Warmtelevering

Woont u in een woongebouw met een gemeenschappelijke installatie voor verwarming en/of warm water? Dan betaalt u hiervoor maandelijks een voorschotbedrag. Ieder jaar ontvangt u van ons vóór 1 juli de eindafrekening van de warmtelevering over het afgelopen kalenderjaar. Op deze eindafrekening staan de kosten voor uw verbruik. De door u betaalde voorschotten brengen we hierop in mindering.

Wanneer heb ik recht op de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen?

 1. Blokaansluiting elektra 
  U heeft alleen recht op deze tijdelijke tegemoetkoming als u de elektra individueel via Vidomes ontvangt en geen eigen elektrameter in uw woning heeft.

  Woont u in één van de volgende Zoetermeerse complexen Bergmanstrook, Vaartdreef, Gondelkade, Petuniatuin, Fregatwerf en Albrandswaard?

  Dan heeft u recht op deze tegemoetkoming. Vidomes vraagt voor deze complexen de tijdelijke tegemoetkoming aan. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.

  Woont u aan het Hogerop in Zoetermeer?
  Dan zal de VvE-beheerder deze tegemoetkoming aanvragen en verrekenen met Vidomes.

  Heeft u recht op de vergoeding voor elektra? Dan informeert Vidomes u nog over hoe en wanneer wij de tegemoetkoming met u verrekenen.

 2. Blokaansluiting verwarming (gas)
  De overheidsregeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen voor gas’ geldt niet voor de meeste huurders, omdat Vidomes een voordelig collectief contract met energieleverancier Eneco heeft afgesloten tot 1 januari 2024. De afgesproken gasprijs in dit contract ligt lager dan het prijsplafond. Daarom betalen de meeste huurders - bij gelijkblijvend stookgedrag - dit jaar niet ineens veel meer voor hun gasverbruik.

  Welke huurders hebben wel recht op de ‘tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen voor gas’?
  Alle huurders in:
  - VvE-complexen (uw VvE-beheerder vraagt de tegemoetkoming aan)
  - het complex aan de Isaac da Costalaan (Vidomes vraagt de tegemoetkoming aan)
  - de voormalige DUWO-complexen (DUWO vraagt de tegemoetkoming aan)

Goed om te weten
De ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’ verrekenen wij met de eindafrekening over 2023 die u vóór 1 juli 2024 ontvangt.

Veel gevraagd over Warmtelevering

Hoe bespaar ik op mijn warmtekosten?

Algemeen

Bekijk onze bespaartips om te besparen op uw energie- en gasrekening. 

Mijn woongebouw heeft blokverwarming. Geldt het prijsplafond voor de gasprijs dan ook voor mij?

Algemeen

Ja, het prijsplafond voor gas geldt ook voor blokverwarming. Dankzij een voordelig contract met energieleverancier Eneco zijn de collectieve energiekosten tot en met 31 december 2023 lager dan het prijsplafond. Bij gelijkblijvend stookgedrag gaat u daarom nu niet ineens veel meer betalen. Dit betekent dat de overheidsregeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’ niet geldt voor de meeste van onze woongebouwen. Alleen VvE-complexen, het complex aan de Isaac da Costalaan en de voormalige DUWO-complexen komen in aanmerking voor de regeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’.

Maakt Vidomes gebruik van reductiefactoren?

Algemeen

Nee. Reductiefactoren zijn achterhaald door de invoering van het Energielabel (ook wel Energie Index). Het Energielabel is onderdeel van de woningwaardering en houdt rekening met de ligging van een woning. De woningwaardering bepaalt de basishuur die u betaalt. Kortom: een slechtere ligging van een woning leidt – via het waarderingsstelsel - tot een lagere huurprijs. Dit betekent dat huurders wonend in een woning direct onder een dak of grenzend aan een zijgevel vaak meer verbruiken maar door het energielabel ook lagere kosten hebben.

Nog een reden waarom reductiefactoren niet nodig meer zijn: 35% van de gaskosten worden gelijkmatig verdeeld over alle woningen. Dit betekent dat huurders die veel stoken, slechts 65% daarvan doorbelast krijgen. De andere 35% betalen alle bewoners samen.

Ik zie geen reductiefactoren meer op mijn afrekening. Hoe kan dat?

Algemeen

In een aantal complexen kwamen nog reductiefactoren voor. In deze complexen werd een deel van het gemeten verbruik niet doorberekend. Het gaat dan om woningen die direct onder een dak liggen of grenzen aan een zijgevel. Deze kortingen zijn stapsgewijs in 3 jaar afgeschaft. Op de afrekening 2022 komen er geen reductiefactoren meer voor, met uitzondering van enkele VvE-complexen.

Hoe worden de kosten voor warmtelevering verdeeld over de aangesloten woningen?

Algemeen

Het totaal aan gaskosten splitsen we in vaste kosten (35%) en variabele kosten (65%). De vaste kosten verdelen we gelijkmatig over het aantal aangesloten woningen. De variabele kosten verdelen we op basis van de geregistreerde verbruiken in de woningen.

Naast de gaskosten belasten we ook de kosten voor de warmtemeters aan u door.

Ik betaal maandelijks de huur inclusief warmtelevering. Wat valt er allemaal onder warmtelevering?

Algemeen

De ‘warmtelevering’ bestaat uit (kook- en/of stook)gas, warm en/of koud water en soms ook elektra. Vaak verschilt dit per woongebouw. Wilt u weten wat onder uw warmtelevering valt? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier

Ik heb geen eigen energieaansluiting maar maak gebruik van de collectieve warmtelevering in mijn complex. Moet ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Algemeen

Nee, tot 1 januari 2024 hoeft u het bedrag niet aan te passen. Dankzij goede prijsafspraken met Eneco blijven deze collectieve energiekosten laag. De kosten voor gas en/of elektra betaalt u aan Vidomes. Deze prijsafspraken gelden als u woont in een VvE-complex of in het complex aan de Isaac da Costalaan in Delft.

Goed om te weten: Moest u over het afgelopen jaar een bedrag bijbetalen voor het energieverbruik? Dan verhogen wij uw voorschotbedrag wel per 1 juli 2023. Aarzelt u of dit aangepaste voorschotbedrag voldoende verhoogd is? U kunt het voorschotbedrag zelf aanpassen via het formulier Voorschot warmtelevering aanpassen. Belt u liever? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via 088 845 66 00.

Ik woon in een VvE-complex met een collectieve warmtelevering. Moet ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Algemeen

Nee. Op basis van uw verbruik van het voorgaande jaar hebben wij uw voorschotbedrag per 1 juli 2023 verhoogd. Aarzelt u of dit aangepaste voorschotbedrag voldoende verhoogd is? U kunt het voorschotbedrag zelf aanpassen via het formulier Voorschot warmtelevering aanpassen. Belt u liever? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via 088 845 66 00.

Goed om te weten: Woont u in een VvE-complex? Dan adviseren wij u om uw voorschotbedrag wel te verhogen. De meeste VvE’s sluiten namelijk elk jaar een energiecontract af. Door de hogere energieprijzen is het verstandig uw voorschotbedrag te verhogen om te voorkomen dat u moet bijbetalen als u de eindafrekening krijgt die u jaarlijks ontvangt voor 1 juli.

Heeft Vidomes een goed energiecontract afgesloten?

Algemeen

Ongeveer een derde van onze huurders maakt gebruik van een collectieve energievoorziening (voor verwarming) in hun complex. Voor deze groep huurders heeft Vidomes een voordelig energiecontract afgesloten bij Eneco. Dit contract is geldig tot 1 januari 2024. Hoe de energieprijzen zich in 2023 ontwikkelen is onduidelijk. Toch hopen we dat de prijsstijgingen voor een collectief energiecontract vanaf 2024 beperkt blijven.

Het energiecontract geldt niet voor huurders in een VvE-complex (huurders van complex De Meerpaal, huurders van Isaac da Costalaan en de huurders van Bergmanstrook 50 tm 374).

Ik maak gebruik van een collectieve warmtelevering. Hoe wordt de eindafrekening berekend?

Algemeen

De eindafrekening wordt berekend op basis van het verbruik van de daadwerkelijk gemaakte kosten. De afrekening bestaat uit 35% vaste kosten en 65% verbruikskosten. De vaste kosten zijn voor iedereen gelijk. De variabele kosten is het eigen verbruik dat wordt gemeten door de radiatormeter of gigajoule meter. Radiatormeters zitten op alle radiatoren in de woning en meten in eenheden. Een gigajoule meter zit aan het begin van de woning en meet hoeveel gigajoule warm water de woning binnenkomt. Dit warme water wordt gebruikt voor de radiatoren, maar ook voor warm water uit de douche of kraan. Pas nadat het jaar voorbij is zijn alle kosten bekend en kunnen de kosten verdeeld worden. 

