Resultaten Aedes benchmark bekend: blij met huurdersoordeel

Vandaag publiceerde brancheorganisatie Aedes de resultaten van de negende benchmark voor de woningcorporatiesector. Onderwerpen als huurdersoordeel, onderhoud, betaalbaarheid en duurzaamheid staan centraal. Op veel onderwerpen scoren we ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Op het onderdeel ‘Beschikbaarheid & Betaalbaarheid’ zetten we een mooie stap vooruit. “Hier zijn we heel blij mee!”, vertelt onze bestuurder Daphne Braal.

Samengevat zijn dit de belangrijkste resultaten

  1. Het ‘huurdersoordeel’ en de ‘klanttevredenheid’ blijven ongeveer gelijk. Nieuwe huurders geven Vidomes een 8 en vertrekkende huurders een 8,1.
  2. Huurders met een reparatieverzoek geven Vidomes een 7,6.
  3. De verbetering van ons vastgoed begint op stoom te komen en de woonkwaliteit is verbeterd. Het cijfer voor woningkwaliteit steeg van een 6,8 in 2021 naar een 7,0 dit jaar.
  4. Duurzaamheid kent een afwijkend resultaat door een andere CO₂-meetmethode dan vorig jaar. Dit verklaart waarschijnlijk de daling van een B naar een C. Het kengetal voor de CO₂-uitstoot is dit jaar gestegen omdat we in Nederland minder Gronings gas kregen en daardoor meer gas hebben geïmporteerd.
  5. De deelscores ‘beschikbaarheid’ en ‘betaalbaarheid’ maken een mooie sprong vooruit van een B in 2021 naar een A dit jaar.
  6. De verbetering op bedrijfslasten houden we vast.

Bekijk persbericht

Onze scores heeft Aedes in deze mooie infographic gezet.

Bekijk infographic

Meer over de Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. De benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren, van elkaar leren en samenwerken. Aedes voerde de benchmark dit jaar voor het achtste achtereenvolgende jaar uit. Er deden 273 woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen 99% van alle corporatiewoningen. Meer informatie vind je op: benchmark.aedes.nl.