‘Goud en levendig’ samen wonen in de Kuyperwijk in Delft

Aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat in Delft bouwt Vidomes 91 sociale huurwoningen: eengezinswoningen en twee-, drie- en vierkamerappartementen. Alle woningen worden energiezuinig gebouwd. Daarnaast worden de woningen levensloopbestendig. Dit betekent dat huurders - ook als ze minder mobiel zijn - langer zelfstandig kunnen wonen. De toekomstige huurders maken deel uit van een bijzondere woonvorm voor en door bewoners. Voor dit concept tekenden Daphne Braal, bestuurder Vidomes, Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur van Pieter van Foreest en Karin Schrederhof, wethouder Wonen, WMO en Sport van de gemeente Delft op woensdag 18 november een samenwerkingsovereenkomst.

Naar elkaar omkijken en samen activiteiten ondernemen
In het nieuwbouwproject in de Kuyperwijk staat het naar elkaar omkijken (nabuurschap), contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ontplooien centraal. De woningen zijn bestemd voor huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning én een bijdrage willen leveren aan deze gemeenschap. Huurders ondertekenen hiertoe een huishoudelijk reglement naast het huurcontract.

Samenwerking Vidomes met Pieter van Foreest en gemeente Delft
Vidomes gaat in dit woonconcept een samenwerking aan met zorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft. Elk vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden ervaren zij dat er behoefte is aan woonvormen waar mensen zelfstandig, maar toch ook samen kunnen wonen. Daarom bouwen ze samen aan een woonvorm waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht, met ondersteuning nabij in de wijk. Zo stimuleren de drie partijen een actieve gemeenschap waarin de bewoners elkaar kennen en van elkaars hulp, steun, talenten en sociale contacten kunnen profiteren.

Langer en Weer Thuis en wijkversterkingsopgave Kuyperwijk
De realisatie van deze bijzondere woonvorm past goed in het programma Langer en Weer Thuis Delft 2019-2022. Vidomes, Pieter van Foreest en de gemeente Delft spannen zich samen met elf andere partijen in om langer thuis wonen en weer thuis wonen aantrekkelijker te maken in Delft. Een aantal plekken in Delft leent zich daar goed voor. De Kuyperwijk is zo’n plek. Het voorzieningenniveau in de directe omgeving is hoog en de locatie ligt dicht bij het centrum van Delft. Er zijn in de buurt zelf zowel winkels voor dagelijkse boodschappen, een huisarts en apotheek, een goede busverbinding met het centrum, als ook Ontmoetingscentrum Vermeertoren van Pieter van Foreest. En tegelijkertijd is er genoeg reuring in de wijk door de aanwezigheid van de school en het kinderdagverblijf. Door deze nieuwe samenwerking, bieden de drie partijen met deze mooie woonvorm meerwaarde aan nieuwe huurders van het complex én de Kuyperwijk als geheel.

Bestuurder Daphne Braal van Vidomes: “Vidomes zet zich samen met wethouder Schrederhof van Wonen, WMO en Sport en gebiedswethouder Van der Woude al langer in voor het verbeteren van de leefbaarheid, sociale draagkracht, samenhang en een ruimtelijk aantrekkelijke omgeving in de Kuyperwijk. We zien de samenwerking met Pieter van Foreest als een hele mooie toevoeging die nu leidt tot concreet resultaat: een aantrekkelijke woonvorm die past bij het nieuwe ouder worden, en die echt iets toevoegt aan de Kuyperwijk.”

Planning
Vidomes verwacht de eengezinswoningen in 2021 in week 10 en de appartementen vanaf week 18 op te leveren.