Vertalen / Translate

Convenant ‘vroegsignalering schulden’ ondertekend

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporatie Wooninvest, zorgverzekeraars, Kwadraad Maatschappelijk Werk en waterbedrijf Dunea ondertekenden we op 16 januari 2020 het convenant ‘Vroeg Eropaf’. Met dit convenant willen we groeiende schulden voorkomen door geldproblemen eerder te ontdekken en inwoners persoonlijk te benaderen voor hulp.

Als een bewoner de huur of de rekening voor gas, licht of water niet meer kan betalen, dan ontstaan schulden. Die kunnen een grote invloed hebben op iemands leven. Door schaamte wordt er geen hulp gevraagd, met als gevolg dat schulden nog verder oplopen. Met het convenant ‘Vroeg Eropaf’ willen we dit voorkomen.

In gesprek voor passende hulp
Door dit convenant geven de deelnemende partners signalen over bewoners met meerdere niet-betaalde rekeningen door aan gemeente. Deze bewoners worden persoonlijk benaderd en bezocht door een medewerker van Kwadraad en een medewerker van Plangroep Schuldhulpverlening. In overleg wordt gekeken naar passende hulp.

Hulp voor 12 tot 15 bewoners per maand
Naar verwachting worden 12 tot 15 bewoners per maand vroegtijdig benaderd met een aanbod voor ondersteuning bij hun financiën. Bewoners kunnen zelf bepalen en aangeven of zij gebruik willen maken van het aanbod. Bewoners die te maken hebben met schulden, kunnen ook zelf actie ondernemen. Zij kunnen bellen met 070 - 300 85 22 of mailen naar lvw@plangroep.nl.

Belang tekenen convenant
Nadine Stemerdink, wethouder Werk en Inkomen: “Als de eerste levensbehoefte van onze inwoners wordt bedreigd, dan moeten we als gemeente klaarstaan om te helpen. Samen met onze partners kunnen we ervoor zorgen dat de schulden beperkt blijven door zo vroeg als mogelijk hulp aan te bieden. Want iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd.“

Terug naar overzicht