Leidschendam-Voorburg stelt 10 miljoen beschikbaar voor Langer zelfstandig wonen

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft unaniem ingestemd met het bestedingsplan Langer zelfstandig wonen 2021-2030. Voor de totstandkoming van dit plan heeft Vidomes, samen met collega-corporatie WoonInvest, input geleverd. Deze input is door de gemeente op veel punten meegenomen in het bestedingsplan. Daar zijn we uiteraard blij mee!

De gemeente noemt drie belangrijke speerpunten in het bestedingsplan:

  • Woningen toegankelijk maken
  • Ontwikkeling woonzorgconcepten
  • Aanvullende ondersteuning

Flatcoach en doorstroommakelaar
Met het beschikbaar gestelde geld kunnen we de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen in deze gemeente een ‘boost’ geven. Zo starten we - net als in Zoetermeer en Delft - ook in Leidschendam-Voorburg met een doorstroommakelaar samen met WoonInvest. Ook wordt het budget voor de flatcoach uitgebreid zodat er voor nog meer huurders activiteiten georganiseerd kunnen worden. En ook WoonInvest kan nu starten met een flatcoach.

Langer en weer thuis
Het plan gaat ook over het langer zelfstandig wonen voor senioren en mindervaliden, kwetsbare inwoners en spoedzoekers en over de uitdagingen van mensen die weer zelfstandig gaan wonen. Denk bijvoorbeeld aan daklozen en mensen uit zorginstellingen die weer zelfstandig gaan wonen. Tenslotte hebben we, samen met de andere partners, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de woonsituatie van jongeren. Zo willen we meer flexwoningen voor jongeren realiseren in de gemeente.