Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen op uw dak of wilt u meer weten over zonnepanelen? Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over de werking van zonnepanelen.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Hoe bereken ik de opbrengst van mijn zonnepanelen van Vidomes?

We hebben voor u een invulformulier gemaakt in Microsoft Excel. Zo kunt u gemakkelijk het voordeel berekenen dat uw zonnepanelen hebben behaald.

Heeft u zonnepanelen van Vidomes en heeft u geen voordeel na de berekening?
Neem dan contact met ons op via vidomes.nl/contact. Stuur ons ook een kopie van uw energierekening en de monitoringsgegevens van het betreffende jaar mee. Vidomes controleert de berekening en neemt contact met u op. Als het klopt dat u geen voordeel heeft behaald, terwijl u wel aan de garantievoorwaarden heeft voldaan, dan betaalt Vidomes u het te veel betaalde bedrag terug.

Moet ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Om direct voordeel te hebben van de besparing op uw energierekening kunt u ervoor kiezen om het voorschot te verlagen. Dit kunt u doen met de te verwachte besparing of in ieder geval met de bijdrage die u betaalt via de servicekosten.

Voor welke energieleverancier moet ik kiezen? Krijg ik bij de een meer geld terug?

Het maakt niet uit bij welke energieleverancier u zit. U hoeft niet te veranderen van energieleverancier als u zonnepanelen neemt en u bent ook vrij om over te stappen. Zolang u meer verbruikt dan u opwekt, is het nog steeds verstandig om de energieleverancier te kiezen met het laagste tarief. U krijgt van uw leverancier voor de teruggeleverde stroom hetzelfde bedrag terug als de verbruikte stroom.

Maakt de omvormer geluid?

De omvormer maakt nauwelijks geluid (minder dan 25 decibel), slechts een klein tikje bij het aan- en afslaan. ’s Nachts is de omvormer niet actief, omdat de omvormer alleen werkt als de zonnepanelen stroom opwekken.

Wat gebeurt er met de opgewekte elektriciteit als ik niet thuis ben en het zonnig is?

Op het moment dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u zelf op dat moment gebruikt, dan wordt die energie automatisch teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. De hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt eens per jaar op uw energienota verrekend met de door u verbruikte stroom. Dit heet salderen.

Kan de bliksem inslaan in zonnepanelen?

Zonnepanelen trekken geen bliksem aan. Net als bij andere huishoudelijke apparaten is het mogelijk dat een omvormer defect raakt door blikseminslag.

Een slimme meter of een oude meter?

Heeft u een slimme meter?
Dan wordt de stroom die uw zonnepanelen produceren en de stroom die u van het elektriciteitsnet afneemt bijgehouden. Op jaarbasis verrekent uw energieleverancier dit 1 op 1 via uw energierekening. Dit heet ‘salderen’. In het bijzondere geval dat u op jaarbasis méér energie heeft opgewekt dan u verbruikt, krijgt u voor de extra geleverde stroom een aparte terugleververgoeding. De tarieven hiervoor verschillen per energieleverancier.

Heeft u een oude meter met draaischijf zonder teruglooprem?
Bij deze meters draait de teller terug als er geen teruglooprem op zit. Ook met deze meter wordt de zonnestroom 1 op 1 verrekend met uw verbruik. Als u op jaarbasis méér energie heeft opgewekt dan u verbruikt, heeft u een negatieve meterstand. Sommige energieleveranciers geven aan dat zij dit niet goed kunnen verwerken.

Wat is het advies?
Op internet verschillen de meningen of het beter is om een oude meter te vervangen voor een slimme meter of niet. Het argument vóór een geschikte oude meter met draaischijf (zonder teruglooprem) is dat die automatisch 'saldeert'. Verandert de huidige regeling voor het salderen in de toekomst, dan hebben consumenten met dit soort meters daar geen nadeel van. 

Aan de andere kant is een belangrijk argument om een oude meter wél te vervangen door een slimme meter, omdat een oude meter niet altijd goed terugdraait. Deze is namelijk niet geijkt voor terugdraaien en kan een teruglooprem hebben.

Daarnaast wordt vergroening van de energievoorziening beter mogelijk met een slimme meter. Netbeheerders krijgen dankzij slimme meters meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. En zal duurzame energie in de nabije toekomst beter kunnen worden benut.

Hoe zie ik dat de zonnepanelen werken?

  • Een moderne, slimme meter geeft aan hoeveel stroom u levert aan het elektriciteitsnet en hoeveel u verbruikt. Belangrijk: de hoeveelheid teruggeleverde stroom is lager dan de totale hoeveelheid stroom die uw zonnepanelen opwekken. Een deel daarvan verbruikt u namelijk direct. Bijvoorbeeld doordat uw koelkast aanstaat.
  • Op een oude meter ziet u of uw zonnepanelen werken, wanneer de draaischijf langzamer loopt. Bij zonnig weer kan de draaischijf zelfs teruglopen.

Wat als ik minder verbruik dan ik opwek?

Bij een zeer laag verbruik kan het zijn dat u meer energie opwekt dan u verbruikt. Afhankelijk van de energiemeter kunt u voor dit overschot op jaarbasis een ‘terugleververgoeding’ krijgen.

Wat als ik meer verbruik dan ik opwek?

Bij een hoger verbruik neemt u, net als eerst, ‘gewone’ energie af via uw energiebedrijf.

Hoe verrekenen energieleveranciers zonne-energie met u?

De energieleverancier streept de stroom die uw zonnepanelen opwekken, weg tegen de stroom die u zelf verbruikt. Tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Dit heet salderen. Deze manier van verrekenen loopt tot 1 januari 2023. Daarna wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd.

Maakt het uit wanneer ik stroom verbruik?

Op dit moment (2018) maakt het nog niet uit of u overdag of ‘s avonds uw elektrische apparaten aanzet. Wordt de vergoeding voor zonnestroom in de toekomst lager? Dan kunt u uw apparaten het beste gebruiken als de zon schijnt.

Werken de zonnepanelen onder alle (weers)omstandigheden?

Bij helder, zonnig weer in de zomer is de elektriciteitsopbrengst het hoogst. Maar een zonnepaneel werkt ook als het bewolkt is. De zonnepanelen werken namelijk op direct en indirect (diffuus) zonlicht. Ook als het vriest en de panelen niet besneeuwd zijn, doen de zonnepanelen keurig hun werk. Als er nauwelijks of geen licht op de panelen valt, produceren ze geen stroom. Als het donker is werken ze dus niet.

Ik wil meepraten met Vidomes over duurzaamheid. Hoe meld ik me aan voor het klantenpanel?

Op dit moment heeft Vidomes 4 klantenpanels. Dit zijn de klantenpanels duurzaamheid, communicatie, dienstverlening en veiligheid. Aanmelden voor het klantenpanel kan via deze link. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Op een later moment ontvangt u een uitnodiging voor een overleg met het klantenpanel van uw keuze.

Ik wil graag zonnepanelen op het dak van mijn woning of woongebouw. Wat is het beleid van Vidomes voor het aanleggen van zonnepanelen?

Duurzame energie heeft de toekomst! Wij vinden dat alle huurders van deze energie moeten kunnen profiteren. Daarom werkt Vidomes hard aan de energietransitie en alle duurzaamheidsdoelstellingen. Het zo goed mogelijk benutten van daken voor zonnepanelen en huurders daarvan te laten profiteren is een van die doelen. Bij nieuwbouw, renovatie- en groot onderhoudsprojecten worden zonnepanelen al standaard toegepast maar we willen ook ‘los’ zonnepanelen aanbieden, zowel individuele systemen bij eengezinswoningen als collectieve systemen voor hoogbouwwoningen.

Zo loopt er in 2021 een proef in Zoetermeer waarbij we huurders van ruim 500 eengezinswoningen een aanbod hebben gedaan voor de aanleg van zonnepanelen. Ook werken we inmiddels samen met energiecoöperatie DDE Vidosol voor de aanleg van zonnepanelen op 5 hoogbouwcomplexen in Delft, Zoetermeer en Rijswijk. Deze 2 proefprojecten lopen tot en met 2022.

In een meerjarenplan nemen we op bij welke complexen en woningen we verwachten zonnepanelen aan te kunnen bieden. Uiteraard is dit per woongebouw of woning afhankelijk van de omstandigheden en technische mogelijkheden. Het liefst sluiten we aan bij logische momenten, zoals groot onderhoud of verduurzamingsprojecten waarbij we de woningen isoleren en de dakbedekking vernieuwen. Zodra we concrete plannen hebben voor het aanbieden van zonnepanelen bij uw woongebouw of woning informeren wij u daarover.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen worden meestal op het dak gemonteerd. De zonnepanelen worden geplaatst op een aluminium montagesysteem. Vanaf de zonnepanelen loopt een stroomkabel naar een omvormer die vaak op zolder, bij de meterkast of bij de cv-ketel is bevestigd. Deze
omvormer zet de opgewekte energie van de zonnepanelen om in stroom. De omvormer is alleen actief als de zonnepanelen energie opwekken. Op het display van de omvormer kunt u zien wat het energievermogen in Watt is en hoeveel energie er totaal wordt opgewekt in kilowattuur (kWh).

Wat betaalt de energieleverancier voor de teruggeleverde stroom?

Alle energieleveranciers zijn verplicht om duurzame energie onbeperkt te salderen (ofwel: de geleverde energie te verrekenen met de afgenomen energie).

Wat is groene stroom?

Groene stroom (ook wel duurzame stroom genoemd) wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, waterkracht of zonne-energie. Door groene stroom af te nemen bij een energieleverancier helpt u ons klimaat en is er minder CO2 uitstoot.
Energiemaatschappijen die groene stroom leveren zijn onder andere Greenchoice, Essent, Vattenfall.

Wat betaalt de energieleverancier voor de terug geleverde stroom?

Alle energieleveranciers zijn verplicht om de opgewekte stroom via de zonnepanelen te verrekenen met het verbruikte stroomverbruik (dit noemen we salderen).

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag