Vertalen / Translate

Aardgasvrij wonen

Wij hebben de ambitie dat onze woningen in 2035 onafhankelijk zijn van aardgas. Uiteraard informeren wij u als huurder tijdig en uitgebreid over dit onderwerp. 

Wij geven u graag alvast wat meer informatie met enkele algemene veelgestelde vragen.

Bron: o.a. Stedin en andere netbeheerders, hierverwamt.nl, milieucentraal.nl

Aardgasvrij wonen

Waarom moeten we stoppen met aardgas?

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen (ambitie Vidomes is 2035). Aardgas is namelijk een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO₂ vrij. Deze uitstoot versterkt de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Aardgas is toch veel beter dan andere fossiele brandstoffen?

Als je puur kijkt naar de uitstoot van CO₂ per eenheid opgewekte energie klopt het dat de uitstoot van kolen en aardolie hoger en meer vervuilend is dan die van aardgas. Elektriciteit van aardgas is bijvoorbeeld zo’n twee keer minder vervuilend dan elektriciteit van kolen. Echter, als wij de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen.

Hoeveel aardgas verbruikt een gemiddeld huishouden en waarvoor?

Nederlandse huishoudens gebruiken gemiddeld rond 1400 m3 aardgas per jaar. Zo'n 80 procent van het aardgas is voor het verwarmen van de woning. De rest wordt gebruikt voor heet tapwater en koken.

Wat betekent aardgasvrij wonen voor mij?

Concreet betekent het dat u geen cv-ketel meer gebruikt voor het verwarmen van uw woning, voor warm water en om te koken. Alternatieven zijn bijvoorbeeld warmtepompen of stadsverwarming. De gemeente (en Vidomes) onderzoekt per wijk wat de beste alternatieven zijn.

Wat levert aardgasvrij wonen mij op?

  • Een besparing op uw energiekosten. De besparing is afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning.
  • De gasaansluiting vervalt en daarmee ook de aansluit- en vastrechtkosten die u jaarlijks aan de netbeheerder moet betalen.
  • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
  • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn. Dit betekent dat we op een andere manier met energie moeten omgaan. Naast isoleren en het verbruiksgedrag aanpassen, moeten we ook nadenken over andere manieren van verwarmen, douchen en koken.

Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Afhankelijk van de plannen van uw gemeente kunt u de komende jaren nog op gas koken. Zolang er een aardgasleiding in uw woning aanwezig is, kunt u op gas blijven koken. Als uw keuken of uw kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Vidomes kan u hierover informeren.

Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?

Het uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn daarmee klaar voor de (aardgasvrije) toekomst. Het kabinet heeft ook in het regeerakkoord laten weten dat nieuwbouw in 2021 in principe niet meer op aardgas wordt verwarmd.

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Er zijn meerdere alternatieven. Selecteer het onderwerp waar u meer over wilt weten.

Wat is de impact van elektrische oplossingen op het elektriciteitsnet?

Als er in een wijk gekozen wordt voor elektrische oplossingen, is meestal verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. Dat betekent dat er meer transformatoren, midden- en laagspanningskabels nodig zijn.

Elektriciteit is toch ook niet altijd groen?

Nee, dat klopt. Daar moeten we in Nederland ook fors in investeren. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie en windmolenparken. Het verwarmen van uw huis zorgt voor het grootste deel van uw energieverbruik - daarom moeten we daar op korte termijn de alternatieven voor op een rijtje hebben. Natuurlijk parallel aan het ontwikkelen van aanvullende duurzame opwekmogelijkheden van elektriciteit.

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u wilt overstappen op elektrisch koken, neem dan altijd eerst contact op met Vidomes. Uw huidige elektriciteitsaansluiting bijvoorbeeld, moet er geschikt voor zijn.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag