Vidomes gaat door met huuraanpassing. Maatwerk voor huurders als dat nodig is

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de gebruikelijke huurverhoging per 1 juli niet doorgaat. Zo willen zij voorkomen dat huurders die getroffen zijn door de coronacrisis in de problemen komen. Daarom heeft de SP in de Eerste Kamer een motie van afkeuring ingediend tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Dat huurders die financieel getroffen worden door de coronacrisis geholpen moeten worden, vinden wij ook!
Daarom zoeken wij graag samen met huurders die het treft naar een passende oplossing om deze moeilijke tijd te overbruggen. En spreken we bijvoorbeeld een betalingsregeling af. Ook wijzen we consequent op de mogelijkheid om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen. In sommige gevallen kan de huurprijs voor huurders namelijk te hoog worden, bijvoorbeeld als de inkomenssituatie verandert. Zo leveren wij maatwerk voor iedere huurder die dat nodig heeft.

De huuraanpassing per 1 juli voor andere huurders van Vidomes gaat volgens planning door
Dit geld hebben we hard nodig om de huren zo laag mogelijk te houden voor díe mensen die dit het hardst nodig hebben. Maar niet alleen dat: ook energiezuinig maken, onze woningen goed onderhouden en bijbouwen om de woningnood tegen te gaan vinden wij belangrijk. Daarom gaat de huuraanpassing per 1 juli door, en wijzen we actief op de mogelijkheden van maatwerk voor huurders die financieel hard getroffen worden.