Wonen in de toekomst (overlast van hitte en/of water)

Lange periodes met hitte en droogte. Of wekenlang regen met wateroverlast tot gevolg. We hebben er steeds vaker last van. De klimaatverandering betekent dat we ons leven en hoe we wonen hier op aan moeten passen. Zo zullen wijken minder bestrating moeten krijgen om plaats te make voor tuinen, groenstroken en bomen. En zullen kelders en bergingen - bij hevige regen - steeds vaker wateroverlast hebben. 

Om te zorgen dat u ook in de toekomst prettig woont, bereidt Vidomes woningen, wooncomplexen en de leefomgeving nu al voor op de klimaatverandering. Zo hebben we al veel groenstroken aangelegd rondom onze wooncomplexen en stimuleren we huurders met een betegelde tuin om plantvakken te creëren. En bij groot onderhoud of planmatig onderhoud brengen we maatregelen aan om overlast van hitte of water zoveel mogelijk te voorkomen.

Heeft u een tuin of balkon? Richt deze dan toekomstbestendig in

Hoe u dit doet leggen we uit in onze video's

Met de tips uit de video vermindert u de overlast van hitte of water.

Wateroverlast in uw kelder of berging? Zo houdt u (waardevolle) spullen droog

 • Bewaar waardevolle spullen in uw woning en niet in uw berging. Denk bij waardevolle spullen bijvoorbeeld aan: foto’s, erfstukken, elektronische apparatuur zoals tv’s, laptops of computers.
 • Zet uw spullen niet op de vloer, maar plaats deze minimaal 10 centimeter boven de grond. Of plaats uw spullen in een kast of (wand)rekken.

Goed om te weten
We overleggen ook met gemeenten en het Hoogheemraadschap hoe wateroverlast in bergingen en kelders zoveel mogelijk voorkomen kan worden.   

Heeft u nog geen inboedelverzekering?

Sluit deze dan af. Met deze verzekering kunt u eventuele waterschade aan uw spullen melden bij de gekozen verzekeringsmaatschappij.

Veel gevraagd over Wonen in de toekomst (overlast van hitte en/of water)

Wat kan ik doen om overlast van hitte te voorkomen of beperken?

Algemeen

We geven u een aantal tips

 • Houd de lamellen/gordijnen overdag dicht als de zon schijnt.
 • Maak gebruik van zonneschermen als die aanwezig zijn.
 • Zet deuren en ramen pas open als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur (dit is meestal ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat).
 • Een ventilator kan helpen om de luchtstroming in de woning te verbeteren.
 • Ligt uw tuin vol met tegels? Vervang dan tuintegels voor groenperkjes met planten en struiken.
  Betegelde tuinen houden namelijk veel warmte vast en bovendien stroomt regenwater slechter of helemaal niet weg. 
 • Betegelde tuinen houden namelijk veel warmte vast en bovendien stroomt regenwater slechter of helemaal niet weg.
 • Zet plantenbakken op uw balkon zodat de betonvloer minder warmte kan opnemen.
 • Leg een geveltuintje aan als u een eengezinswoning of benedenwoning heeft. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.

Bekijk ook onze video met tips om uw woning koel te houden.

Wat kan ik doen om wateroverlast te voorkomen of beperken in mijn tuin?

Algemeen

 • Schoffel regelmatig uw tuin. Zo stimuleert u de sponswerking van de bodem waardoor regenwater makkelijker wegzakt in de bodem. 
 • Ligt uw tuin vol met tegels? Vervang dan tuintegels voor groenperkjes met planten en struiken. Zo kan regenwater makkelijker wegzakken in de bodem. 

Ik heb wateroverlast in mijn kelder of berging. Wat doet Vidomes om mij te helpen?

Algemeen

Vidomes zal het water eerst uit uw kelder of berging pompen. Daarna worden alle kieren en naden rondom buizen en kabels waterdicht gemaakt. Toch kunnen we wateroverlast helaas nooit helemaal voorkomen, ook niet als we maatregelen hebben genomen.

