Visitatie: Resultaten op alle belangrijke thema’s verbeterd

“De uitkomsten van het onderzoek door de onafhankelijke visitatiecommissie zijn een opsteker voor ons allemaal.” Bestuurders Daphne Braal en Jacco Maan zijn blij met de positieve beoordeling van Vidomes’ prestaties over de afgelopen vier jaar. Waarop scoorden we zo goed? En wat kan er volgens de visitatiecommissie nog beter? Een interview met beide bestuurders.

Een beter visitatierapport hadden we ons bijna niet kunnen wensen. Braal: “Het gemiddelde rapportcijfer van alle onderzochte corporaties was een 6. Onze scores lagen allemaal boven de 7. Nog mooier nieuws is dat onze cijfers, vergeleken met het onderzoek uit 2017, op alle terreinen zijn gestegen.” Volgens het rapport scoort Vidomes goed op thema’s als leefbaarheid in wijken en buurten, duurzaamheid, kwaliteit van de woningvoorraad en aandacht voor betaalbaarheid van de huur.

Herkenbare stijl

Maar het zijn niet alleen de cijfers uit het visitatierapport waar de bestuurders blij mee zijn. Maan: “Het is een rapport waarin we onszelf helemaal herkennen. Zo lezen we: ‘Vidomes is een corporatie met een eigen karakter en een herkenbare stijl’. We vinden het fijn dat ons verhaal in de praktijk zo zichtbaar is. De commissie merkt ook dat onze zichtbaarheid als corporatie flink is gegroeid.”

Braal is trots dat het verhaal van Vidomes volgens de commissie ‘zoveel rijker is dan de cijfers zeggen’. “Het viel de commissie bijvoorbeeld op dat we bij vastgoedprojecten aandacht besteden aan juist die details, waar huurders blij van worden. Zo gaf een cateringmedewerker workshops elektrisch koken aan huurders van de gerenoveerde Jolandaflat.”

De visitatiecommissie ziet dat Vidomes bijna alle aanbevelingen uit het visitatierapport 2017 heeft doorgevoerd. Maan: “Door dingen niet alleen te bedenken, maar ook echt uit te voeren, hebben we grote stappen gemaakt. En dat hebben ook de huurders gemerkt. Zo is de klanttevredenheid onder huurders nu veel groter. Dankzij het huurdersportaal Mijn Vidomes zijn we bijvoorbeeld makkelijker bereikbaar.”

Verbeterpunten

Behalve complimenten bevat het rapport ook aandachtspunten. Braal: “Voor huurders blijft extra aandacht voor het huurprijsbeleid belangrijk. De hoge energieprijzen maken het steeds moeilijker om de woonlasten betaalbaar te houden. We gaan daarover natuurlijk wel in gesprek met de Huurdersraad, maar we moeten ook eerlijk zijn over wat we als corporatie kunnen doen.”

“Ander aandachtspunt richting huurders is de doorvertaling van beleid naar de werkvloer. We bedenken hier goede ideeën en maatregelen, maar dan moeten de collega’s die heel dicht bij de huurder staan die ook goed kennen en kunnen uitvoeren. Daar besteden we nog meer aandacht aan.”

Vertrouwen

Braal en Maan gaan vol vertrouwen aan de slag met de verbeterpunten uit de visitatie. Braal: “We rekenen daarbij weer op een mooi samenspel bij Vidomes tussen bestuur en managementteam, medewerkers, OR, Huurdersraad en de Raad van Commissarissen. Dat heeft de afgelopen vier jaar ook al tot mooie resultaten geleid. Het is fijn dat de visitatiecommissie die gezamenlijke inspanningen ziet en erkent.”

Het rapport van de visitatiecommissie én de bestuurlijke reactie daarop van Vidomes vindt u op de pagina Visitatie.