Verhuizen bij sloop

Bij sloop kan het zijn dat u tijdelijk of defnitief moet verhuizen. Hierover maken we altijd goede afspraken. Deze leggen we vast in een sociaal plan. Hierin maken we ook afspraken over regelingen en vergoedingen. We helpen u bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning.

Veel gevraagd over Verhuizen bij sloop

Hoe vraag ik huurgewenning aan?

Algemeen

Een aanvraag voor huurgewenning kunt u tot zes maanden na de huuropzegging bij ons indienen. Stuur hiervoor een e-mail naar mpc@vidomes.nl met de volgende documenten:

  • Een kopie van de nieuwe huurovereenkomst;
  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt wat uw inkomen(s) was op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst. Tip: bewaar de inkomensverklaring die u nodig heeft voor de nieuwe woning daarom goed!

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, kunnen wij u soms nog vragen om een kopie van het uittreksel Basisregistratie Personen (BPR) op te sturen. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan keren wij het bedrag meestal twee maanden na uw aanvraag uit.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurgewenning?

Algemeen

Verhuist u omdat uw woning wordt gesloopt en maakt u daardoor een huursprong (dit betekent dat u voor de nieuwe woning meer huur moet betalen), dan komt u onder voorwaarden mogelijk in aanmerking voor huurgewenning.

Meer informatie over huurgewenning en de berekening hiervan leest u terug in het sociaal plan dat u van ons ontvangen heeft. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners op. Er is een vast team voor de bewonerbegeleiding. Zij houden u goed op de hoogte en hier kunt u terecht met vragen.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Algemeen

Nee, we betalen niet uw verhuizing. Maar u ontvangt wel een verhuiskostenvergoeding van ons. Met dit bedrag kunt u de verhuizing zelf regelen en bijvoorbeeld nieuwe spullen kopen.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

Algemeen

Met de voorrangsverklaring die u krijgt, heeft u ruim de tijd om een woning te vinden. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u een woning aan. Dat kan een woning zijn die niet aan uw wensen voldoet. Wij raden u daarom aan zelf op tijd te reageren op woningen zodat u een woning vindt die bij u past.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Voldoet u aan de voorwaarden van het sociaal plan? Dan heef u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Het eerste en grootste deel van het bedrag ontvangt u binnen 10 dagen na opzegging van de huur van uw oude woning. Het tweede deel krijgt u als u de oude woning netjes heeft achtergelaten en de sleutels heeft ingeleverd.

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Sommige woningen voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duur en levert niet het gewenste resultaat op. Het kan dan zijn dat we er daarom voor kiezen de woningen te slopen.

Wat is een sociaal plan?

Algemeen

Bij sloop maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag