Roggeakker

Zoetermeer

Voor het complex Roggeakker in Zoetermeer onderzoeken we of we groot onderhoud gaan uitvoeren of dat we de woningenslopen en op die plek nieuwe woningen bouwen.

In eerste instantie was het idee om groot onderhoud uit te voeren in het complex. Maar de kosten voor groot onderhoud blijken veel hoger te zijn dan we hadden verwacht. Daarbij komt dat in de plannen ook nog niet alle werkzaamheden zijn meegenomen die nodig zijn om het complex echt klaar voor de toekomst te maken. Zoals het isoleren van alle buitengevels en het gasloos maken van de woningen. Ook de onveilige hoekjes in het complex lossen we niet op met de huidige plannen. Om deze redenen is besloten om ook de variant van sloop en nieuwbouw aan de Roggeakker te bekijken.

Wanneer weten we meer?
De variant ‘sloop/nieuwbouw’ vraagt veel uitzoekwerk. We verwachten dat we in april 2019 het definitieve besluit kunnen nemen. Zodat we u kunnen vertellen of het groot onderhoud of sloop/nieuwbouw wordt. Op de afbeelding is de globale planning in beeld gebracht.

Meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.

Aanbod
Huur
Plaats
Zoetermeer
Soort
Overig
Status
Planvorming

1. Is het sloopbesluit voor de zes brugwoningen definitief?

Nee, nog niet. De sloopplannen liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente Zoetermeer. Gaat de gemeente akkoord met deze plannen? Dan is het sloopbesluit voor deze zes woningen in Roggeakker definitief. We verwachten de bewoners van deze woningen in september meer duidelijkheid te kunnen geven over het besluit en de planning.

2. Ik ben bewoner van een brugwoning die Vidomes wil slopen. Vanaf wanneer heb ik recht op de regelingen uit het sociaal plan?

Dat is nog niet bekend. Het sociaal statuut gaat in op de zogenoemde ‘peildatum’. Deze datum kan Vidomes pas vaststellen als de gemeente Zoetermeer akkoord gaat met de sloopplannen. Deze plannen liggen nu ter goedkeuring bij de gemeente. U krijgt bericht van ons als er een definitief besluit is genomen.

3. Ik vind nu - vóór de peildatum - een nieuwe woning. Heb ik dan ook recht op de regelingen?

Nee, dan kunt u geen gebruikmaken van regelingen uit het sociaal plan (voorrangsverklaring, verhuiskostenvergoeding etc.). Deze regelingen gaan pas in vanaf de peildatum (zie vorige vraag).

4. Is het sociaal plan definitief?

Het sociaal plan is nog niet definitief. Het sociaal plan stellen we samen met de Huurdersraad vast nadat we alle bewoners van de zes sloopwoningen hierover hebben gesproken. Zodra het sociaal plan definitief is, informeren we de bewoners en komt het op deze website te staan.

Als de huur omhoog gaat na renovatie of verhuizing, kunnen bewoners wellicht de huur niet meer betalen. Wat dan?

Bij groot onderhoud houdt Vidomes bij de verhoging van de huur rekening met de te verwachten verlaging van de energiekosten. Bij sloop/nieuwbouw kunt u zelf naar een woning zoeken via Woonnet Haaglanden. In het sociaal plan maken we mogelijk afspraken over een regeling voor huurgewenning.

Als er geen 70% instemming wordt gehaald bij de optie groot onderhoud, wat gebeurt er dan?

Dan kijken we wat de reden is dat huurders er niet mee akkoord gaan. We kunnen bijvoorbeeld kleine aanpassingen doen aan het plan, of de rechter vragen een uitspraak te doen.

Als het sloop/nieuwbouw wordt, welk type woningen bouwt Vidomes dan terug?

Het ontwerp is nog niet gemaakt. Maar we denken dan aan een mix van eengezinswoningen en appartementen.

Als Vidomes kiest voor sloop/nieuwbouw, kan ik als bewoner dan terugkeren naar de nieuwbouw?

Dit is afhankelijk van het soort woningen dat we terug bouwen. En de inkomenscriteria en huishoudgrootte die daarbij gelden. Of de huidige bewoners met voorrang terug kunnen keren, stellen we vast in het sociaal plan. Vidomes stelt het sociaal plan samen met de klankbordgroep vast.

Als Vidomes kiest voor sloop/nieuwbouw, moeten de huidige bewoners dan ook instemming geven hierop?

Nee, bij besluit sloop/nieuwbouw geldt er geen instemming van 70%, zoals deze wel geldt bij groot onderhoud. We vragen de klankbordgroep wel om advies, voordat we een definitieve keuze maken.

Krijgen de huidige huurders bij verhuizing een vergoeding/geld?

Vidomes stelt met de klankbordgroep een sociaal plan op voor groot onderhoud en een voor sloop/nieuwbouw. Hierin staan ook de vergoedingen in. Er zijn wettelijke bedragen vastgesteld, die huurders krijgen wanneer zij moeten verhuizen vanwege sloop. Dit bedrag is nu € 5.993,- en dit wordt jaarlijks aangepast.

Neemt Vidomes in het groot onderhoud plan ook mee dat de woningen gasloos worden?

In het plan voor groot onderhoud maken we de woningen nog niet gasloos. Wel proberen we dan alvast voorbereidingen mee te nemen tijdens de werkzaamheden. Zodat wanneer we geen gas meer geleverd krijgen, we hier al op zijn voorbereid.