Een betere buurt? Plant je idee!

In de maanden april en mei kunnen onze huurders ideeën indienen om de leefbaarheid in hun complex of wijk te vergroten. Met de actie ‘Plant je idee!’ stimuleren we onze bewoners om hun ideeën bij ons aan te leveren. Voor het uitvoeren van het beste idee stellen we € 5000,- beschikbaar.  

Plant je idee: een simpel idee maakt het verschil
Een gezamenlijke opruimdag, een groenplek aanleggen of een vraag en aanbodplek creëren voor klusjes in de wijk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die de leefbaarheid van een complex of wijk vergroten. En alle ideeën van onze bewoners zijn welkom.

Voorwaarden
Onze huurders kunnen hun idee of voorstel tot 31 mei 2019 bij ons indienen. Per gemeente (Delft, Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) krijgt de bedenker van het beste idee een budget van maximaal € 5.000,- om het idee uit te voeren. Lees nu wat de voorwaarden zijn. 

De jury bestaat uit leden van de Huurdersraad en collega’s van Vidomes
Zij kiezen per gemeente het beste bewonersidee. Deze ideeën voeren bewoners, met onze financiële ondersteuning, later dit jaar zelf uit.   

Wettelijke regels bewonersinitiatieven
De overheid heeft regels opgesteld voor bewonersinitiatieven die wij als corporatie mogen steunen. Dat zijn alleen initiatieven die de leefbaarheid in een woonomgeving verhogen. Buurtfeesten of culturele activiteiten vallen dus niet onder deze wettelijke regels. Ook initiatieven die zich richten op zorg, onderwijs, werkgelegenheid, kunst en cultuur vallen niet onder de wettelijke regels en worden afgewezen.

Hoe stuurt u uw idee in. Graag uiterlijk 31 mei 2019
Wilt u meer weten over ‘Plant je idee!’? Of wilt een idee insturen? Leest u dan de voorwaarden en vul het ideeënformulier in. Het formulier kunt u onderaan deze pagina naar ons uploaden of mailen naar gc@vidomes.nl. Of afgeven bij uw complexbeheerder. Liever per post? Dat kan naar: Vidomes, Postbus 390, 2600 AJ Delft.

Om te controleren of u geen computer bent.