Onze eerste ‘optopwoningen’ komen eraan! #Woningnood

Wist je dat de gemiddelde wachttijd voor een woning nu 73 maanden is in de regio Haaglanden? Alleen bouwen is niet genoeg om de woningnood tegen te gaan. Nieuwbouw duurt lang en locaties zijn schaars. Onze bestuurder Daphne Braal: “Daarom kijken we óók naar andere oplossingen. Zo leveren we begin december met trots onze eerste optopwoningen op aan de Zoetermeerse Vaartdreef. Dat is een extra laag woningen op ons woongebouw.”

Meer optopwoningen in zicht
Aan de Vaartdreef in Zoetermeer leveren we in totaal zo’n 22 optopwoningen op. De plannen voor onze woningen aan de Vaartdreef bestaan uit drie deelprojecten. Waarbij we woningen renoveren, transformeren én toevoegen. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimte die we hebben. Dit zijn de drie deelprojecten:

 • Deelproject 1: renovatie van 50 appartementen en realisatie 10 van nieuwe appartementen
  Van de tien nieuwe appartementen komen er vijf in de extra woonlaag: de optopwoningen. En de andere vijf komen in het voormalige hospice en de recreatieruimte. Dit deelproject leveren we in december 2023 op. Bij Vaartdreef deelproject I lees je hier meer over.
 • Deelproject 2: transformatie van het verzorgingshuis
  Daarnaast bereiden we de transformatie van het verzorgingstehuis t Seghe Waert in Zoetermeer voor. Zo werken we de plannen en procedures verder uit. Onze ambitie is om ook in dit deelproject 17 optopwoningen op te leveren: een extra woonlaag.

  De huidige 180 onzelfstandige wooneenheden in het verzorgingshuis, laten we ombouwen naar ongeveer 130 zelfstandige woningen voor verschillende doelgroepen huurders. Zo komen er één-, twee- en driekamerappartementen en drie- en vierkamermaisonnettes. Ook willen we in de plint een ontmoetingsruimte realiseren, voor zowel de bewoners van de drie deelprojecten als voor de wijkbewoners.
 • Deelproject 3: nieuwbouw van 45 appartementen
  Naast het verzorgingshuis willen we woningen bijbouwen. De gedachte gaat uit naar een appartementencomplex met ongeveer 45 woningen. Deze plannen en procedures werken we nog nader uit. Lees hier meer over de deelprojecten 2 en 3.

Vergrijzing in Zoetermeer

Daphne Braal is blij met de projectontwikkelingen aan de Vaartdreef. “Een groot deel van de woningen zal geschikt zijn voor senioren, waar ze langer zelfstandig kunnen wonen. En die woningen zijn hard nodig in Zoetermeer, omdat de vergrijzingsproblematiek hier groter is dan in veel andere gemeenten. Zo pakken we samen door om de woningnood tegen te gaan.”