Prettig wonen doen we samen

Hieronder leest u onze bedoelingen bij het thema 'Prettig wonen doen we samen'. Met daarbij de beoogde resultaten en de kritische succesfactoren die daarvoor nodig zijn.

Onze bedoelingen:

Onze complexen zijn schoon, heel en veilig

1. Op woonbeleving scoren we gemiddeld een 7,0.

2. We hebben geen rode complexen en buurten meer.

3. Het aantal oranje complexen is gedaald.

Wat ervoor nodig is:
a. Vidomes is dichtbij: alle complexen hebben een vorm van ‘ogen en oren’. Wij beheren deze gebiedsgericht.

b. We hebben een sluitende samenwerking met gemeenten, zorg, welzijn en politie om problemen achter de voordeur en in de openbare ruimten aan te pakken.

Prettig wonen met elkaar

1. We zorgen voor woongenot: woonfraude en  overlast dringen we terug. We lossen jaarlijks minimaal 50 gevallen van woonfraude of ernstige overlast op. Dit aantal realiseren we uiterlijk in 2026.

2. In 50% van onze complexen dragen huurders actief bij aan prettig samen wonen.

Wat ervoor nodig is:
a. Als er sprake is van ondermijning signaleren we dit via ons netwerk naar de juiste partner.

b. We hebben een herkenbare en gewaardeerde aanpak voor inclusief wonen in buurt en complex.

Zelfstandig wonen met zorg en aandacht

1. Samen met onze partners realiseren we geclusterd wonen voor senioren: 250 woningen t/m 2026.

2. We huisvesten mensen die extra aandacht nodig hebben. Dit doen we geclusterd met goede zorg óf voldoende gespreid, zodat het leefklimaat prettig is.

We bieden een vangnet voor wie het nodig heeft

1. We hebben passende oplossingen bij betalingsproblemen. Het concrete resultaat bepalen we jaarlijks vooraf. 

  • De huurachterstanden lopen niet op.
  • Afboekingen oninbare huur maximaal € 225.000.
  • Gemiddelde schuld van de zittende huurder daalt naar € 700.
  • Gemiddelde schuld van de vertrokken huurder daalt naar € 2.500.
  • Maximaal tien ontruimingen op basis van huurachterstand.

Wat ervoor nodig is:
a. We hebben een adequaat en mensgericht incassobeleid.

b. We werken effectief en efficiënt samen in onze gemeenten in de aanpak van betalingsproblemen en schulden.

c. Als ontruimen toch moet, bij een sociale indicatie, is er een vangnet in samenwerking met gemeenten.