Zo pakken we woonfraude aan

Sinds kort heeft Vidomes een team dat actief woonfraude opspoort en aanpakt. Na alle voorbereidingen is het team van consulenten woonfraude nu bezig om meldingen te onderzoeken. Wat is woonfraude? Waarom pakken we het aan? En hoe doen we dat? We zetten alles op een rij.

Wanneer is er sprake van woonfraude?

Er zijn verschillende soorten woonfraude:

  • Als de huurder de woning leeg laat staan.
    De huurder woont er niet, maar houdt de lege woning wel aan.
  • Als de huurder iemand anders in de woning laat wonen.
    De huurder woont zelf niet in de woning, maar laat iemand anders in de woning wonen. Soms tegen betaling.
  • Als de huurder de woning gebruikt voor zaken waarvoor de ruimte niet bedoeld is.
    De huurder mag een woning nooit gebruiken als hennepplantage, drugslab of bijvoorbeeld voor prostitutie.

Waarom pakken we woonfraude aan?

Wie een sociale huurwoning wil, moet zich hiervoor inschrijven. Bij de verdeling van woningen houden woningcorporaties zich aan de regels van het woonruimteverdeelsysteem. Zo gaat de verdeling zo eerlijk mogelijk. Als een huurder een woning illegaal onderverhuurt aan iemand anders, dan komt de woning niet vrij voor mensen die netjes op hun beurt wachten. Zij moeten dan nog langer wachten. Wij willen niet dat iemand anders door onderverhuur kan ‘voordringen’ in de wachtrij.

Bovendien draagt onderverhuur vaak niet bij aan de leefbaarheid in trappenhuizen, buurten en wijken. Sommige illegale bewoners zorgen voor overlast, andere zijn stil of bemoeien zich niet met de andere bewoners. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld hennepteelt of andere illegale praktijken, dan is er ook in veel gevallen sprake van overlast voor omwonenden, zoals stank of wateroverlast. Soms dreigt er gevaar: door kortsluiting en oververhitting kan er brand ontstaan.

Hoe pakken we woonfraude aan?

De consulenten woonfraude kunnen op allerlei manieren een melding van woonfraude binnenkrijgen. Buren en collega’s kunnen verdachte situaties doorgeven, maar de consulenten hebben ook een goed contact met politie en gemeente.

Na een melding starten ze eerst achter hun bureau met onderzoek. Ze hebben toegang tot meerdere informatiesystemen en -kanalen. Daarna gaan ze op huisbezoek. Dat doen ze onverwacht en ook buiten kantoortijden. Ze kijken of de huurder aanwezig is en controleren of misschien andere mensen in de woning wonen.

Bij twijfel vragen ze de bewoner of ze binnen mogen komen. Ze laten dan altijd hun Vidomes-pas zien. Eenmaal binnen kijken ze of alles klopt. Is er sprake van leegstand, onderverhuur of illegale zaken? Dan gaan ze in gesprek met de huurder en nemen zo nodig juridische stappen.

Vermoedt u woonfraude in uw woongebouw of buurt?

Meld dit via het formulier Overlast melden of bel ons op 088 845 66 00.