Huuraanpassing

Uw huurprijs mogen we op verschillende momenten aanpassen. De jaarlijkse huuraanpassing is altijd op 1 juli. Maar we kunnen de huur bijvoorbeeld ook aanpassen na het aanleggen van een centrale verwarming of het plaatsen van dubbel glas. Verandert uw huur? Dan krijgt u altijd vooraf en ruim op tijd bericht van ons.  

Jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli
Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs (= huuraanzegging). Soms heeft u recht op een  huurverlaging of huurbevriezing.

Huurverlaging of huurbevriezing bij jaarlijkse huuraanpassing
In sommige gevallen kunt u huurverlaging of huurbevriezing aanvragen. 

>> Check of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing

Betaalt u een basishuur van minder dan € 650,- per maand?
Dan kunt u geen huurverlaging of huurbevriezing aanvragen.

Huurverlaging vanwege aanvraag huurtoeslag
Is uw huurprijs hoger dan € 720,- per maand en vraagt u voor het eerst huurtoeslag aan? Dan kunt u een huurverlaging naar € 720,-  aanvragen.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit in ieder geval vóór 1 juli 2019. Ook als u geen inkomensverklaring over 2018 heeft. We vragen u om pas bezwaar te maken als u onze brief over uw huuraanpassing heeft ontvangen. Deze brief ontvang u voor 1 mei 2019. Lees hier meer over bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Heb ik recht op huurverlaging of huurbevriezing?

Geef hieronder uw situatie op om dit te achterhalen:

Wat is het huurbeleid van Vidomes voor 2019?

De hoogte van uw huurprijs moet passen bij de kwaliteit van uw woning. Ook moet uw woning voor u betaalbaar blijven. Daarom bepalen uw huidige huurprijs én uw inkomen of u meer of minder huur betaalt per 1 juli 2019. Soms betekent dit dus een huurverlaging, soms een huurverhoging.

De regeling voor huurbevriezing - en dit jaar ook huurverlaging - is in overleg met onze Huurdersraad in 2019 weer verder uitgebreid. Zo komen meer huurders hiervoor in aanmerking komen. Met deze regeling ontzien we huurders voor wie de huur onbetaalbaar dreigt te worden.

Mijn jaarinkomen is zo veel gedaald dat ik in aanmerking kom voor huurtoeslag. Kan ik dan nog wel huurverlaging aanvragen?

Ontvangt u nu geen huurtoeslag, maar is uw inkomen zo veel gedaald dat u voor huurtoeslag in aanmerking komt? Dien dan een verzoek om huurverlaging bij ons in voor 1 juli 2019. Wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor een regeling.

Woont u in een vrije sector huurwoning? Dan krijgt u geen huurverlaging als uw huurprijs boven de € 800,- per maand ligt. 

Wanneer is de jaarlijkse huuraanpassing?

We passen de huur jaarlijks op 1 juli aan. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

U ontvangt ieder jaar vóór 1 mei onze brief over de huuraanpassing per 1 juli.

Mijn jaarinkomen is hoger dan € 42.436,-. Ik ben niet AOW-gerechtigd en ons huishouden bestaat uit minder dan 4 personen. Wat is mijn huuraanpassing?

Betaalt u nu een huur die op 95% (of meer) van de maximaal toegestane huurprijs ligt?
Dan krijgt u een huurverhoging van minder dan 1,6% (inflatie).

Is uw huur minder dan 95% van de maximale huurprijs?
Dan krijgt u een huurverhoging van 5,6%.

Mijn jaarinkomen is maximaal € 42.436,-. Of ik heb een huishouden met 4 of meer personen. Wat is mijn huuraanpassing?

Uw huuraanpassing is bepaald op basis van de huidige huur en hoe ver uw huurprijs afligt van de maximale huur. Zie het overzicht bepaling huuraanpassing bij inkomen tot € 42.436,-

Ik krijg een AOW-uitkering. Wat is mijn huuraanpassing?

Als u een AOW-uitkering ontvangt, krijgt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit geldt alleen als u op 1 juli 2019 de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden (of ouder) heeft. Dit is een besluit van de Tweede Kamer. Uw huuraanpassing is bepaald op basis van de huidige huur en hoe ver deze af ligt van de maximale huurprijs. Zie het overzicht bepaling huuraanpassing AOW.

Ik huur een vrije sector woning. Wat is mijn huuraanpassing?

Ligt uw huurprijs op het niveau van wat in de vrije sector markt gebruikelijk is (= marktwaarde), dan krijgt u een huurverhoging volgens inflatie, namelijk 1,6%. Is uw huur lager, dan krijgt u een huurverhoging van 3,6%. Heeft u nog een oud huurcontract (contract met huurprijs zonder prijsindexcijfer) dat een huurverhoging van 3,6% niet toestaat, dan krijgt u een huurverhoging die wel past binnen dat contract.    

Mijn huur stijgt tot boven de € 720,42. Kan ik nog wel huurtoeslag krijgen?

Als u op dit moment al huurtoeslag ontvangt dan behoudt u deze gewoon.

Voor mij geldt een uitzondering in de jaarlijkse huuraanpassing. Waar vind ik een toelichting?

Over deze uitzondering heeft u van ons een brief ontvangen. Daarin staat uw situatie uitgelegd. Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via 088 - 845 66 00.

Het lukt me niet om vóór 1 juli 2019 mijn gedaalde inkomen aan te tonen. Wat kan ik doen?

Maak dan vóór 1 juli 2019 bezwaar bij ons. Lever vervolgens voor 1 januari 2020 alle gevraagde gegevens bij ons aan:

 • uittreksel BRP
 • inkomensverklaring(en) van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen

Als wij alle gegevens van u binnen hebben controleren wij uw jaarinkomen. Als blijkt dat uw jaarinkomen in een lagere inkomenscategorie valt, dan passen we uw huurprijs alsnog aan. De vanaf juli 2019 te veel betaalde huur betalen we aan u terug.

Mijn jaarinkomen over 2018 is lager dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat uw inkomen gedaald is. Of het inkomen van uw medebewoner(s). U kunt bezwaar maken als het gezamenlijke inkomen over 2018 lager is dan de inkomenscategorie die in de verklaring van de Belastingdienst staat.

 • Maak vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huurverhoging. Vul hiervoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.
 • Haal een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) bij de gemeente, waarin staat wie er op uw adres zijn ingeschreven.
 • Vraag een inkomensverklaring van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring(en) moet het inkomen van 2018 staan. U kunt dit formulier vanaf begin juni 2019 opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 05 43.

Aanvragen uittreksel BRP bij de gemeentebalie
De kosten variëren per gemeente van ongeveer € 7,50 tot € 15,- per uittreksel. Waarom hebben wij dit uittrekstel nodig? Om vast te stellen of uw gezamenlijke inkomen volledig is. Het is dus belangrijk dat we weten wie er op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat wel hoeveel mensen op uw adres een inkomen hebben, maar niet wie dat zijn.

Inkomensverklaring opvragen vanaf juni 2019
Een inkomensverklaring over 2018 kunt u vanaf begin juni 2019 opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 05 43 . Ongeveer een week later ontvangt u deze thuis. Stuur de inkomensverklaring(en) én het uittreksel BRP naar Vidomes. Wij verwerken uw gegevens zo snel mogelijk. Helaas kunnen we niet garanderen dat we uw huur al per
1 juli 2019 aangepast hebben.

U mag uw inkomensverklaring(en) insturen tot 1 januari 2020
Misschien heeft de Belastingdienst uw inkomensverklaring over 2018 nog niet of bent u om andere redenen te laat voor het verzamelen van de juiste informatie. U kunt tot 1 januari 2020 alle gegevens bij ons aanleveren. Wij betalen dan de vanaf juli 2019 te veel betaalde huur aan u terug. Maak in ieder geval wel vast bezwaar voor 1 juli 2019.

Blijkt uit de inkomensverklaring(en) dat uw jaarinkomen in 2018 lager is dan  € 42.436,- ?
Dan passen we de huurverhoging aan en betalen we teveel betaalde huur terug.

Blijkt uit de inkomensverklaring(en) dat uw jaarinkomen in 2018 hoger is dan  € 42.436,-?
Dan gaat de huurverhoging gewoon door. Als u denkt dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u uw bezwaar doorzetten. Wij sturen uw bezwaarschrift dan door naar de huurcommissie.

Let op! Er zijn kosten verbonden aan een bezwaarprocedure bij de Huurcommissie
De Huurcommissie onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Voor de vaststelling van uw jaarinkomen gebruikt de Huurcommissie dezelfde gegevens van de Belastingdienst die Vidomes ook gebruikt. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, betaalt u € 25,-. Een bezwaarprocedure heeft alleen zin als Vidomes een fout maakt bij de vaststelling van uw jaarinkomen. U kunt tot uiterlijk 1 juli 2019 bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Dat kan via het 'bezwaarformulier extra huurverhoging'.

Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst 2017 klopt niet. Wat moet ik doen?

Volgens de verklaring van de Belastingdienst is uw jaarinkomen hoger dan € 42.436,-. Is dit volgens u niet juist? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via het formulier dat vanaf 23 april beschikbaar is op onze website.

Let op! U moet zelf nagaan waarom uw jaarinkomen niet klopt en ons de wijziging doorgeven.

Hoe kan het dat mijn gegevens bij de Belastingdienst niet kloppen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Er is een administratieve fout gemaakt bij de Belastingdienst.
 2. Uw inkomen of dat van een medebewoner is na maart 2019 gewijzigd en vastgesteld door de Belastingdienst. Deze kans is erg klein, omdat van bijna alle burgers het inkomen over 2017 al eerder definitief is vastgesteld.
 3. Het aantal personen met een inkomen dat op uw adres is ingeschreven klopt niet.

Hoe bepaalt de Belastingdienst mijn huishoudinkomen?

In maart 2019 stelt de Belastingdienst vast wie er op dat moment op uw adres bij de gemeente staat ingeschreven. Van alle bewoners van 18 jaar en ouder worden de inkomens over 2017 opgeteld. Dit gezamenlijke huishoudinkomen bepaalt in welke inkomenscategorie u valt.

Wat gebeurt er wanneer de uitkomst van de Belastingdienst aangeeft dat mijn inkomen hoger of lager is dan eerder door de Belastingdienst is vastgesteld?

Als u volgens de nieuwe inkomensverklaring van de Belastingdienst in een lagere inkomenscategorie valt, passen we de huurverhoging aan. Als de inkomensverklaring aangeeft dat uw jaarinkomen nog steeds hoger is dan € 42.436,- dan gaat uw huurverhoging gewoon door.

Vindt u dat de gegevens op de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet kloppen?
Dan kunt u uw bezwaar doorzetten. Wij sturen uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Dit kost u dan € 25,- Een bezwaarprocedure heeft alleen zin als Vidomes een fout maakt bij de vaststelling van uw jaarinkomen.

U kunt tot uiterlijk 1 juli 2019 bezwaar maken tegen uw huurverhoging
Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.

Waarom wordt er gekeken naar het inkomen van 2017?

Uw inkomen van 2017 is het meest recente vastgestelde inkomen. De Belastingdienst kan in april 2019 nog geen inkomensgegevens over 2018 verstrekken. Deze gegevens zijn nog niet door hen verwerkt. Naar verwachting kunt u vanaf nu wel een inkomensverklaring over 2018 opvragen.

Hoe komt Vidomes aan mijn inkomensgegevens?

Van de Belastingdienst krijgen we een overzicht van al onze sociale huurwoningen waarbij de huuraanpassing afhangt van het inkomen van onze huurders. In dit overzicht staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Wij weten dus niet wat uw jaarinkomen is. In de huuraanpassingsbrief die u eind april 2019 van ons krijgt sturen we de verklaring van de Belastingdienst mee als bijlage.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, dat mag en het heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u gaat verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Wat kan ik doen bij een administratieve fout of een gewijzigd vastgesteld inkomen?

