Een blik vooruit en de jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 april heb ik in het bestuur het stokje als voorzitter overgenomen van Daphne Braal. En ik beloof u: ook de komende jaren zet ik mij in mijn nieuwe rol volop in voor een goed thuis voor iedereen. Er is genoeg te doen. Bijvoorbeeld werken aan een prettige leefomgeving, energiebesparing en nieuwbouw. Graag ga ik daar samen met u en alle collega’s mee aan de slag. Met veel energie! 

Een beslissing voor de toekomst

Goed om te weten: deze week ontvangt u onze brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Hebben we vorig jaar de huur voor veel huurders nog verlaagd, nu verhogen we de huren voor sociale huurwoningen met gemiddeld 5,3%. Soms iets meer, soms iets minder. Dat is meer dan u van ons gewend bent. We hadden dat graag anders gezien, maar door de hoge inflatie kunnen we met één euro veel minder doen dan een paar jaar geleden. Alles is duurder geworden - ook voor Vidomes.  

Bovendien willen we dat u niet alleen nu, maar ook later betaalbaar en goed kunt wonen. Daarnaast moeten toekomstige generaties op ons kunnen rekenen. We hebben de huurinkomsten ook nodig om nieuwe woningen te bouwen en bestaande energiezuiniger te maken. Dat laatste helpt de energierekening te verlagen.

Goed gesprek met de Huurdersraad

Met de Huurdersraad hebben we een goed gesprek gehad over de huuraanpassing. Deze gaf uiteindelijk een negatief advies rondom de verhoging van gemiddeld 5,3% voor sociale huur. We hebben dit advies niet overgenomen. We zien namelijk ook dat de inkomens van veel mensen zijn gestegen. En een lagere huurverhoging is alleen een oplossing voor nu, niet voor de toekomst.  

We begrijpen wel de zorgen van de Huurdersraad voor een deel van de huurders. Voor wie elke prijsstijging te veel is. Samen met andere corporaties blijven we daarom bij de Overheid benadrukken dat ze de minimuminkomens moeten verhogen en zorgen voor voldoende koopkracht voor iedereen. 

Tijdelijke huurkorting

Daarnaast bieden we maatwerk aan. Zo kunnen mensen - met een relatief hoge huur ten opzichte van hun inkomen - ook in 2024 een tijdelijke huurkorting aanvragen. Misschien u ook? En loopt u tegen een huurachterstand aan? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we graag naar een passende oplossing. 

Laat uw stem horen

Heeft u vragen over de huuraanpassing? Op vidomes.nl/huuraanpassing leest u er alles over. Ondertussen werken mijn collega's en ik - dag in dag uit - hard door om te zorgen dat u fijn woont. Daarbij luisteren we ook graag naar uw mening en die van andere huurders. Misschien wilt u zelf een steentje bijdragen aan prettig wonen in uw buurt. Op vidomes.nl ziet u hoe u kunt meepraten en meedoen. 

Jacco Maan   
Bestuurder

Benieuwd naar de reactie van de Huurdersraad?
Het bestuur van de Huurdersraad gaf dus uiteindelijk een negatief advies op het benutten van de volledige huursom (5,3%). ‘De Huurdersraad kan er begrip voor opbrengen dat het advies niet is gehonoreerd, omdat de uitkomsten uit de huur besteed worden aan maatschappelijke doelen waarvan de huurder en de woningzoekenden profiteren. De Huurdersraad heeft intensief samen met Vidomes gewerkt aan een rechtvaardige verdeling van de huurverhoging voor alle huurders.’

Meer weten? Neem contact op met de Huurdersraad.