Waardoor wordt de wateroverlast in mijn kelder, berging of kruipruimte veroorzaakt?

Algemeen

De belangrijkste oorzaak van de wateroverlast is noodweer met veel en langdurige regen. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil waardoor het water naar binnen kan stromen. Met het Hoogheemraadschap onderzoeken we of extra grondwater - tijdens langdurige regenperiodes - weggepompt kan worden zodat het grondwater niet stijgt en de wateroverlast in de bergingen wegblijft.

Soms is een andere oorzaak dat buizen of kabels (bijvoorbeeld glasvezelkabels of rioleringen) die in het verleden door andere partijen zijn aangelegd, niet goed waterdicht zijn gemaakt. Daarom laat Vidomes

- als u wateroverlast heeft - deze kieren en naden waterdicht maken. Als het daarna lang en veel regent kunnen we controleren of er geen water meer naar binnen stroomt

Stroomt uw kelder of berging onder tijdens hevige regen?

Algemeen

Laat het ons direct weten via Mijn Vidomes of bel met ons KlantContactCentrum via 088 845 66 00.

Wilt u dan ook doorgeven waar het water de berging instroomt. Zo helpt u ons om het probleem goed in beeld te krijgen en kunnen wij de juiste werkzaamheden uitvoeren.

Heeft de wateroverlast in mijn kelder, berging of kruipruimte iets te maken met de bouwkundige staat van mijn gebouw?

Algemeen

Als gebouweigenaar is Vidomes verantwoordelijkheid dat uw woongebouw in goede staat is en blijft. Voor bouwwerken zijn in het Bouwbesluit 2012 geen eisen gesteld aan de vochtdichtheid van kelders en kruipruimtes. Er kan dus water in uw kelder, berging of kruipruimte komen zonder dat er sprake is van een bouwkundig gebrek.

Wordt een kelder als opslagruimte of loze ruimte gebruikt?
Dan hoeft deze niet waterdicht te zijn of niet waterdicht gebouwd te worden.  

Mijn buren hebben wateroverlast in hun kelder of berging. Om dit op te lossen moet Vidomes in mijn kelder of berging zijn. Moet ik hier mijn medewerking aan verlenen?

Algemeen

Vaak gaat het hier om een calamiteit die we direct willen oplossen. Daarom vragen we uw medewerking. Bent u tijdens de werkzaamheden niet thuis? Geef dan uw buur een sleutel van uw berging of kelder.

Moet een kruipruimte waterdicht zijn?

Algemeen

Nee. Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes staat vaak een beetje water.  

Wat doet de gemeente om wateroverlast te voorkomen of beperken?

Algemeen

Gemeenten hebben op grond van de Waterwet een grondwaterzorgplicht . Deze zorgplicht bevat zeven elementen die samen bepalen of de gemeente verantwoordelijk kan worden gehouden om nadelige grondwaterstandgevolgen te voorkomen of te beperken. De zeven elementen zijn: 

1.      Het treffen van maatregelen

2.      Het gaat om openbaar gebied

3.      Er zijn structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand

4.      Voor de aan de grond gegeven bestemming

5.      Zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken

6.      Mits dit doelmatig is en voor zover er

7.      Geen verantwoordelijkheid bestaat voor de waterbeheerder of de provincie

Naast de grondwaterzorgplicht heeft de gemeente ook een rioleringszorgplicht (zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater). Ook deze zorgplicht heeft een relatie met de grondwaterstand, denk bijvoorbeeld aan lekke rioleringen dan wel het vervangen hiervan.

Wat is de taak van het Waterschap of Hoogheemraadschap?

Algemeen

Alle waterschappen samen beschermen Nederland tegen overstromingen. En elk waterschap afzonderlijk zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen te veel water. De belangrijkste taken van een waterschap zijn:

 • waterstand regelen via bijvoorbeeld gemalen en sluizen
 • afvalwater zuiveren
 • dijken beheren
 • natuurbeheer in en aan het water
 • kwaliteit van zwemwater controleren

Elk jaar betaalt u waterschapsbelasting.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag