Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen op uw dak of wilt u meer weten over zonnepanelen? Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over de werking van zonnepanelen.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Hoe verrekent de energieleverancier de teruggeleverde stroom van de zonnepanelen?

Algemeen

Alle energieleveranciers zijn verplicht om de opgewekte stroom via de zonnepanelen te verrekenen met het verbruikte stroomverbruik (dit noemen we salderen).

Wat is groene stroom?

Algemeen

Groene stroom (ook wel duurzame stroom genoemd) wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, waterkracht of zonne-energie. Door groene stroom af te nemen bij een energieleverancier helpt u het klimaat en is er minder CO2-uitstoot. Op de website van de Consumentenbond ziet u welke energiemaatschappijen groene stroom leveren.

Hoe werken zonnepanelen?

Algemeen

Zonnepanelen wekken duurzame elektriciteit op. De panelen worden via een aluminium montagesysteem op het dak gemonteerd. Vanaf de zonnepanelen loopt een stroomkabel naar een omvormer die vaak op zolder, bij de meterkast of bij de cv-ketel is bevestigd. Dezeomvormer zet de opgewekte energie van de zonnepanelen om in stroom. De omvormer is alleen actief als de zonnepanelen energie opwekken. Op het scherm van de omvormer ziet u wat het energievermogen in Watt is en hoeveel energie er totaal is opgewekt in kilowattuur (kWh).

Ik wil graag zonnepanelen op het dak van mijn woning of woongebouw. Wat is het beleid van Vidomes voor het aanleggen van zonnepanelen?

Algemeen

Duurzame energie heeft de toekomst! Vidomes vindt dat zoveel mogelijk huurders van deze energie moeten kunnen profiteren. Daarom werken we hard aan de energietransitie en onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het zo goed mogelijk benutten van daken voor zonnepanelen en huurders daarvan te laten profiteren is één van die doelstellingen. Bij nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud worden zonnepanelen vaak al standaard op het dak geplaatst. En voor sommige complexen bieden we huurders - los van een grote ingreep - de mogelijkheid om gebruik te maken van zonnestroom opgewekt door zonnepanelen. Dit doen we op twee manieren:

Huurders van eengezinswoningen doen we een voorstel om zonnepanelen op het dak van hun woning te leggen. Tot en met 2023 hebben al zo’n 1000 huishoudens in Zoetermeer zo’n aanbod gekregen. De komende jaren doen we huurders van eengezinswoningen met geschikte daken in Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg ook zo’n aanbod.
We plaatsen de komende jaren op steeds meer (geschikte) daken van hoogbouwcomplexen zonnepanelen, zodat ook huurders van appartementen kunnen profiteren van voordelige zonnestroom. De aanleg van deze zonnepanelen wordt gedaan door DDE Vidosol waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
In de zomer van 2022 heeft DDE Vidosol op vier hoogbouwcomplexen in Delft en Rijswijk zonnepanelen gelegd, zodat de eerste groep huurders van appartementen inmiddels profiteert van voordelige zonnestroom. De komende jaren willen we op meer daken zonnepanelen laten leggen door DDE Vidosol.

Meerjarenplan
In ons meerjarenplan staat op welke hoogbouwcomplexen en eengezinswoningen we de komende jaren zonnepanelen verwachten te leggen. Voor deze planning houden we vooral rekening met logische momenten, bijvoorbeeld bij groot onderhoud of renovatiewerkzaamheden. En uiteraard moeten de daken geschikt zijn. Dit is afhankelijk van de technische kwaliteit en de ligging van het dak, de zon moet vrijwel de hele dag op de panelen schijnen en het dak moet groot genoeg zijn om er voldoende zonnepanelen op te kunnen leggen. Als uw woning of complex aan de beurt is, informeren wij u daar ruim van tevoren over.

Kwaliteitseisen en aanvraag
Overweegt u zelf zonnepanelen te leggen op uw dak? Lees dan eerst welke kwaliteitseisen gelden voor zonnepanelen (zie bijlage). En vraag pas daarna toestemming aan via het aanvraagformulier ‘Toestemming klussen’ 

Ik wil meepraten met Vidomes over duurzaamheid. Hoe meld ik me aan voor het klantenpanel?

Algemeen

Op dit moment heeft Vidomes 4 klantenpanels. Dit zijn de klantenpanels duurzaamheid, communicatie, dienstverlening en veiligheid. Aanmelden voor het klantenpanel kan via deze link. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Op een later moment ontvangt u een uitnodiging voor een overleg met het klantenpanel van uw keuze.

Werken de zonnepanelen onder alle (weers)omstandigheden?

