Bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. Maakt u in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2017 heeft. 

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • U bent chronisch ziek of gehandicapt.
  • De inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet.
  • Uw inkomen over 2017 is lager dan op de inkomensverklaring staat. Maakt u in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u geen inkomensverklaring over 2017 heeft. Gebruik hiervoor dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging'.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u denkt dat u onterecht op basis van uw inkomen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, kunt u met dit formulier 'Bezwaar extra huurverhoging' bezwaar maken bij Vidomes. Doe dit vóór 1 juli 2018!

Zijn er kosten verbonden aan een bezwaar?

Een behandeling van uw bezwaar aan Vidomes is kosteloos. Als dit bezwaar wordt doorgestuurd naar de Huurcommissie en de Huurcommissie oordeelt dat dit bezwaar ongegrond is, dan kost u dit € 25,-.

Heeft het zin als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde?

Dat kan zin hebben. Een lagere WOZ-waarde leidt tot een lagere maximale huur. Maar de kans dat daarom de huur omlaag gaat is erg klein. Omdat de huidige huurprijs voor bijna alle huurders ver onder de maximale huur ligt. In de bijlage bij uw brief vindt u welk percentage van de maximale huur u betaalt. Het kan wel zijn dat uw huurverhoging volgend jaar een fractie lager is als uw maximale huur lager wordt.

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag