Jaarverslag 2019: samen bouwen aan goed wonen

2019 was een goed jaar voor Vidomes. We boekten mooie resultaten, zowel financieel als sociaal. We kijken daar met gepaste trots op terug.

In ons jaarverslag 2019 geven we per strategisch thema aan waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en moeten. Benieuwd waar Vidomes het verschil maakt? Ook dat leest u in ons jaarverslag.

Om resultaten te kunnen behalen, wordt het steeds belangrijker om te werken in vitale coalities met gemeenten, zorgpartijen, leveranciers en andere partners. Thema’s worden complexer en vragen om een andere aanvliegroute. Het is vaak niet meer mogelijk om resultaten alleen te bereiken. Gezamenlijk zijn we probleemeigenaar en samen met andere partijen moeten we tot invulling of oplossing van het probleem komen.

Zo trekken we samen op met gemeenten, zorgorganisaties, politie, energiebedrijven en collega-corporaties voor Langer en Weer thuis, leefbare buurten, energietransitie en binnenstedelijk bouwen. Maar ook aan de ‘achterkant’ werken we samen, bijvoorbeeld aan het verbeteren van onze automatisering met zeven corporaties in A+ verband.

Vidomes is op een positieve manier in beweging. Medewerkers ontwikkelen zich, zetten hun talenten in én werken keihard aan de realisatie van de doelen.

Dit jaar geven we onze beknopte versie van het jaarverslag voor het eerst in digitale vorm uit. Het resultaat ziet u hieronder. We wensen u veel leesplezier!