Algemeen

Bij helder, zonnig weer in de zomer is de elektriciteitsopbrengst het hoogst. Maar een zonnepaneel werkt ook als het bewolkt is. De zonnepanelen werken namelijk op direct en indirect (diffuus) zonlicht. Ook als het vriest en de panelen niet besneeuwd zijn, doen de zonnepanelen keurig hun werk. Als er nauwelijks of geen licht op de panelen valt, produceren ze geen stroom. Als het donker is werken ze dus niet.

Maakt het uit wanneer ik stroom verbruik?

Algemeen

Dit is afhankelijk van het energiecontract. Meestal is het meest voordelig om uw apparaten te gebruiken als de zon schijnt.

Hoe verrekenen energieleveranciers zonne-energie met u?

Algemeen

De energieleverancier streept de stroom die uw zonnepanelen opwekken, weg tegen de stroom die u zelf verbruikt. Tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Dit heet salderen.

Met de salderingsregeling kan de jaarlijks opgewekte elektriciteit weggestreept worden tegen het jaarlijkse verbruik. Daarover hoeft u geen belasting te betalen. Als iemand meer opwekt dan verbruikt, ontvangt diegene voor het overschot een vergoeding.

Wat als ik meer verbruik dan ik opwek?

Algemeen

Bij een hoger verbruik neemt u, net als eerst, ‘gewone’ energie af via uw energiebedrijf.

Hoe zie ik dat de zonnepanelen werken?

Algemeen

  • Een moderne, slimme meter geeft aan hoeveel stroom u levert aan het elektriciteitsnet en hoeveel u verbruikt. Belangrijk: de hoeveelheid teruggeleverde stroom is lager dan de totale hoeveelheid stroom die uw zonnepanelen opwekken. Een deel daarvan verbruikt u namelijk direct. Bijvoorbeeld doordat uw koelkast aanstaat.
  • Op een oude meter ziet u of uw zonnepanelen werken, wanneer de draaischijf langzamer loopt. Bij zonnig weer kan de draaischijf zelfs teruglopen.

Een slimme meter of een oude meter?

Algemeen

Heeft u een slimme meter?
Dan wordt de stroom die uw zonnepanelen produceren en de stroom die u van het elektriciteitsnet afneemt bijgehouden. Op jaarbasis verrekent uw energieleverancier dit 1 op 1 via uw energierekening. Dit heet ‘salderen’. In het bijzondere geval dat u op jaarbasis méér energie heeft opgewekt dan u verbruikt, krijgt u voor de extra geleverde stroom een aparte terugleververgoeding. De tarieven hiervoor verschillen per energieleverancier.

Heeft u een oude meter met draaischijf zonder teruglooprem?
Bij deze meters draait de teller terug als er geen teruglooprem op zit. Ook met deze meter wordt de zonnestroom 1 op 1 verrekend met uw verbruik. Als u op jaarbasis méér energie heeft opgewekt dan u verbruikt, heeft u een negatieve meterstand. Sommige energieleveranciers geven aan dat zij dit niet goed kunnen verwerken.

Wat is het advies?
Op internet verschillen de meningen of het beter is om een oude meter te vervangen voor een slimme meter of niet. Het argument vóór een geschikte oude meter met draaischijf (zonder teruglooprem) is dat die automatisch 'saldeert'. Verandert de huidige regeling voor het salderen in de toekomst, dan hebben consumenten met dit soort meters daar geen nadeel van. 

Aan de andere kant is een belangrijk argument om een oude meter wél te vervangen door een slimme meter, omdat een oude meter niet altijd goed terugdraait. Deze is namelijk niet geijkt voor terugdraaien en kan een teruglooprem hebben.

Daarnaast wordt vergroening van de energievoorziening beter mogelijk met een slimme meter. Netbeheerders krijgen dankzij slimme meters meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. En zal duurzame energie in de nabije toekomst beter kunnen worden benut.

Kan de bliksem inslaan in zonnepanelen?

Algemeen

De kans is erg klein. Zonnepanelen trekken geen bliksem aan. Net als bij andere huishoudelijke apparaten is het wel mogelijk dat een omvormer kapot gaat door blikseminslag.

Wat gebeurt er met de opgewekte elektriciteit als ik niet thuis ben en het zonnig is?

Algemeen

Op het moment dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u zelf op dat moment gebruikt, dan wordt die energie automatisch teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. De hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt eens per jaar op uw energienota verrekend met de door u verbruikte stroom. Dit heet salderen.

Maakt de omvormer geluid?

Algemeen

De omvormer maakt nauwelijks geluid (minder dan 25 decibel), slechts een klein tikje bij het aan- en afslaan. ’s Nachts is de omvormer niet actief, omdat de omvormer alleen werkt als de zonnepanelen stroom opwekken.

