Urgentie: met spoed een woning nodig

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor u op zeer korte termijn (binnen drie maanden) een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Bij bepaalde sociale- of medische redenen is het mogelijk om urgentie aan te vragen. U verkrijgt urgentie met een voorrangsverklaring. Een voorrangsverklaring wordt ook wel 'urgentieverklaring' genoemd.

Veel gevraagd over Urgentie: met spoed een woning nodig

Hoe kom ik met mijn urgentie in aanmerking voor een woning?

Op www.woonnet-haaglanden.nl reageert u op woningen waar u belangstelling voor heeft. Met uw urgentie krijgt u voorrang op deze woningen. Let op! Dit geldt niet voor alle woningen.

Wat kost een voorrangsverklaring voor een woning?

 
Deze kosten verschillen per gemeente:

 • Den Haag
  € 72,75
 • Zoetermeer
  € 50,00
 • Rijswijk
  € 69,25
 • Leidschendam/Voorburg
  € 59,65
 • Delft
  € 62,30

Kan ik een voorrangsverklaring verlengen?

U kunt een voorrangsverklaring alleen verlengen als het aantoonbaar is dat er buiten uw schuld nog geen woning is toegewezen. We beoordelen de voorrangsverklaring dan eerst opnieuw. U vraagt een verlenging aan bij Vidomes of bij de gemeente waar de verklaring als eerste is aangevraagd. Let op: een verlenging voor Zoetermeer kunt u uitsluitend bij de gemeente Zoetermeer aanvragen.

Waar en voor hoe lang is een voorrangsverklaring geldig?

De verklaring is geldig in heel regio Haaglanden. Een voorrangsverklaring is drie maanden geldig. De voorrangsverklaring vervalt als:

 • de geldigheidsduur is verstreken (3 maanden, of 12 maanden in geval van herstructureringskandidaten)
 • er een woning is geaccepteerd
 • als blijkt dat de voorrangsverklaring op onjuiste gronden is afgegeven

Wat is een voorrangsverklaring of urgentieverklaring?

Met een voorrangsverklaring (ook wel 'urgentieverklaring' genoemd) kunt u voorrang krijgen op een woning. Alleen in speciale gevallen komt u in aanmerking voor deze voorrangsregeling.

Hoe werkt een voorrangsverklaring ?

U heeft een voorrangsverklaring en reageert op een woning? Dan kan het zijn dat u voorrang krijgt op deze woning. Dit geldt alleen als de grootte van uw huishouden en uw inkomen overeenkomen met de gestelde eisen in de woningadvertentie.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Het aanvragen van een voorrangsverklaring (ook wel 'urgentieverklaring' genoemd) verschilt per gemeente. Woont u buiten de regio Haaglanden? Neem dan contact op met de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wat neem ik mee naar het intakegesprek voor een voorrangsverklaring?

Als u voldoet aan de basisvoorwaarden van een voorrangsverklaring, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. In Zoetermeer maakt woningcorporatie De Goede Woning de afspraak met u.

Neem bij de afspraak de volgende documenten mee:

 • een recente inkomensverklaring of de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor van uzelf (en uw partner). Een inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543. Houd uw BSN-nummer bij de hand.
 • geldig legitimatiebewijs (paspoort/ rijbewijs/ ID-kaart)
 • een geldig verblijfsdocument
 • een uittreksel uit het BRP waarin staat vermeld:
  - het adres waar u nu staat ingeschreven
  - het aantal personen dat staat ingeschreven op dit adres
  - een historisch overzicht waaruit blijkt waar u de afgelopen 10 jaar gewoond heeft
  - bij echtscheiding: het vonnis of de voorlopige voorzieningen
  - eventuele brieven of verklaringen van hulpverlenende instanties, zoals maatschappelijk werk of een zwangerschapsverklaring.

Wordt er voor mij bemiddeld als ik een voorrangsverklaring heb?

Nee, er wordt niet voor u bemiddeld als u een voorrangsverklaring heeft. U moet zelf op woningen reageren.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag