Duurzaam in balans

Hieronder leest u onze bedoelingen bij het thema 'Duurzaam in balans'. Met daarbij de beoogde resultaten en de kritische succesfactoren die daarvoor nodig zijn.

Onze bedoelingen:

Onze woningen zijn in 2050 aardgasvrij, energiezuinig en klimaatneutraal

1. We isoleren woningen zodanig dat ze geschikt zijn voor verwarming op lage temperatuur, tenzij onnodig of onmogelijk.

2. Bij vervanging van installaties kiezen we voor een aardgasloze optie, tenzij onnodig of onmogelijk.

3. Op 50% (2100) van de eengezinswoningen en 30% van het beschikbare collectieve dakoppervlak  liggen zonnepanelen.

4. We pakken energieamoede versneld aan door complexen met een slechte energieprestatie te verbeteren. In 2026 zijn er maximaal 1400 woningen met een EFG-label.

Wat ervoor nodig is:
a. Voor gebieden waar kansen liggen voor aardgasvrij heeft de gemeente samen met Vidomes een plan opgesteld.

b. De geplande warmtenetten in onze regio worden aangelegd.

c. We hebben een effectieve thematische aanpak en samenwerking.

Onze huurders hebben een gezonde en groene leefomgeving waar zij ook bij extreem weer prettig wonen

1. We zorgen voor een groene leefomgeving die bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit, waterberging en het voorkomen van hitteproblemen.

2. We bieden ruimte voor bewonersinitiatieven en stimuleren onze bewoners om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

In 2050 bouwen wij klimaatneutraal en volledig circulair

1. We hebben alle voorgeschreven materialen waar mogelijk vervangen door een milieuvriendelijker alternatief.

2. Bij nieuwbouw hanteren we een maximale gewenste MPG-score van 0,5 (Milieuprestatie Gebouwen-score).

3. Voor de mate van circulariteit in nieuwbouw- en renovatieprojecten hanteren we het ambitieniveau ‘quick wins’ volgens de BCI (Builing Circularity Index).

Onze huurders weten hoe zij hun woning energiezuinig kunnen gebruiken

1. Huurders kunnen energie besparen door de informatie die wij ze bieden.

2. In de complexen met een hoge warmtevraag hebben wij bewoners actief geholpen bij het omlaag brengen van hun energieverbruik.

Wat ervoor nodig is:
a. Onze huurders en medewerkers vinden makkelijk online informatie over het duurzaam gebruik van hun woning.

Met onze bedrijfsvoering belasten we het milieu niet

1. Het energieverbruik van ons hoofdkantoor is met 20% gedaald ten opzichte van 2022.

2. Eind 2026 is het aantal fossiele kilometers gedaald: zowel zakelijk- als woon-werkverkeer.