverde stroom heeft gekregen.

 • Stap 5: Bereken in rij B onder kolom ‘Totaal bedrag’ het totaalbedrag van de door u aan het net teruggeleverde stroom. Vermenigvuldig hiervoor het aantal kWh met de prijs per kWh.

 • Stap 6: Bereken in rij C onder kolom ‘Aantal kWh’ het totaal van de direct verbruikte stroom*. In de berekening wordt het ‘Aantal kWh’ in rij A en rij B van elkaar afgetrokken om de direct verbruikte stroom te berekenen.

  * De opgewekte stroom die u direct in huis verbruikt (meestal circa 30% van de opgewekte stroom) staat niet op uw energierekening. Dat komt doordat deze stroom direct naar uw apparaten gaat en dus niet aan het net wordt teruggeleverd. Hiermee bespaart u op uw eigen verbruik.

 • Stap 7: Vul in rij C onder kolom ‘€ per kWh’ de prijs per kWh in**.

  ** Tot 2021 is de salderingsregeling van toepassing. De prijs per kWh die u bespaart is gelijk aan de prijs die u voor de afgenomen stroom betaalt.

 • Stap 8: Bereken in rij C onder kolom ‘Totaal bedrag’ het totaalbedrag van de door u verbruikte stroom. Vermenigvuldig hiervoor het aantal kWh met de prijs per kWh.

 • Stap 9: Bereken in rij D onder kolom ‘Totaal bedrag’ de totale besparing op uw energierekening. Tel de totaalbedragen van rij B en rij C bij elkaar op.

 • Stap 10: Vul in rij E onder kolom ‘Totaal bedrag’ de door u aan Vidomes betaalde bijdrage voor de zonnepanelen in.

 • Stap 11: Bereken in rij F onder kolom ‘Totaal bedrag’ wat uw voordeel is geweest. Trek hiervoor ‘Totaal bedrag’ in rij D en rij E van elkaar af.

 • Stap 10: Vul in rij E onder kolom ‘Aantal panelen’ het aantal zonnepanelen in dat u heeft.

 • Stap 11: Bereken in rij E onder kolom G 'Totale bijdrage' uw bijdrage voor de zonnepanelen. Vermenigvuldig het aantal panelen met de prijs per paneel per jaar.

 • Stap 12: Bereken in rij F onder kolom ‘Totaal bedrag’ wat uw voordeel is geweest. Trek hiervoor ‘Totaal bedrag’ in rij D en rij E van elkaar af.

Wel of geen voordeel?
Heeft u voordeel? Dan hoeft u niets te doen.

Heeft u geen voordeel? Dan kunt u de berekening mailen naar info@vidomes.nl onder vermelding van ‘Berekening Voordeel Zonnepanelen’. Stuur ook een kopie van uw energierekening en de monitoringsgegevens van het betreffende jaar mee. Vidomes controleert de berekening en neemt contact met u op. Als het klopt dat u geen voordeel heeft behaald, terwijl u wel aan de garantievoorwaarden heeft voldaan, dan betaalt Vidomes u het te veel betaalde bedrag terug.

(download deze tabel)

Terug naar project overzicht