Ondertekening lokale prestatieafspraken Rijswijk

In december zetten de gemeente Rijswijk, Vidomes en Rijswijk Wonen en de huurdersorganisaties hun handtekening onder de jaarlijkse prestatieafspraken voor sociale woningen. Hieronder leest u het persbericht.

PERSBERICHT

De gemeente, woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen en de huurdersorganisaties hebben opnieuw afspraken gemaakt voor de komende jaren: De Lokale Prestatieafspraken 2018-2021.

Alle partijen vinden het belangrijk dat het aantal sociale huurwoningen in Rijswijk behouden blijft. Veel woningen worden verbeterd en er komen nieuwe sociale huurwoningen bij. “De komende jaren zetten we grote stappen in de ontwikkeling naar een gasvrije woningvoorraad”, zegt wethouder Ronald van der Meij. “Ook is er aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters.”

Het afgelopen jaar zijn de eerste 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten opgeleverd, een eerste stap in de 700 nieuw te bouwen woningen de komende jaren. De wooncomplexen aan de Tamboerijnlaan en Populierlaan zijn gerenoveerd. Verduurzaming en verlaging van de energielasten is daarvan onderdeel. Een kwart van alle sociale huurwoningen in Rijswijk wordt voor 2022 opgeknapt en verduurzaamd. Uiteindelijk willen de gemeente en de woningcorporaties dat alle woningen in 2050 gasloos zijn.

Voor iedereen
In mei 2017 werd de woonbeurs voor senioren door een groot aantal mensen bezocht. De gemeente en de woningcorporaties onderzoeken nu met zorginstellingen hoe de Rijswijkse ouderen zo goed mogelijk in hun eigen woning óf in een andere geschikte woning thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het succesvolle project flatcoach of door het verbeteren van de toegankelijkheid van appartementengebouwen. De huurdersorganisaties pleiten voor betere doorstroming van ouderen naar comfortabele appartementen. Een seniorenmakelaar kan ouderen hierin begeleiden. De gemeente kan met vastgoedeigenaren afspraken maken over de verhuur van aantrekkelijke vrije sector huurwoningen voor ouderen.

Voor specifieke groepen, zoals Rijswijkse jongeren, statushouders en mensen die begeleid wonen onderzoeken woningcorporaties met de gemeente of goedkope starterswoningen te realiseren zijn.

Goede samenwerking
Afgelopen december hebben de gemeente Rijswijk, de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en de huurdersorganisaties van de beide corporaties hun handtekening onder de nieuwe lokale prestatieafspraken gezet. Een mooie afsluiting van het eerste jaar van samenwerking dat vooral voor de huurdersorganisaties nieuw was. Deze samenwerking is mede door hun inzet heel positief verlopen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken staat in de Infographic.

Terug naar overzicht