Visitatie Vidomes van start

Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Elke 4 jaar moet een corporatie een visitatie laten doen. Bij Vidomes gebeurde dit in 2013 voor het laatst. Naast de wettelijke verplichting, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde aan te tonen. Een visitatiecommissie kijkt kritisch naar ons functioneren en onze prestaties. Daar kunnen we van leren en onszelf verbeteren.

Hoe verloopt een visitatie?
Vidomes koos er voor om het onafhankelijke bureau Raeflex de visitatie te laten uitvoeren. Stapsgewijs gebeurt het volgende:

  • Wij leveren de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages, etc. De commissie bekijkt dit allemaal.
  • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseren we een rondleiding langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens gaat de commissie in gesprek met wethouders en ambtenaren van de gemeentes, onze Huurdersraad en zorginstellingen met wie wij samenwerken. De commissie vraagt aan onze partners wat zij vinden van onze ambities en prestaties.
  • Daarnaast spreekt de commissie o.a. met de Raad van Commissarissen, het management en de Ondernemingsraad van Vidomes.

Zo ontstaat een breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport. Vidomes gaat vervolgens aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.

Terug naar overzicht