Jaarverslag en jaarrekening

In 2020 kwamen de wooncrisis en de coronacrisis samen. We hebben mooie resultaten behaald in uitdagende tijden. Helaas werd ook duidelijk dat nieuwbouw van extra sociale huurwoningen geen vanzelfsprekendheid is. In deze beknopte versie van het jaarverslag blikken we graag samen met u terug.

Door COVID-19 was 2020 een jaar dat anders was dan anders. Voor iedereen was het aanpassen. Niet alleen voor onze medewerkers in de buitendienst, maar ook voor de medewerkers die af en toe nog op kantoor, maar vooral vanuit huis werkten. Soms vroegen we bewoners om wat meer geduld en een lange adem en meestal konden we rekenen op begrip. Daar zijn we blij om.

Minder blij zijn we met de weerbarstigheid, zowel nationaal als regionaal en lokaal, in de aanpak van de wooncrisis. Hoge bouwkosten, weinig locaties, beperkte financiële middelen, moeizame (vergunnings)procedures en soms ook negatieve sentimenten over sociale huur. Het woningtekort vraagt de komende jaren om gezamenlijke oplossingen om extra sociale huurwoningen te bouwen.  

We zijn trots op de flexibiliteit en veerkracht van medewerkers, naar elkaar én voor onze huurders. Verhuur, onderhoud, renovatie, duurzaamheids- en leefbaarheidsacties, nieuwbouw en klantcontact. Alles ging dankzij ieders inzet én de ondersteuning vanuit het thema ‘Goed Georganiseerd’ gelukkig wel zo goed mogelijk door.

Bekijk onze beknopte versie van het jaarverslag (bladerbaar)

Download onze beknopte versie van het jaarverslag