Woonbelevingsonderzoek: een 6,9 voor leefbaarheid

Begin 2020 namen bijna 4.000 huurders deel aan ons onderzoek over het wonen in hun woning, complex en buurt. Graag delen we een aantal resultaten en wat we daarmee doen. Mooiste uitkomst: tegen de landelijke trend in is de leefbaarheid in onze complexen en buurten nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 3 jaar geleden. De leefbaarheid wordt met gemiddeld een 6,9 gewaardeerd. Wij zijn daar blij mee en trots op.

Hoe gaat het met onze buurten en complexen?
Elke paar jaar houden we een woonbelevingsonderzoek onder onze huurders. Zo weten we hoe het gaat in onze buurten en complexen. Dit jaar voerden we het onderzoek uit samen met woningcorporaties WoonInvest en Rijswijk Wonen. De vragen gingen bijvoorbeeld over:

  • Hoe tevreden zijn huurders met hun woning?
  • Hoe schoon en veilig zijn het complex en de buurt?
  • Hoe gaat het samenleven in complex en buurt?
  • Is er sprake van gezondheids- en/of financiële problemen?
  • Hebben huurders eventueel verhuisplannen?
  • Hoe belangrijk is duurzaamheid voor onze huurders?

Aandacht voor woningisolatie
Huurders waarderen de woningkwaliteit met gemiddeld een 7,2. In 2017 was dit nog een 7,4. Huurders vinden vooral dat de isolatie van de woning beter kan. Sommige huurders willen dat graag, omdat de energiekosten dan omlaaggaan. Andere huurders vinden het belangrijk om minder te stoken voor een beter milieu. Bij die complexen waar we al energiebesparende maatregelen hebben genomen, stijgt de waardering van huurders voor de mate van isolatie.

Basis voor onderhouds- en leefbaarheidsacties
De uitkomsten uit het woonbelevingsonderzoek helpen ons niet alleen om te zien waar we aan de slag moeten met de leefbaarheid, maar geven ons ook waardevolle informatie over de urgentie van vastgoedingrepen.

Sinds 2012 gaat landelijk de leefbaarheid in buurten met corporatiewoningen achteruit. Vidomes-huurders ervaren dat niet zo, zo zien we in de onderzoeksresultaten. Neemt niet weg dat er wel buurten en complexen zijn die om onze aandacht vragen. Dat we doen we bijvoorbeeld met extra complexbeheerders, camera’s, portiekgesprekken en samenlevingsprojecten.

Nog meer interessante uitkomsten uit het woonbelevingsonderzoek
• Kwetsbaarheid onder huurders:
      o 14% heeft moeite om financieel rond te komen, 30% wil dit 
          niet zeggen.
      o 25% heeft ernstig beperkende gezondheidsproblemen, 16%
          wil dit niet zeggen.
• Duurzaamheid:
      o Huurders geven een 5,7 voor het koelhouden van de woning in
         de zomer.
      o Huurders geven een 6,7 voor het warmhouden van de woning           in de winter.
      o Huurders geven dan ook de hoogste prioriteit aan het
         verbeteren van de woning (8,2).