U kunt dan het beste een inkomensverklaring over 2018 aanvragen van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres wonen. Deze inkomensverklaring vraagt u op bij de Belastingdienst via telefoonnummer: 0800 - 05 43.

Blijkt uit deze gegevens dat u inderdaad in een andere categorie valt?
Neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag hen om een uitleg. Maak in ieder geval vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huuraanpassing. Wij vragen dan een nieuwe inkomensverklaring op en passen - indien van toepassing - uw huurprijs aan.

Wat kan ik doen als het aantal vastgestelde personen op mijn adres niet klopt?

U kunt het volgende doen:

 • Maak vóór 1 juli 2019 bezwaar tegen de huurverhoging. Vult u daarvoor het 'bezwaarformulier extra huurverhoging' in.
 • Controleer bij uw gemeente wie er op uw adres staan ingeschreven.
 • Verzoek de personen die niet (meer) op uw adres wonen om zich over te schrijven naar hun nieuwe adres. Kent u deze personen niet? Vraag dan een adresonderzoek aan bij uw gemeente.

Laat ons vóór 1 juli 2019 weten dat de inschrijving van het aantal personen op uw adres in het Basis Registratie Personen (BRP) is veranderd. Wij vragen vervolgens een nieuwe verklaring op bij de Belastingdienst en passen uw huurprijs aan op de nieuwe situatie.

* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Ik huur een berging, kelder of tuin. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van 3,6 %.

Ik huur een garage. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van € 5,- per maand.

Is de huurprijs van uw garage nu al hoger dan € 100,- per maand?
Dan krijgt u een huurverhoging volgens inflatie, namelijk 1,6%.

Ik huur een parkeerplaats. Wat is mijn huuraanpassing?

U krijgt een huurverhoging van € 1,- per maand. Ligt uw huurprijs op het niveau van de markthuur? Dan krijgt u een huurverhoging volgens inflatie, namelijk 1,6%.

De energiekosten stijgen in 2019. Waar komt dit door en welke gevolgen heeft dit voor mijn afrekening?

Dit komt vooral door de hogere energiebelasting en deels door de hogere energietarieven. Dit betekent dat uw jaarafrekening over 2019 hoger uitvalt.

Uw jaarafrekening wordt opgesteld op basis van uw individuele verbruik. Wij weten dus niet wat uw verbruik voor dit jaar is. De hoogte van uw eindafrekening kunnen we daarom niet voorspellen. Om een te hoge naheffing te voorkomen, hebben we uw voorschot per 1 juli 2019 herberekend en aangepast. Deze herberekening kan zowel een verhoging als verlaging zijn. Het voorschotbedrag is  afgestemd op uw energieverbruik over 2018. In de huuraanpassingsbrief die u vöör 1 mei 2019 ontvangt, leest u wat uw nieuwe voorschotbedrag is.

Wordt uw eindafrekening na 1 mei 2019 opgesteld?
Dan ontvangt u nog een apart bericht van ons wat uw nieuwe voorschotbedrag wordt per 1 juli 2019. 

Bovenstaande situatie geldt alleen als Vidomes de afrekening voor u opstelt.

De energiekosten stijgen in 2019. Waarom wordt mijn voorschot dan verlaagd?

Wij verlagen uw energievoorschot per 1 juli 2019 omdat uw voorschot in 2018 veel hoger was dan uw aandeel in de kosten. Wilt u toch uw oude voorschotbedrag blijven betalen? Vul dan het formulier ‘Mijn voorschot warmtelevering verhogen’ in.

Waarom is mijn voorschot voor warmtelevering verhoogd?

Door de verhoogde energieprijzen in 2019 verwachten wij dat u een hogere eindafrekening krijgt. Om een naheffing te voorkomen, hebben wij uw energievoorschot per 1 juli 2019 verhoogd.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag