Vertalen / Translate

Convenant ‘vroegsignalering schulden’ ondertekend

Onlangs hebben we met de gemeente Delft een convenant getekend over de vroegsignalering van schulden. In dit convenant heeft de gemeente afspraken gemaakt met ‘signaalpartners’ Vidomes, Vestia, DUWO, DSW, Evides en Inforing over de informatie-uitwisseling van betalingsachterstanden.  

Om bewoners met beginnende financiële problemen sneller in beeld te krijgen en te helpen met hun betalingsachterstanden is de gemeente Delft begonnen met het pilotproject ‘Vroegsignalering’ onder de naam EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden). Onderzoek wijst uit dat landelijk 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden hebben. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen de schuldhulpverlening opzoeken. Dit duurt vaak zo lang omdat men zich schaamt of te trots voelt. Met het actief benaderen van mensen met beginnende betaalachterstanden proberen we situaties met hoge schulden te voorkomen.

In gesprek voor passende hulp
Door dit convenant kunnen de signaalpartners beginnende betalingsachterstanden melden via een matchings- en registratiesysteem. Als er sprake is van meerdere betalingsachterstanden gaat een medewerker van de Financiële Winkel en een medewerker van Kwadraad op bezoek bij de bewoner om passende hulp te bieden.  

Meer signaalpartners?
De gemeente is in gesprek met verschillende partijen die ook geïnteresseerd zijn in deelname: CZ, Menzis, Woonbron, RBG en VGZ. Ook wordt geprobeerd nog meer partijen te interesseren voor deelname.

Belang tekenen convenant
Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo, Sport en Armoedebeleid: “EMMA is vooral bedoeld om in een eerdere fase, voordat de bedragen al heel hoog zijn, de schulden op te pakken. We hebben signaalpartners nodig om EMMA te kunnen uitvoeren. Het is fijn dat we met de eerste organisaties dit  convenant voor gegevensuitwisseling over betalingsachterstanden nu ondertekend hebben.”

Terug naar overzicht