Verhuurderheffing loopt op naar 10 miljard euro

Op zondagavond 21 juni hebben verhuurders gezamenlijk 10 miljard euro afgedragen aan de sociale verhuurderheffing. 95 procent van dat bedrag komt van woningcorporaties. Met dit enorme bedrag hadden wij en collega-corporaties belangrijke opgaven kunnen realiseren.

Zoals bijvoorbeeld de  huurprijzen meer betaalbaar houden. Maar ook investeren in nieuwbouw om de wachtlijsten te verkorten en daarmee woningzoekenden sneller een passende woning aan te kunnen bieden (#ikwileenhuis). Of meer renovatieplannen uitvoeren zodat meer huurders prettiger en energiezuiniger kunnen wonen.

Volg de teller en vraag met ons aandacht van de Tweede Kamer 
Om bij de Tweede Kamer nogmaals aandacht te vragen de verhuurderheffing af te schaffen, heeft onze brancheorganisatie Aedes een teller ontwikkeld. Via deze teller vragen woningcorporaties, dus ook Vidomes, aandacht voor deze knellende belastingafdracht om de problemen van vandaag in het wonen en de buurten adequaat op te pakken.

De teller blijft oplopen om op zondagavond 21 juni 2020 rond 19.40 uur de grens van 10 miljard euro te passeren.

Evaluatierapport verhuurderheffing
De evaluatie van de verhuurderheffing van Aedes, Woonbond en VNG is verschenen op 1 mei 2020. De boodschap dat de sector bijna 100.000 minder huizen kon bouwen door de verhuurderheffing kwam aan. Inmiddels steunt ook Bouwend Nederland onze sector in de strijd tegen deze onverstandige heffing.

Reactie minister Ollongren
Minister Ollongren (Wonen) heeft inmiddels ook haar evaluatie van de verhuurderheffing gepresenteerd en gereageerd op de evaluatie van Aedes, Woonbond en VNG. Zij erkent dat de netto kasstromen afnemen en dat dit op termijn de financiële ruimte van corporaties zodanig kan beperken dat dit gevolgen heeft voor investeringen. Toch blijft ze stoïcijns herhalen dat er nu nog geen probleem is. Hierbij lijkt te worden vergeten dat investeringen voor de problemen van nu, wel of niet worden gedaan, afhankelijk is van de meerjarige financiële positie.

De minister verwijst naar een lopend onderzoek waarin zij, in samenwerking met onder andere Aedes, in beeld laat brengen hoe de opgaven en middelen van corporaties zich op de middellange en lange termijn tot elkaar verhouden. Voor de zomer stuurt het ministerie de resultaten naar de Tweede Kamer.

Aedes, collega-woningcorporaties en Vidomes zelf blijven aandacht vragen voor de enorme bedragen die nu naar de Belastingdienst gaan in plaats van naar investeringen voor woningzoekenden en huurders. Samen blijven we druk uitoefenen op afschaffing van deze achterhaalde belasting, om het (sociaal) wonen in Nederland echt verder te verbeteren.

Meer informatie: www.aedes.nl/tellerverhuurderheffing