Ik woon in een complex met een collectieve verwarming. Kan ik mijn verwarming uitzetten of laten afsluiten?

Algemeen

U kunt niet worden afgesloten van de collectieve verwarming. Wel kunt u de verwarming uitzetten als u geen warmte wilt ontvangen. Maar let op: ook als u géén warmte verbruikt, betaalt u voor de vaste kosten van de collectieve verwarming.

Wanneer heb ik recht op de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen?

Algemeen

 1. Blokaansluiting elektra 
  U heeft alleen recht op deze tijdelijke tegemoetkoming als u de elektra individueel via Vidomes ontvangt en geen eigen elektrameter in uw woning heeft.

  Woont u in één van de volgende Zoetermeerse complexen Bergmanstrook, Vaartdreef, Gondelkade, Petuniatuin, Fregatwerf en Albrandswaard?

  Dan heeft u recht op deze tegemoetkoming. Vidomes vraagt voor deze complexen de tijdelijke tegemoetkoming aan. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.

  Woont u aan het Hogerop in Zoetermeer?
  Dan zal de VvE-beheerder deze tegemoetkoming aanvragen en verrekenen met Vidomes.

  Heeft u recht op de vergoeding voor elektra? Dan informeert Vidomes u nog over hoe en wanneer wij de tegemoetkoming met u verrekenen.

 2. Blokaansluiting verwarming (gas)
  De overheidsregeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen voor gas’ geldt niet voor de meeste huurders, omdat Vidomes een voordelig collectief contract met energieleverancier Eneco heeft afgesloten tot 1 januari 2024. De afgesproken gasprijs in dit contract ligt lager dan het prijsplafond. Daarom betalen de meeste huurders - bij gelijkblijvend stookgedrag - dit jaar niet ineens veel meer voor hun gasverbruik.

  Welke huurders hebben wel recht op de ‘tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen voor gas’?
  Alle huurders in:
  - VvE-complexen (uw VvE-beheerder vraagt de tegemoetkoming aan)
  - het complex aan de Isaac da Costalaan (Vidomes vraagt de tegemoetkoming aan)
  - de voormalige DUWO-complexen (DUWO vraagt de tegemoetkoming aan)

Goed om te weten
De ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’ verrekenen wij met de eindafrekening over 2023 die u vóór 1 juli 2024 ontvangt.

Hoe hoog is de ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming’?

Algemeen

Op de website van de Rijksoverheid wordt alleen het minimum bedrag genoemd, maar de werkelijke vergoeding kan hoger worden. Deze werkelijke vergoeding verrekenen wij dan - voor uw complex – met de totale gaskosten op de eindafrekening 2023. Deze eindafrekening ontvangt u vóór 1 juli 2024 van ons.

Heb ik recht op de Tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting?

Algemeen

Blokaansluiting verwarming
Het prijsplafond voor gas geldt ook voor blokverwarming. Dankzij een voordelig contract met energieleverancier Eneco zijn de collectieve energiekosten tot en met 31 december 2023 lager dan het prijsplafond. Bij gelijkblijvend stookgedrag gaat u daarom nu niet ineens veel meer betalen. Dit betekent dat de overheidsregeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’ niet geldt voor de meeste van onze woongebouwen. Alleen VvE-complexen, het complex aan de Isaac da Costalaan en de voormalige DUWO-complexen komen in aanmerking voor de regeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’.

Blokaansluiting elektra
U heeft alleen recht op deze tegemoetkoming als u de elektra individueel via Vidomes ontvangt en geen eigen elektrameter in uw woning heeft. Woont u in één van de volgende Zoetermeerse complexen: Bergmanstrook, Vaartdreef, Gondelkade, Petuniatuin, Fregatwerf en Albrandswaard? Dan heeft u recht op deze tegemoetkoming. Vidomes vraagt voor deze complexen de tijdelijke tegemoetkoming aan. Dit hoeft u dus niet zelf te doen. Woont u aan het Hogerop in Zoetermeer? Dan zal de VvE-beheerder deze tegemoetkoming aanvragen en verrekenen met Vidomes.

Heeft u recht op een vergoeding vanuit de regeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen’? Dan informeert Vidomes u nog hoe en wanneer wij de tegemoetkoming met u verrekenen.

 

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag