Vertalen / Translate

Jaarverslag 2018: samen verschil maken en resultaten behalen

2018 was een uitstekend jaar voor Vidomes. We boekten mooie resultaten, zowel financieel als sociaal. In ons jaarverslag kijken we daar met gepaste trots op terug.

Per hoofdstuk geven we aan waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en moeten. In ons jaarverslag zijn we daar transparant over.

Zo werken we steeds beter samen met onze belangrijkste stakeholders: gemeenten, huurdersorganisatie, collega-corporaties en andere partners.  We zien de huurderstevredenheid in onze onderzoeken stijgen. Maar het kan nog beter.

We investeerden fors in de kwaliteit van ons woningbezit. Ook het afgelopen jaar is ons woningbezit flink in waarde toegenomen. Dit leidt niet tot extra investeringsruimte. Bakstenen zijn geen bankbiljetten. We verhuren deze woningen en incasseren de waardestijging niet. Onze investeringsruimte wordt flink verlaagd door de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Daarnaast zorgt ook de bouwkostenstijging voor een druk op onze wenselijke investeringen.

Binnen Vidomes hebben we te maken met relatief hoge kosten van de organisatie. We willen de bedrijfslasten de komende periode verder verlagen. Zo beperken we bijvoorbeeld de inhuur van externe mensen.

Op 1 oktober benoemde de Raad van Commissarissen Jacco Maan tot nieuwe CFO. Met zijn komst is de Raad van Bestuur weer compleet.

Terug naar overzicht