Afspraken om huisuitzettingen te voorkomen

Wethouder Larissa Bentvelzen, Vidomes bestuurder Daphne Braal en Rob van den Broeke (directeur Rijswijk Wonen) ondertekenden op 28 september het convenant ‘Voorkomen huisuitzettingen Rijswijk 2020’.

Het komt helaas nog voor dat inwoners door geldproblemen hun huis uit moeten. Huisuitzettingen hebben altijd een grote impact. De gevolgen die het heeft voor de betrokken inwoner of het gezin zijn heel ingrijpend. De gemeente Rijswijk, Vidomes en Rijswijk Wonen hebben daarom afspraken gemaakt om huisuitzettingen waar mogelijk te voorkomen.

Larissa Bentvelzen: "Als wij met elkaar op zo’n manier kunnen samenwerken waardoor we het aantal huisuitzettingen bij crisis kunnen verlagen, dan is dat natuurlijk heel fijn. Bij crisis houdt in dat het echt bijna te laat is en dus een inwoner op het punt staat om zijn of haar huis te moeten verlaten. Er is een protocol opgesteld hoe we omgaan met een dergelijke crisissituatie en welke stappen met spoed ondernomen moeten worden. We willen het liefst natuurlijk voorkomen dat mensen hun huis uit moeten. Een goede en sterke samenwerking met alle betrokken partijen is hierin enorm van belang."

Hulp
Zodra we als woningcorporatie een melding doen van een dreigende huisuitzetting, neemt het Financieel Servicepunt (FSP) Rijswijk contact op met de bewoner om hulp aan te bieden bij het aanpakken van de betaalachterstand. Het doel is om in ieder geval de huur weer te gaan betalen en eventuele overige schulden aan te pakken. Ook bij vragen op andere leefterreinen kunnen bewoners ondersteuning krijgen. Hulpverleners zoals het Sociaal Wijkteam, GGD Meldpunt bezorgd en het FSP bieden dan integrale ondersteuning zodat problemen duurzaam worden aangepakt.

Vroeg signaleren
Gemeente Rijswijk probeert haar inwoners zo goed mogelijk te helpen bij vragen rondom geld of financiële zorgen. Het ondertekenen van het convenant ‘Voorkomen huisuitzettingen’ is daar een onderdeel van, maar het vroeg signaleren van financiële problemen hoort daar bij. Door zo vroeg mogelijk inwoners met financiële problemen in beeld te krijgen en te kunnen helpen, voorkomen we dat de problemen zo groot worden dat huisuitzetting dreigt.