Roggeakker

Zoetermeer

We willen 91 woningen van ons complex Roggeakker een opknapbeurt geven én toekomstbestendig maken. Daarnaast gaan we de zes zogenoemde ‘brugwoningen’ slopen. Dat zijn de woningen die boven het water liggen.

We slopen de 6 brugwoningen om ruimte te maken voor twee nieuwe woningen. Ook maken we in samenwerking met de gemeente de binnenpleinen overzichtelijker. 

We werken de plannen nu verder uit
Bij de overige 91 woningen voeren we noodzakelijk onderhoud uit. Ook willen we hier energiebesparende maatregelen nemen. Voor deze duurzaamheidswerkzaamheden hebben we instemming nodig van 70% van de bewoners. In de komende maanden werken we de plannen eerst verder uit, samen met onze aannemer Van Wijnen en de architect. Deze plannen bespreken we met de klankbordgroep, die bestaat uit bewoners van het complex.

Planning
Vanwege een aantal beschermde diersoorten in de gebouwen van Roggeakker, starten we op z'n vroegst in september 2018 met de werkzaamheden.

Op huisbezoek
We snappen heel goed dat de sloop ingrijpend is voor onze bewoners van de zes brugwoningen. Zo moeten zij op termijn verhuizen. Iets waar veel bij komt kijken. Daarom gingen we in juni al bij de bewoners van de brugwoningen langs om een persoonlijke toelichting te geven op de plannen. Daarnaast zijn we onlangs langs geweest bij deze bewoners om alle gegevens op een rij te zetten en samen de formulieren in te vullen voor de urgentie. Met deze urgentie kunnen zij met voorrang reageren op andere sociale huurwoningen in de regio.

Meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.

Aanbod
Huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Groot onderhoud
Status
Bouwvoorbereiding

1. Is het sloopbesluit voor de zes brugwoningen definitief?

Nee, nog niet. De sloopplannen liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente Zoetermeer. Gaat de gemeente akkoord met deze plannen? Dan is het sloopbesluit voor deze zes woningen in Roggeakker definitief. We verwachten de bewoners van deze woningen in september meer duidelijkheid te kunnen geven over het besluit en de planning.

2. Ik ben bewoner van een brugwoning die Vidomes wil slopen. Vanaf wanneer heb ik recht op de regelingen uit het sociaal plan?

Dat is nog niet bekend. Het sociaal statuut gaat in op de zogenoemde ‘peildatum’. Deze datum kan Vidomes pas vaststellen als de gemeente Zoetermeer akkoord gaat met de sloopplannen. Deze plannen liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente. U krijgt bericht van ons als er een definitief besluit is genomen.

3. Ik vind nu - vóór de peildatum - een nieuwe woning. Heb ik dan ook recht op de regelingen?

Nee, dan kunt u geen gebruikmaken van regelingen uit het sociaal plan (voorrangsverklaring, verhuiskostenvergoeding etc.). Deze regelingen gaan pas in vanaf de peildatum (zie vorige vraag).

4. Is het sociaal plan definitief?

Het sociaal plan is nog niet definitief. Het sociaal plan stellen we samen met de Huurdersraad vast nadat we alle bewoners van de zes sloopwoningen hierover hebben gesproken. Zodra het sociaal plan definitief is, informeren we de bewoners en komt het op deze website te staan.