Vidomes ondersteunt de Actieagenda Wonen

Op 17 februari 2021 presenteerden 34 organisaties de Actieagenda Wonen. In dit plan staan voorstellen en afspraken om het woningtekort aan te pakken en het woonklimaat in Nederland te verbeteren. Samen met het volgende kabinet willen de partijen snel aan de slag met deze plannen.

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, is de initiatiefnemer van de Actieagenda Wonen. Vidomes ondersteunt dit plan van harte.

Handen ineen
Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond.

Daarom stelde een unieke en brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen op. De partners zijn allemaal actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn en hebben soms uiteenlopende belangen. Toch slaan ze nu eensgezind de handen ineen en presenteren ze een breed gedragen plan voor het wonen. Wat te denken van 1 miljoen nieuwe woningen in de komende 10 jaar?

Bekijk in 1,5 minuut de hoofdlijnen van de Actieagenda Wonen:

Meer over de Actieagenda Wonen leest u op de website van Aedes.