Goed georganiseerd

Hieronder leest u onze bedoelingen bij het thema 'Goed georganiseerd'. Met daarbij de beoogde resultaten en de kritische succesfactoren die daarvoor nodig zijn.

Onze bedoelingen:

We zijn een topwerkgever waar collega’s werkgeluk ervaren

1. Onze collega’s blijven zich continu ontwikkelen op individueel- en teamniveau én zijn duurzaam inzetbaar.

2. We bieden een prettige, gezonde en veilige hybride werkomgeving waar we ons thuis voelen en resultaten behalen.

3. Wij zijn divers en inclusief en dragen dat uit.

4. We hebben voldoende mensen op de juiste plek en zorgen dat talenten en competenties zijn afgestemd op onze ambities.

5. Waarderen doen we expliciet in woord en daad.

We bereiken slim onze resultaten

1. We verbeteren continu met focus op efficiëntie en effectiviteit van processen, informatie en data.

2. We zijn sterk in resultaatgericht samenwerken, intern en extern.

3. We benutten actief de mogelijkheden van digitalisering.

4. We zijn betrouwbaar, herkenbaar, zichtbaar en verbindend: 'be good and tell it'.

Onze bedrijfsvoering staat als een huis

1. We hebben ons inkoop-, contract- en leveranciersmanagement geprofessionaliseerd.

2. We bewaken het financieel gezond zijn en blijven presteren naar vermogen.

3. Risk en compliance bieden de kaders waarbinnen Vidomes werkt aan haar ambities:

  • integraal risicomanagement is ingebed
  • wij zijn compliant op wet- en regelgeving
  • we acteren op risico's wanneer dit nodig is
  • we benutten de kansen die zich voordoen

4. Vidomes is een wendbare en weerbare organisatie, ook bij onverwachte omstandigheden.