Vertalen / Translate

Op weg naar een warmtenet in Delft

 

Vidomes gaat samen met de gemeente Delft, netbeheerder NetVerder en de corporaties Woonbron, Vestia en DUWO, een warmtenet aanleggen in Delft. Samen willen we in 2023 huurwoningen in de wijken Voorhof en Buitenhof voorzien van duurzame warmte. Op 8 juli tekenden alle partijen de samenwerkingsovereenkomst.

Een warmtenet is voor 69 woongebouwen met collectieve ketels in Voorhof en Buitenhof - met in totaal ongeveer 5000 huurwoningen - de meest geschikte oplossing voor duurzame verwarming. Ruim 800 van deze huurwoningen zijn in bezit van Vidomes. Dat blijkt uit een onderzoek waarin duurzame alternatieven met elkaar zijn vergeleken. Een geothermiebron kan daarbij fungeren als warmtebron, als daarover definitieve besluiten zijn genomen. In een later stadium kan mogelijk ook gebruik gemaakt worden van de restwarmte uit de Rotterdamse haven, die door de Leiding door het Midden via Delft naar Den Haag wordt gebracht.

Betaalbare warmte
Om dit allemaal met elkaar mogelijk te maken, sluiten de woningcorporaties, NetVerder als beheerder van het warmte en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af een ontwerp te maken voor het net en een warmteleverancier te zoeken. De woningcorporaties stellen als voorwaarden dat de oplossing voor hen betaalbaar is, de huurders niet méér gaan betalen voor hun warmte, dat de warmtelevering gegarandeerd is en dat de warmte op termijn volledig duurzaam is. Bewoners in complexen met een VVE en een collectieve ketelinstallatie in Voorhof en Buitenhof worden actief benaderd om zich aan te sluiten.

Duurzame energievoorziening
Als woningen op een warmtenet worden aangesloten, kunnen de cv-ketels de deur uit. De gemeenten bepalen de komende jaren welke wijken van het aardgas afgaan. Voor deze verandering wordt 30 jaar de tijd genomen. In 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam zijn. 

Terug naar overzicht