Besturingsvisie Vidomes

Hoe willen we werken bij Vidomes? En hoe zit het precies met de samenhang tussen onze vele verschillende activiteiten?

Met gepaste trots presenteren Vidomes-bestuurders Daphne Braal en Jacco Maan de besturingsvisie ‘Verschil maken met resultaten en persoonlijke ontwikkeling’ die antwoord geeft op deze vragen. Hun trots betreft niet enkel en alleen het document, maar ook de daadkracht waarmee we de visie daadwerkelijk waarmaken: we doen wat we zeggen!

Verschil maken met resultaten en persoonlijke ontwikkeling

Via de besturingsvisie sturen we scherp op resultaten en stellen we de ontwikkeling van medewerkers centraal. Daarin hebben we een mooie balans gevonden. Ons doel en de bedoeling bij alles wat we doen is: verschil maken voor huurders.

Visie met een duidelijke opbouw

De besturingsvisie is opgebouwd uit vier onderdelen. Onze maatschappelijke opgaven en de maatschappelijke resultaten die we willen bereiken, komen terug in de hieronder aangegeven ‘Wat-onderdelen’. De manier waarop we dit willen bereiken, is weergegeven in de ‘Hoe-onderdelen’.

Waarderend, wendbaar en weerbaar

Nieuwe termen in de besturingsvisie zijn waarderend, wendbaar en weerbaar. Bij het opstellen van dit document wisten we niet dat die weerbaarheid en wendbaarheid zo snel op de proef gesteld werden door de coronacrisis. En weerbaar zijn we, als je ziet hoe flexibel en creatief onze medewerkers met de nieuwe situatie omgaan. Het is ook mooi om te zien hoe er voor huurders allemaal nieuwe initiatieven ontstaan.

Inzichten en oplossingen van buiten halen

We bevragen onze huurders en huurdersorganisaties actief op behoeften, verbeterpunten en aandachtspunten. Ook houden onze buitendienst collega’s hun oren en ogen goed open, zodat we actief signaleren. We nemen deel aan externe netwerken om kennis te delen, om samen oplossingen te benutten en om te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden.

Vitale coalities om samen resultaten te halen

Binnen onze werkgemeenten luisteren we actief naar onze stakeholders: welke maatschappelijke opgaven signaleren wij gezamenlijk op onze werkterreinen? Hierbij kijken we nadrukkelijk naar wat we met elkaar willen bereiken. Zo kunnen we het heden managen vanuit de toekomst.

Steeds vaker zien we dat thema’s complexer worden en om een andere aanvliegroute vragen. Om onze doelen te realiseren, gaan we vitale coalities aan met partners in ons werkgebied: gemeenten, collega-corporaties, politie, zorg- en kennisinstellingen.

Resultaatgericht samenwerken: van knelpunten naar succesfactoren

Een term die vaker voorbijkomt is resultaatgericht samenwerken. Voor sommige resultaten en oplossingen hebben medewerkers elkaar binnen en tussen de afdelingen steeds vaker nodig. Die kruisbestuiving moeten we slim organiseren. In het bestuur- en managementteam keken we naar waar het wel eens misgaat. Die knelpunten bogen we om naar elf succesfactoren voor resultaatgericht werken. Het past goed bij de (continu) lerende organisatie die we willen zijn.