Voor welke energieleverancier moet ik kiezen?

Algemeen

Het is goed om verschillende contracten van verschillende energieleveranciers naast elkaar te vergelijken. Op internet zijn verschillende vergelijkingssites te vinden.

Ik heb zonnepanelen. Moet ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Algemeen

Om direct voordeel te hebben van de besparing op uw energierekening kunt u ervoor kiezen om het voorschot te verlagen. Dit kunt u doen met de te verwachte besparing of in ieder geval met de bijdrage die u betaalt via de servicekosten.

Moet ik de meterstanden van de zonnepanelen doorgeven aan de energieleverancier?

Algemeen

Nee, u hoeft de meterstanden niet zelf door te geven. De slimme meter geeft uw meterstanden namelijk op afstand door aan de energieleverancier. Vidomes meldt de zonnepanelen aan via energieleveren.nl. Zo weet de energieleverancier dat u gebruikmaakt van zonnepanelen.

Mijn zonnepanelen zijn vies. Werken de panelen dan nog wel goed?

Algemeen

Ja, ook als uw zonnepanelen vies zijn leveren deze genoeg zonnestroom. Ecorus, de leverancier van de zonnepanelen, houdt na plaatsing de prestatie van de zonnepanelen goed in de gaten. Een speciale beschermlaag op de zonnepanelen zorgt ervoor dat vuil, zoals stof, zand en vogelpoep, gemakkelijk door de regen wordt weggespoeld. We raden u af om de zonnepanelen zelf schoon te maken. Dit kan de beschermlaag mogelijk beschadigen.

Er zit een vogelnest onder mijn zonnepanelen. Is dit gevaarlijk?

Algemeen

Zolang de zonnepanelen goed werken, zijn vogelnesten niet gevaarlijk. Of de zonnepanelen goed werken, controleert u via de Eleena zonmeter. U hoeft zich geen zorgen te maken over dat de vogels de kabels van het systeem kapot kunnen maken. Deze kabels zijn namelijk zo sterk dat dit bijna onmogelijk is. Het is belangrijk dat u het vogelnest niet zelf weghaalt met bijvoorbeeld een bezem, want hiermee kunt u de kabels onder de panelen beschadigen.

Er zit een vogelnest onder mijn zonnepanelen. Wat moet ik doen?

Algemeen

U mag het vogelnest niet zomaar weghalen. Veel vogelsoorten in Nederland zijn beschermd en mogen - zeker tijdens het broedseizoen van maart t/m augustus - niet gestoord worden. Soms is het toegestaan om vogelnesten na het broedseizoen te verwijderen, maar vaak heeft u dan al geen overlast meer. U kunt het (lege) vogelnest gewoon laten zitten. Dit is niet schadelijk voor de zonnepanelen. De takjes van het nest waaien er meestal vanzelf onderuit. Vidomes plaatst geen afdekstukken om te voorkomen dat vogels nesten bouwen onder de zonnepanelen.

Zijn de omvormers voor de zonnepanelen van Ecorus fraudegevoelig?

Algemeen

Ecorus installeert alleen omvormers die CE gecertificeerd zijn. Dit betekent dat deze omvormers voldoen aan de veiligheidseisen van de Europese Unie. Uit veiligheidsoverwegingen sluit Ecorus deze omvormers niet aan op het internet en wordt er ook geen WiFi-module geïnstalleerd. Hierdoor is een rechtstreekse verbinding met de omvormer niet mogeliik.  

Voor het monitoren van de opbrengst en teruglevering van de zonne-energie maakt Ecorus gebruik van Eleena-meters. Deze zijn veiliger en minder fraudegevoelig dan de monitorsystemen van de omvormerleveranciers.  

Zijn zonnepanelen nog wel rendabel?

Algemeen

Ja, de salderingsregeling geeft u voordeel wanneer u niet alle zonnestroom direct kan gebruiken. Stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet wordt op jaarbasis weggestreept tegen uw verbruik. Voor de energieleverancier brengt dit kosten met zich mee. Op momenten dat zonnepanelen veel opwekken is er een overschot, en is de waarde van deze stroom laag. Op piekmomenten is de waarde juist hoog. Deze kosten worden nu door steeds meer energieleveranciers voor een deel doorbelast aan hun klanten (zogeheten vaste terugleverkosten). Voor u kan het betekenen dat de energierekening hoger uitvalt wanneer u zonnepanelen heeft. Of dit zo is, en zo ja hoe veel dit is, is per energiecontract verschillend. Vidomes heeft hier geen invloed op.

De vergoeding die u voor zonnepanelen aan Vidomes betaalt is lager dan de verwachtte opbrengsten. U heeft dus nog steeds voordeel van uw zonnepanelen.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag