Betaalbaar wonen in de regio Haaglanden

Op zaterdag 7 november 2020 praatte Maarten Vos, onze manager Strategie en Innovatie, mee over het thema 'Betaalbaar wonen in de regio Haaglanden' in het discussieprogramma 'Zaterdag Live' van RTV Discus.

Vidomes vindt het belangrijk dat huurders betaalbaar kunnen wonen. Het aanbod van betaalbare huurwoningen staat in onze regio al sinds 2012 onder grote druk. In dat jaar werd de verhuurderheffing ingevoerd, een heffing die verhuurders betalen aan de overheid over de WOZ-waarde van de huurwoningen. In 2012 moest Vidomes daarom veel nieuwbouwplannen schrappen om financieel overeind te blijven.

Tafelgast Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt TU Delft, verbaast zich over de verhuurderheffing: “Merkwaardig dat ideële en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, belasting moeten betalen.” 

Geld dat we betalen aan de verhuurderheffing, investeren we liever in betaalbare woningen
Corporaties dragen elk jaar zo’n 2 miljard euro van deze belastingheffing af aan de overheid. Geld dat we liever investeren in het betaalbaar houden van de huren, het bouwen van betaalbare nieuwbouwwoningen en het verduurzamen van ons woningbezit.

De woningmarkt is volledig vast gelopen. De afgelopen jaren is er te weinig gebouwd en is er nauwelijks doorstroming. Niet alleen de verhuurderheffing is de oorzaak. Ook de volgende twee redenen hebben dit veroorzaakt:

  • Er zijn te weinig (goedkope) bouwlocaties om sociale huurwoningen te bouwen. Binnenstedelijk bouwen is ingewikkeld, traag en duur.
  • Senioren blijven wonen in (te) grote woningen, omdat de verzorgingshuizen opgeheven zijn en er te weinig geschikte seniorencomplexen bij zijn gekomen waar ze naartoe kunnen verhuizen.

Hogere inkomens zijn al vertrokken
Een groot misverstand is dat men denkt dat er nog teveel hogere inkomens in de sociale huurwoningen wonen en dat je de wachtlijsten kunt verkorten door deze huurders te laten doorstromen. “Die sinaasappel is inmiddels wel uitgeperst. Nog maar zo’n 8% heeft een hoger inkomen”, aldus Maarten. “We moeten ons juist zorgen maken dat er bijna alleen nog maar lage inkomens in sociale huurwoningen wonen. De kracht van de Nederlandse volkshuisvesting, waar we internationaal bekend om staan, is juist dat er een brede groep mensen in woont, zodat een sociale huurwoning geen stigma heeft.”

Woningbouw is nodig om de wachttijden te verkorten
Omdat er te weinig woningaanbod is, zijn de wachttijden in Haaglanden inmiddels flink opgelopen tot gemiddeld 6 jaar. Marcel Trip van de Woonbond zei tijdens de discussie: “Schaf de verhuurderheffing af en bouw met dat geld nieuwe betaalbare sociale huurwoningen en los daarmee ook de woningnood op.” Om de wachttijden niet verder te laten oplopen moeten er in de regio Haaglanden minimaal 16.000 huurwoningen gebouwd worden.

Doorstroming bevorderen via seniorenmakelaars
Om de doorstroming enigszins te bevorderen zet Vidomes seniorenmakelaars in, samen met een aantal corporaties en de gemeenten Delft en Zoetermeer. Zij helpen 55+ huurders bij hun zoektocht naar een passende woning en begeleiden hen bij het regelwerk voor de verhuizing. Ook jongere huurders, die vanuit een gewilde woning kleiner willen wonen, kunnen een beroep doen op de makelaars. Zo komen grote woningen sneller vrij voor gezinnen en komt er een hele verhuisketen achteraan.

Een andere uitdaging om woningen betaalbaar te houden is verduurzaming 
Om aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van de overheid maken we onze woningen tot 2050 aardgasvrij, energiezuinig en toekomstbestendig. Maar dit doen we wel zorgvuldig, omdat het verduurzamen veel geld kost. Daarom verduurzamen we onze woningen zoveel mogelijk tijdens gepland onderhoud.

Politiek krijgt meer oog voor betaalbare huurwoningen
Toch merk je dat de politiek zich langzaam steeds meer zorgen maakt over de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Vooral door corona is duidelijk geworden dat meer mensen in betalingsproblemen komen omdat ze hun baan zijn kwijt geraakt. Hierdoor is het probleem meer zichtbaar geworden. Onze branchevereniging Aedes blijft dit probleem onder de aandacht houden bij minister Ollongren.

Wilt u het programma terugkijken?
Kijk het programma terug via RTV Discus. Het programma duurt twee uur, maar alleen het 2e uur gaat over de discussie 'betaalbaar wonen in de regio Haaglanden'.