Via zonnepanelen profiteren huurders van een voordeliger stroomtarief

Vidomes heeft op veel daken zonnepanelen gelegd die ‘zonnestroom’ opwekken voor de huurders. Zij kunnen deze stroom bijvoorbeeld gebruiken voor de huishoudelijke apparaten. Zonnestroom is altijd goedkoper dan stroom die komt via een energieleverancier.

De komende jaren legt Vidomes zonnepanelen op de daken van nog meer complexen en eengezinswoningen. Met de aanleg ervan helpen we huurders om hun energierekening betaalbaarder te houden en dragen we bij aan een duurzamere wereld.

Zonnepanelen op eengezinswoningen

De afgelopen jaren hebben we een deel van de bewoners van eengezinswoningen een aanbod gedaan om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Zo’n 1.200 huurders hebben hiervan al gebruik gemaakt. Op daken van onze eengezinswoningen liggen nu in totaal 8.200 zonnepanelen. Die wekken jaarlijks zo’n 2.200 MWh op. Hierop kunnen jaarlijks zo’n 15.000 wasmachines draaien. Wilt u zelf zonnepanelen plaatsen? Verderop in dit artikel vertellen we daar meer over.

Zonnestroom voor appartementen

Voor bewoners van appartementen werkt het net iets anders. Er is namelijk maar één dak dat van alle woningen samen is. Door het grote oppervlak zijn de daken van complexen vaak wel geschikt voor zonnepanelen.

Inmiddels liggen er op 20 hoogbouwcomplexen bijna 7.000 zonnepanelen die jaarlijks 1.900 MWh opwekken. Veel van de bewoners hebben hier voordeel van. Zij betalen na de aanleg direct een lager energietarief.

Energiecoöperatie DDE Vidosol

Hoe zorgt Vidomes ervoor dat appartementenbewoners meeprofiteren van de zonnepanelen op hun complex? Sinds augustus 2021 werken we samen met energiecoöperatie DDE Vidosol. Zij leveren duurzame zonnestroom aan huurders van hoogbouwwoningen tegen een gereduceerd tarief. Vidomes stelt hiervoor daken van hoogbouwcomplexen beschikbaar. Huurders hoeven zelf niets te investeren. De energiecoöperatie is eigenaar van de zonnepanelen en regelt alles wat nodig is voor de huurders.

Zonnepanelen bij nieuwbouw en renovatie

Soms leggen we zonnepanelen direct aan. Dat doen we standaard bij nieuwbouw-, renovatie- en groot onderhoudsprojecten.

Zonnepanelen op nog meer flats

DDE Vidosol start deze zomer met de aanleg van zonne-installaties op de Bernhardflat in Rijswijk en op de flats aan de Conradlaan, Crommelinlaan en Laan van der Gaag in Delft. Op elk complex komen ongeveer 210 panelen die samen circa 57.000 kWh per jaar opwekken. Zodra we meer daken beschikbaar stellen – wat wel de verwachting is – plaatst DDE Vidosol hier de zonnepanelen. Woont u in zo’n complex? Dan informeren wij u hierover.

Zelf zonnepanelen plaatsen

We werken er hard aan om zoveel mogelijk huurders te laten profiteren van zonnepanelen. Maar met 18.000 woningen kan dat niet overal tegelijk. Wilt u zelf zonnepanelen plaatsen? Dat is onder voorwaarden mogelijk. Het kan bijvoorbeeld alleen als u in een eengezinswoning met een eigen dak woont. Vraag wel altijd om een akkoord van Vidomes via het formulier Aanvraag toestemming klussen.

Plaatsing van panelen is niet toegestaan op flats en maisonnettewoningen met een gedeeld dak. Omdat meerdere woningen één dak delen, kunnen bewoners het dak niet voor hun eigen panelen gebruiken.

Nog meer zonnestroom voor onze huurders

Bij Vidomes zien we graag dat nog meer huurders van zonnestroom profiteren. Daarom onderzoeken we welke woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. Of een dak geschikt is, hangt af van:

  • of een dak veel zonlicht krijgt;
  • of er geen hoge bomen of flats staan die zonlicht tegenhouden;
  • of het type dak geschikt is;
  • of de draagconstructie van het dak sterk genoeg is;
  • of het financieel haalbaar is. We kijken daarbij naar de prijs van zonnepanelen, de toegekende subsidies en het bedrag dat de energieleverancier betaalt voor de zonne-energie.

De komende jaren zetten wij ons voor 100% in om meer zonnepanelen op de geschikte daken te plaatsen. We informeren u altijd wanneer we plannen hebben bij uw woning.