Partijen ondertekenen Lokale prestatieafspraken 2022-2025 - Samenwerken aan wonen in Rijswijk

Deze week hebben de gemeente Rijswijk, Vidomes, Rijswijk Wonen en de huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken voor sociale woningen. De partijen hebben opnieuw afspraken gemaakt voor de komende vier jaar om samen verder te werken aan het toegankelijk houden van de woningmarkt voor alle Rijswijkers.

Voor iedereen
De vraag naar woonruimte is groot en het aanbod blijft achter. Huizenprijzen zijn onbetaalbaar geworden voor grote groepen woningzoekenden en de doorstroming is laag. Daarom is actie nodig. Speerpunten uit de lokale prestatieafspraken zijn de inzet op betaalbare huurwoningen en het renoveren en verduurzamen van woningen. Corporaties vernieuwen verouderd bezit en realiseren de komende jaren ca. 260 sociale huurwoningen. Ruim 1.300 sociale huurwoningen worden in deze periode gerenoveerd en verduurzaamd. Tot slot zetten de partijen volop in op het onderzoeken van extra mogelijkheden voor kwetsbare groepen. Voor Rijswijkse ouderen blijft de inzet dat ze zo goed mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen óf kunnen doorstromen naar een andere geschikte woning. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het succesvolle project flatcoach, het aanstellen van een doorstroommakelaar of het toevoegen van huiskamers en ontmoetingsruimtes in appartementengebouwen. Voor specifieke groepen, zoals Rijswijkse jongeren, statushouders en mensen die begeleid wonen, onderzoeken woningcorporaties met de gemeente of goedkope starterswoningen of flexwoningen op tijdelijke basis te realiseren zijn.

Samenwerking
Deze afspraken bevestigen het langdurige commitment dat gemeente, corporaties én huurdersorganisaties met elkaar aangaan. “De gemeente en de corporaties werken al lang intensief samen aan de opgaven op het gebied van wonen. De huurdersorganisaties zijn een belangrijke partner daarbij. Er is veel te doen en ik ben blij dat we elkaar blijven vinden. Het ondertekenen van de gezamenlijke prestatieafspraken is een moment waar elke partij trots op is! Het bekrachtigt de samenwerking en daar heeft iedereen voordeel bij”, aldus wethouder Johanna Besteman (Wonen).

Rob van den Broeke, directeur Rijswijk Wonen: ”Het was mij veel waard dat we de gezamenlijke ambities vastleggen en dat we direct doorstappen naar realisatie. Daarmee werken we samen aan een beter en vitaler Rijswijk en bieden we perspectief aan woningzoekers met zowel een kleinere als een grotere portemonnee. Goede afspraken maken is belangrijk in een periode dat partijen elkaar hard nodig hebben om de grote maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen”.

Daphne Braal van Vidomes vult aan: “Mede dankzij deze afspraken kan de gemeente blijven rekenen op de inzet van de corporaties. Wederzijds zijn corporaties door de inzet van de gemeente in staat om hun maatschappelijke rol blijvend te vervullen. De afspraken zijn voor een periode van vier jaar, maar deze samenwerking heeft een effect voor de lange termijn. Continuïteit in de samenwerking is dan ook cruciaal en met dit bestuurlijke resultaat zetten we een punt op de ‘i’ om mooie dingen te blijven doen.”

Huurdersraad Vidomes, Sylvie Seubert: “Deze samenwerking is goed voor de toekomst. Het kost meestal tijd om met z’n allen tot goede langdurige afspraken te komen maar de intense samenwerking heeft z’n vruchten afgeworpen. Ik ben blij met de voortgang en hoop op een goede voortzetting”

“Ik spreek vertrouwen en hoop uit met de getekende afspraken. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet, dragen deze afspraken bij aan de continuïteit” zegt Emmy Meurs van de Bewonersvereniging Rijswijk.