Corporaties regio Haaglanden laten huurders met geldzorgen niet in de kou staan

De gas- en energieprijzen zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Voor veel huurders van corporaties kan dit betekenen dat zij problemen krijgen met het betalen van hun vaste lasten. De corporaties in de regio Haaglanden - waaronder Vidomes - willen huurders graag helpen en samen zoeken naar een oplossing.

De Haaglandse corporaties willen voorkomen dat huurders in de financiële problemen komen. Dit betekent dat Vidomes, samen met huurders die betalingsproblemen hebben, kijkt naar maatwerkafspraken. En als huurders hier aan meewerken worden zij niet uit hun woning gezet.

Onze bestuurder Daphne Braal zegt hierover: "We maken ons zorgen over huurders die door de gestegen prijzen financieel in de problemen komen. We zien namelijk een toenemend aantal huurders die een betalingsregeling bij ons aanvraagt. We helpen hen door met ze in gesprek te gaan en samen te zoeken naar de best passende oplossing.”

Wat kan Vidomes voor huurders met betalingsproblemen betekenen?

Om te kijken wat er nodig is, gaat Vidomes met deze groep huurders in gesprek over hun financiële situatie. Samen met verschillende maatschappelijke partners wordt gekeken naar wat er wél kan worden gedaan. En soms kunnen huurders met een laag inkomen huurkorting van Vidomes krijgen. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen staan op onze website. Ook informeren wij huurders over mogelijkheden om energie te besparen en op welke (gemeentelijke) regelingen zij een beroep kunnen doen, want ook gemeenten kunnen soms helpen. Daarnaast staat op onze website informatie waar huurders met betalingsproblemen zich kunnen melden.

Duurzame woningen

De Haaglandse corporaties werken de komende jaren hard aan het verduurzamen van hun woningen. Hiermee worden de woningen zuiniger in het energiegebruik en dit scheelt in de energiekosten. Natuurlijk kunnen niet alle woningen tegelijk worden aangepakt. De woningen met lage energielabels worden eerst aangepakt. Dit doen de corporaties door onder andere de woningen van het gas af te halen, meer en beter te isoleren en soms zelfs door het plaatsen van energiezuinigere installaties. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met ons.

Maakt u zich zorgen of u de huur nog wel kan blijven betalen?

Ga dan met ons in gesprek over uw financiële situatie. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via vidomes.nl/contact, Facebook of WhatsApp op 06 13 27 59 72. Belt u liever? Bel ons dan gerust op 088 845 66 00. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u verder.