Palenstein

Zoetermeer

Samen met de gemeente Zoetermeer en onze collega-corporaties De Goede Woning en Vestia vernieuwen we delen van de Zoetermeerse wijk Palenstein.

Onze visie voor de wijk
Eind 2012 stelden de gemeente en de Zoetermeerse corporaties de wijkvisie Palenstein vast. Samen gaan we voor een nieuwe wijkopzet waar meer ruimte is voor laagbouw en variatie in woningen. De wijk krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. Tel daarbij de sowieso al unieke ligging van de wijk bij op: vlak bij Dorpsstraat en Stadshart. En helder is dat Palenstein een steeds aantrekkelijkere plek wordt om te wonen.

Ruimte maken voor nieuwbouw
Om ruimte te maken voor nieuwbouw, worden er vijf grote galerijflats gesloopt. Daar komen ruim 530 woningen voor terug. Ook de openbare ruimte gaat op de schop. Zo komt er een nieuwe centrale singel en komt er een nieuw winkelcentrum met twee supermarkten. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken (Oude Dorp, Stadshart, en Culturele As).

De projecten van Vidomes
De wijkvernieuwing wordt uitgevoerd in fasen, verdeeld over meerdere jaren. Vidomes heeft de nieuwbouwprojecten Schoutenhoek fase I (2013) en fase II (2016) al opgeleverd. De Florens van Brederodeflat is gesloopt, op deze plek komen nieuwe woningen. Ook hebben wij een sloopbesluit genomen voor de twee flats aan de Goeswijn van der Poellaan en de Dirc van de Doortogelaan.

Aanbod
Koop en huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Sloop/nieuwbouw
Status
In uitvoering
Architect
Verschilt per deelproject
Ontwikkelaar
Verschilt per deelproject
Aannemer
2022 (heel de herstructurering)

Hoe kan ik meepraten over de ontwikkelingen in de wijk?

Er is een algemene bewonersgroep Palenstein die meepraat en meedenkt over de algemene ontwikkelingen in de wijk. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Zoetermeer. Daarnaast zijn er per project klankbordgroepen. Gaat het om onze projecten? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum.  

Hoeveel woningen worden er gesloopt in Palenstein en hoeveel komen er terug?

Om ruimte te maken voor nieuwbouw, worden er 5 grote galerijflats gesloopt. In totaal 730 sociale huurwoningen. Er komen hier ruim 530 woningen voor terug.

Voor wie geldt het sociaal statuut?

Het sociaal statuut geldt voor alle bewoners die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en een woning huren in een flat in Palenstein die gesloopt wordt.

Waar vind ik meer informatie over de vernieuwingsplannen in Palenstein?

Op www.palensteinzoetermeer.nl vindt u meer informatie en het laatste nieuws over Palenstein. Ook verschijnt er een paar keer per jaar een PalensteinKrant die we huis-aan-huis verspreiden in de wijk. Hierin leest u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast organiseren we samen met onze partners regelmatig

Wanneer is de herstructurering van de wijk klaar?

Volgens planning is de herstructurering afgerond in 2022. Maar dan moet wel alles meezitten.

Wanneer moeten huurders verhuizen?

De vernieuwing gebeurt in fasen. Bewoners zijn eerder op de hoogte gebracht van de sloopplannen. Zodra het definitieve sloopbesluit voor een flat is genomen, informeert de corporatie de bewoners hierover met een officiële brief. Hierin staat ook de zogenaamde ‘peildatum’. Dat is de datum waarop het sociaal statuut voor de bewoners van de betreffende flat in werking gaat. In het sociaal statuut staan de rechten en de plichten van bewoners. Vanaf de peildatum hebben bewoners twee jaar de tijd om te verhuizen.

Wat is er precies besloten over de herstructurering van Palenstein?

In 2012 stelden de gemeente Zoetermeer en de Zoetermeerse corporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de wijkvisie Palenstein vast. Samen gaan we voor een nieuwe wijkopzet waar meer ruimte is voor laagbouw en variatie in woningen (sociale huurwoningen en koopwoningen). De wijk krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen en water. De openbare ruimte gaat op de schop. Zo komt er een nieuwe centrale singel en komt er een nieuw winkelcentrum met twee supermarkten. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken. 

Wat staat er in het sociaal statuut?

Als bewoner van een flat die gesloopt wordt, heeft u rechten en plichten. Die staan in het ‘sociaal statuut’ dat in overleg met bewoners is opgesteld. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoedingen, voorrang op een andere woning en huurdersbegeleiding.

Welke galerijflats worden gesloopt en wat is de planning?

Het gaat om de volgende flats:

  • Florens van Brederode (200 woningen), sloop afgerond eind juni 2017
  • Jan van Beieren (170 woningen), sloop begin 2017 – eind 2017
  • Goeswijn van der Poellaan (80 woningen), niet eerder dan juni 2019
  • Dirc van de Doortogelaan (80 woningen), niet eerder dan juni 2019
  • Diederik van Teilingen (200 woningen), niet eerder dan 2020