Voldoende geschikte woningen

Hieronder leest u onze bedoelingen bij het thema 'Voldoende geschikte woningen'. Met daarbij de beoogde resultaten en de kritische succesfactoren die daarvoor nodig zijn.

Onze bedoelingen:

De wooncrisis te lijf: voldoende huisvesting voor onze doelgroepen

1. We voegen minimaal 500 nieuwe woningen toe aan de regionale sociale voorraad.

2. We verwerven locaties, zodat we tot en met 2030 nog eens 1500 woningen kunnen toevoegen.

3. Eind 2026 hebben we door nieuwbouw en ingrepen in bestaand vastgoed minimaal toegevoegd:

  • 160 opstapwoningen (waaronder flexwoningen)
  • 250 woningen voor empty nesters
  • 250 woningen met een plus (waaronder geclusterde ouderenwoningen)
  • 50 extra middenhuurwoningen

Wat ervoor nodig is:
a. We hebben capaciteit en competenties voor acquisitie en projectontwikkeling. 

b. We standaardiseren nieuwbouw via de Bouwstroom.

c. We verkorten de doorlooptijd in voorbereidings- en vergunningstraject.

d. We werken effectief samen met onze lokale en regionale partners.

Onze woningen hebben een passende vastgoedkwaliteit

1. We voeren minimaal 2500 woningverbeteringen uit (op koers voor minimaal 95% passende of robuuste kwaliteit).

2. De klant geeft minimaal een 7,5 voor de kwaliteit van de woning. 

3. Veiligheid en gezondheid: we verbeteren bij complexen de brandveiligheid en nemen maatregelen tegen overlast door hitte.

Wat ervoor nodig is:
a.
Zekerheid van levering, capaciteit en kwaliteit door de markt: we gaan een meerjarig partnerschap aan met aannemers voor ontwikkeling en beheer.

b. De organisatie is ingericht en uitgerust om de hoge productie in de komende jaren uit te voeren. 

c. Juiste methodes en data om met het kwaliteitsbeleid te kunnen sturen op klanttevredenheid.

Ons vastgoed rendeert voor de lange termijn

1. Onze complexen leveren bij elkaar jaarlijks voldoende exploitatiebijdrage voor een duurzaam bedrijfsmodel. Het percentage bepalen we bij de jaarlijkse herijking van de portefeuillestrategie.

Wat ervoor nodig is:
a. Accurate en tijdige informatie om te kunnen sturen op complexprestaties: rendementsnormen die recht doen aan zowel de maatschappelijke als financiële ambities.